Salmerne 7:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN dømmer Folkeslag. Mig dømme du, HERRE, efter min Retfærd og Uskyld!

Norsk (1930)
Herren holder dom over folkene; døm mig, Herre, efter min rettferdighet og efter min uskyld, som er hos mig!

Svenska (1917)
HERREN håller dom över folken; skaffa mig rätt, HERRE, efter min rättfärdighet och ostrafflighet.

King James Bible
The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.

English Revised Version
The LORD ministereth judgment to the peoples: judge me, O LORD, according to my righteousness, and to mine integrity that is in me.
Bibel Viden Treasury

The Lord

Salmerne 9:8
Men HERREN troner evindelig, han rejste sin Trone til Dom,

Salmerne 11:4
HERREN er i sin hellige Hal, i Himlen er HERRENS Trone; paa Jorderig skuer hans Øjne ned, hans Blik ransager Menneskens Børn;

Salmerne 82:1
En Salme af Asaf. Gud staar frem i Guders Forsamling, midt iblandt Guder holder han Dom:

Salmerne 96:13
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkene i sin Trofasthed.

Salmerne 98:9
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkeslag med Ret!

1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

Apostlenes G. 17:31
Thi han har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.«

Romerne 14:10-12
Men du, hvorfor dømmer du din Broder? eller du, hvorfor ringeagter du din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for Guds Domstol.…

1.Korinther 4:4,5
Thi vel ved jeg intet med mig selv, dog er jeg ikke dermed retfærdiggjort; men den, som bedømmer mig, er Herren.…

judge

Salmerne 26:1
Af David. Skaf mig Ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler paa HERREN uden at vakle.

Salmerne 35:24
døm mig efter din Retfærd, HERRE, min Gud, lad dem ikke glæde sig over mig

Salmerne 43:1
Skaf mig Ret, o Gud, og strid for mig mod Folk, som ej kender til Mildhed, fri mig fra en falsk, uretfærdig Mand!

1.Mosebog 31:53
Abrahams Gud og Nakors Gud, deres Faders Gud, være Dommer imellem os!« Saa svor Jakob ved sin Fader Isaks Rædsel,

2.Krønikebog 20:12
Vor Gud, vil du ikke holde Dom over dem? Thi vi er afmægtige over for denne vældige Menneskemængde, som kommer over os; vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vore Øjne er vendt til dig!«

according

Salmerne 17:2,3
Fra dig skal min Ret udgaa, thi hvad ret er, ser dine Øjne.…

Salmerne 18:20-24
HERREN gengældte mig efter min Retfærd, lønned mig efter mine Hænders Uskyld;…

Salmerne 35:24-27
døm mig efter din Retfærd, HERRE, min Gud, lad dem ikke glæde sig over mig…

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

to mine

Salmerne 25:21
Lad Uskyld og Retsind vogte mig, thi jeg bier paa dig, HERRE.

Salmerne 26:11
Jeg har jo vandret i Uskyld, forløs mig og vær mig naadig!

Salmerne 41:12
Du holder mig oppe i Kraft af min Uskyld, lader mig staa for dit Aasyn til evig Tid.

Salmerne 78:72
han vogtede dem med oprigtigt Hjerte, ledede dem med kyndig Haand.

Ordsprogene 19:1
Bedre Fattigmand med lydefri Færd end en, som gaar Krogveje, er han end rig.

1.Thessaloniker 2:10
I ere Vidner, og Gud, hvor fromt og retfærdigt og ulasteligt vi færdedes iblandt eder, som tro;

Links
Salmerne 7:8 InterlinearSalmerne 7:8 FlersprogedeSalmos 7:8 SpanskPsaume 7:8 FranskePsalm 7:8 TyskSalmerne 7:8 KinesiskPsalm 7:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 7
7Lad Folkeflokken samles om dig, tag Sæde over den hist i det høje! 8HERREN dømmer Folkeslag. Mig dømme du, HERRE, efter min Retfærd og Uskyld! 9Paa gudløses Ondskab gøre du Ende, støt den retfærdige, du, som prøver Hjerter og Nyrer, retfærdige Gud.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 20:5
Har han ikke sagt mig, at hun er hans Søster? Og hun selv har ogsaa sagt, at han er hendes Broder; i mit Hjertes Troskyldighed og med rene Hænder har jeg gjort dette.«

1.Samuel 26:23
Men HERREN vil gengælde enhver hans Retfærdighed og Troskab; HERREN gav dig i Dag i min Haand, men jeg vilde ikke lægge Haand paa HERRENS Salvede!

Salmerne 18:20
HERREN gengældte mig efter min Retfærd, lønned mig efter mine Hænders Uskyld;

Salmerne 26:1
Af David. Skaf mig Ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler paa HERREN uden at vakle.

Salmerne 35:24
døm mig efter din Retfærd, HERRE, min Gud, lad dem ikke glæde sig over mig

Salmerne 43:1
Skaf mig Ret, o Gud, og strid for mig mod Folk, som ej kender til Mildhed, fri mig fra en falsk, uretfærdig Mand!

Salmerne 96:13
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkene i sin Trofasthed.

Salmerne 98:9
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkeslag med Ret!

Jeremias 11:20
Hærskarers HERRE, retfærdige Dommer, som prøver Nyrer og Hjerte, lad mig skue din Hævn paa dem, thi paa dig har jeg væltet min Sag.

Salmerne 7:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden