4.Mosebog 30:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Naar en Mand aflægger et Løfte til HERREN eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, maa han ikke bryde sit Ord, men skal holde hvert Ord, der er udgaaet af hans Mund.

Norsk (1930)
Når en mann gjør Herren et løfte eller sverger en ed hvormed han forplikter sig til avhold i en eller annen ting, så skal han ikke bryte sitt ord; alt hvad han har sagt, skal han gjøre.

Svenska (1917)
om någon gör ett löfte åt HERREN, eller svär en ed genom vilken han förbinder sig till återhållsamhet i något stycke, så skall han icke sedan bryta sitt ord; han skall i alla stycken göra vad hans mun har talat.

King James Bible
If a man vow a vow unto the LORD, or swear an oath to bind his soul with a bond; he shall not break his word, he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.

English Revised Version
When a man voweth a vow unto the LORD, or sweareth an oath to bind his soul with a bond, he shall not break his word; he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.
Bibel Viden Treasury

if a man.

4.Mosebog 21:2
Da aflagde Israel et Løfte til HERREN og sagde: »Hvis du giver dette Folk i min Haand, vil jeg lægge Band paa deres Byer!«

1.Mosebog 28:20-22
Derpaa gjorde Jakob følgende Løfte: »Hvis Gud er med mig og vogter mig paa den Vej, jeg skal vandre, og giver mig Brød at spise og Klæder at iføre mig,…

3.Mosebog 27:2
Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar nogen vil indfri et Løfte til HERREN med et Pengebeløb, et Løfte, der gælder Mennesker,

5.Mosebog 23:21,22
Naar du aflægger et Løfte til HERREN din Gud, maa du ikke tøve med at indfri det; thi ellers vil HERREN din Gud kræve det af dig, og du vil paadrage dig Skyld.…

Dommer 11:11,30,31,35,36
Da drog Jefta med Gileads Ældste; og Folket gjorde ham til deres Høvding og Fører. Og alle sine Ord udtalte Jefta for HERRENS Aasyn i Mizpa.…

Salmerne 15:3
ikke bagtaler med sin Tunge, ikke volder sin Næste ondt og ej bringer Skam over Ven,

Salmerne 56:12
Jeg har Løfter til dig at indfri, o Gud, med Takofre vil jeg betale dig.

Salmerne 76:11
Aflæg Løfter og indfri dem for HERREN eders Gud, alle omkring ham skal bringe den Frygtindgydende Gaver.

Salmerne 119:106
Jeg svor en Ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.

Ordsprogene 20:25
Det er farligt at sige tankeløst: »Helligt!« og først efter Løftet tænke sig om.

swear

2.Mosebog 20:7
Du maa ikke misbruge HERREN din Guds Navn, thi HERREN lader ikke den ustraffet, der misbruger hans Navn!

3.Mosebog 5:4
eller naar nogen, uden at det er ham vitterligt, med sine Læber aflægger en uoverlagt Ed paa at ville gøre noget, godt eller ondt, hvad nu et Menneske kan aflægge en uoverlagt Ed paa, og han opdager det og bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde,

Matthæus 5:33,34
I have fremdeles hørt, at der er sagt til de gamle: Du maa ikke gøre nogen falsk Ed, men du skal holde Herren dine Eder.…

Matthæus 14:7-9
Derfor lovede han med en Ed at give hende, hvad som helst hun begærede.…

Apostlenes G. 23:12
Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel.

2.Korinther 1:23
Men jeg kalder Gud til Vidne over min Sjæl paa, at det var for at skaane eder, at jeg ikke igen kom til Korinth.

2.Korinther 9:9-11
som der er skrevet: »Han spredte ud, han gav de fattige, hans Retfærdighed bliver til evig Tid.«…

to bind

4.Mosebog 30:3,4,10
Men naar en Kvinde aflægger et Løfte til HERREN og forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, medens hun endnu i sine unge Aar opholder sig i sin Faders Hus,…

Matthæus 23:16,18
Ve eder, I blinde Vejledere! I, som sige: Den, som sværger ved Templet, det er intet; men den, som sværger ved Guldet i Templet, han er forpligtet.…

Apostlenes G. 23:12,14,21
Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel.…

break.

Salmerne 55:20
Paa Venner lagde han Haand og brød sin Pagt.

he shall do

Job 22:27
Beder du til ham, hører han dig, indfri kan du, hvad du har lovet;

Salmerne 22:25
Jeg vil synge din Pris i en stor Forsamling, indfri mine Løfter iblandt de fromme;

Salmerne 50:14
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.

Salmerne 66:13,14
Med Brændofre vil jeg gaa ind i dit Hus og indfri dig mine Løfter,…

Salmerne 116:14,18
Jeg vil indfri HERREN mine Løfter i Paasyn af alt hans Folk.…

Prædikeren 5:4,5
Naar du giver Gud et Løfte, saa tøv ikke med at holde det! Thi der er ingen Glæde ved Daarer. Hvad du lover, skal du holde.…

Nahum 1:15
Se, Glædesbudet, som kundgør Fred, skrider frem over Bjergene. Fejr dine Fester, Juda, indfri dine Løfter! Thi aldrig skal Niddingen mer drage gennem dig; han er udryddet helt og holdent.

Links
4.Mosebog 30:2 Interlinear4.Mosebog 30:2 FlersprogedeNúmeros 30:2 SpanskNombres 30:2 Franske4 Mose 30:2 Tysk4.Mosebog 30:2 KinesiskNumbers 30:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
4.Mosebog 30
1Moses talte fremdeles til Overhovederne for Israeliternes Stammer og sagde: Dette er, hvad HERREN har paabudt: 2Naar en Mand aflægger et Løfte til HERREN eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, maa han ikke bryde sit Ord, men skal holde hvert Ord, der er udgaaet af hans Mund. 3Men naar en Kvinde aflægger et Løfte til HERREN og forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, medens hun endnu i sine unge Aar opholder sig i sin Faders Hus,…
Krydshenvisninger
Matthæus 5:33
I have fremdeles hørt, at der er sagt til de gamle: Du maa ikke gøre nogen falsk Ed, men du skal holde Herren dine Eder.

4.Mosebog 30:3
Men naar en Kvinde aflægger et Løfte til HERREN og forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, medens hun endnu i sine unge Aar opholder sig i sin Faders Hus,

4.Mosebog 32:24
Byg eder Byer til eders Familier og Folde til eders Smaakvæg og gør, som I har sagt!«

5.Mosebog 23:21
Naar du aflægger et Løfte til HERREN din Gud, maa du ikke tøve med at indfri det; thi ellers vil HERREN din Gud kræve det af dig, og du vil paadrage dig Skyld.

Dommer 11:35
Da han fik Øje paa hende, sønderrev han sine Klæder og raabte: »Ak, min Datter, du har bøjet mig dybt, og det er dig, der styrter mig i Ulykke! Thi jeg har aabnet min Mund for HERREN og kan ikke tage mit Ord tilbage!«

Dommer 11:36
Da svarede hun ham: »Fader, har du aabnet din Mund for HERREN, saa gør med mig, som dit Ord lød, nu da HERREN har skaffet dig Hævn over dine Fjender, Ammoniterne!«

Salmerne 50:14
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.

Salmerne 55:20
Paa Venner lagde han Haand og brød sin Pagt.

Prædikeren 5:4
Naar du giver Gud et Løfte, saa tøv ikke med at holde det! Thi der er ingen Glæde ved Daarer. Hvad du lover, skal du holde.

4.Mosebog 30:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden