Salmerne 7
Dansk (1917 / 1931)
1En Sjiggajon af David, som han sang for HERREN i anledning af Benjaminiten Kusj's Ord. (2) HERRE min Gud, jeg lider paa dig, frels mig og fri mig fra hver min Forfølger,

2at han ej som en Løve skal rive mig sønder, bortrive, uden at nogen befrier.

3HERRE min Gud, har jeg handlet saa, er der Uret i mine Hænder,

4har jeg voldet dem ondt, der holdt Fred med mig, uden Aarsag gjort mine Fjender Men,

5saa forfølge og indhente Fjenden min Sjæl, han træde mit Liv til Jorden og kaste min Ære i Støvet. — Sela.

6HERRE, staa op i din Vrede, rejs dig imod mine Fjenders Fnysen, vaagn op, min Gud, du sætte Retten!

7Lad Folkeflokken samles om dig, tag Sæde over den hist i det høje!

8HERREN dømmer Folkeslag. Mig dømme du, HERRE, efter min Retfærd og Uskyld!

9Paa gudløses Ondskab gøre du Ende, støt den retfærdige, du, som prøver Hjerter og Nyrer, retfærdige Gud.

10Mit Skjold er hos Gud, han frelser de oprigtige af Hjertet;

11retfærdig som Dommer er Gud, en Gud, der hver Dag vredes.

12Visselig hvæsser han atter sit Sværd, han spænder sin Bue og sigter;

13men mod sig selv har han rettet de dræbende Vaaben, gjort sine Pile til brændende Pile.

14Se, han undfanger Tomhed, svanger med Ulykke føder han Blændværk;

15han grov en Grube, han huled den ud, men faldt i den Grav, han gjorde.

16Ulykken falder ned paa hans Hoved, hans Uret rammer hans egen Isse.

17Jeg vil takke HERREN for hans Retfærd, lovsynge HERREN den Højestes Navn.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 6
Top of Page
Top of Page