Kolossenserne 1:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde

Norsk (1930)
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

Svenska (1917)
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

King James Bible
Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

English Revised Version
strengthened with all power, according to the might of his glory, unto all patience and longsuffering with joy;
Bibel Viden Treasury

Strengthened.

Esajas 45:24
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«

2.Korinther 12:9
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.

Efeserne 3:16
at han vil give eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigt at styrkes ved hans Aand i det indvortes Menneske;

Efeserne 6:10
For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!

Filipperne 4:13
Alt formaar jeg i ham, som gør mig stærk.

his.

2.Mosebog 15:6
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.

Salmerne 63:2
(saaledes var det, jeg saa dig i Helligdommen) for at skue din Vælde og Ære;

Apostlenes G. 1:8
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

2.Korinther 4:7
Men denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os,

Judas 1:25
den eneste Gud, vor Frelser ved vor Herre Jesus Kristus, tilkommer Ære og Majestæt, Vælde og Magt, forud for al Tid og nu og i alle Evigheder! Amen.

unto.

Ordsprogene 24:10
Taber du Modet paa Trængslens Dag, da er din Kraft kun ringe.

Apostlenes G. 5:41
Saa gik de da glade bort fra Raadets Aasyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 5:3-5
ja, ikke det alene, men vi rose os ogsaa af Trængslerne, idet vi vide, at Trængselen virker Udholdenhed,…

2.Korinther 6:4-6
men i alting anbefale vi som Guds Tjenere os selv ved stor Udholdenhed i Trængsler, i Nød, i Angster,…

2.Korinther 12:9,10
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.…

Efeserne 4:2
med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa I bære over med hverandre i Kærlighed

1.Thessaloniker 3:3,4
for at ingen skulde blive vankelmodig i disse Trængsler; I vide jo selv, at dertil ere vi bestemte.…

2.Timotheus 2:1-3
Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Naaden i Kristus Jesus;…

Hebræerne 10:34-38
Thi baade havde I Medlidenhed med de fangne, og I fandt eder med Glæde i, at man røvede, hvad I ejede, vidende, at I selv have en bedre og blivende Ejendom.…

Hebræerne 11:34-38
slukkede Ilds Kraft, undslap Sværds Od, bleve stærke efter Svaghed, bleve vældige i Krig, bragte fremmedes Hære til at vige.…

Hebræerne 12:1,2
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,…

Jakob 1:2-4
Mine Brødre! agter det for idel Glæde, naar I stedes i mange Haande Prøvelser,…

Jakob 5:7,8
Derfor, værer taalmodige, Brødre! indtil Herrens Tilkommelse. Se, Bonden venter paa Jordens dyrebare Frugt og bier taalmodigt efter den, indtil den faar tidlig Regn og sildig Regn.…

2.Peter 1:6
og i Kundskaben Afholdenhed og i Afholdenheden Udholdenhed og i Udholdenheden Gudsfrygt

Aabenbaring 14:12
Her gælder det de helliges Udholdenhed, de, som bevare Guds Bud og Troen paa Jesus.

Links
Kolossenserne 1:11 InterlinearKolossenserne 1:11 FlersprogedeColosenses 1:11 SpanskColossiens 1:11 FranskeKolosser 1:11 TyskKolossenserne 1:11 KinesiskColossians 1:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 1
10til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud, 11idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde 12og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,…
Krydshenvisninger
1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

Efeserne 3:16
at han vil give eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigt at styrkes ved hans Aand i det indvortes Menneske;

Efeserne 4:2
med al Ydmyghed og Sagtmodighed, med Langmodighed, saa I bære over med hverandre i Kærlighed

Filipperne 4:13
Alt formaar jeg i ham, som gør mig stærk.

Kolossenserne 1:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden