Filipperne 4:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvad I baade have lært og modtaget og hørt og set paa mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.

Norsk (1930)
Det som I også har lært og mottatt og hørt og sett hos mig, gjør det; og fredens Gud skal være med eder.

Svenska (1917)
Detta, som I haven lärt och inhämtat och haven hört av mig och sett hos mig, det skolen I göra; och så skall fridens Gud vara med eder.

King James Bible
Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.

English Revised Version
The things which ye both learned and received and heard and saw in me, these things do: and the God of peace shall be with you.
Bibel Viden Treasury

which.

Filipperne 3:17
Vorder mine Efterlignere, Brødre! og agter paa dem, der vandre saaledes, som I have os til Forbillede.

1.Korinther 10:31-33
Hvad enten I derfor spise eller drikke, eller hvad I gøre, da gører alt til Guds Ære!…

1.Korinther 11:1
Vorder mine Efterfølgere, ligesom ogsaa jeg er Kristi!

1.Thessaloniker 1:6
Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand,

1.Thessaloniker 2:2-12,14
men skønt vi, som I vide, forud havde lidt og vare blevne mishandlede i Filippi, fik vi Frimodighed i vor Gud til at tale Guds Evangelium til eder under megen Kamp.…

1.Thessaloniker 4:1-8
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.…

2.Thessaloniker 3:6-10
Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.…

do.

5.Mosebog 5:1
Moses kaldte hele Israel sammen og sagde til dem: Hør, Israel, de Anordninger og Lovbud, som jeg kundgør eder i Dag! Lær dem og hold dem omhyggeligt.

Matthæus 5:19,20
Derfor, den, som bryder et at de mindste af disse Bud og lærer Menneskene saaledes, han skal kaldes den mindste i Himmeriges Rige; men den, som gør dem og lærer dem, han skal kaldes stor i Himmeriges Rige.…

Matthæus 7:21,24-27
Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene.…

Lukas 6:46
Men hvorfor kalde I mig Herre, Herre! og gøre ikke, hvad jeg siger?

Lukas 8:21
Men han svarede og sagde til dem: »Min Moder og mine Brødre ere disse, som høre Guds Ord og gøre efter det.«

Johannes 2:5
Hans Moder siger til Tjenerne: »Hvad som han siger eder, det skulle I gøre.«

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Johannes 15:14
I ere mine Venner, dersom I gøre, hvad jeg befaler eder.

Apostlenes G. 9:6
Men staa op og gaa ind i Byen, og det skal siges dig, hvad du bør gøre.«

2.Thessaloniker 3:4
og vi have den Tillid til eder i Herren, at I baade gøre og ville gøre, hvad vi byde.

Jakob 1:22
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv.

2.Peter 1:10
Derfor, Brødre! gører eder des mere Flid for at befæste eders Kaldelse og Udvælgelse; thi naar I gøre dette, skulle I ingen Sinde støde an.

1.Johannes 3:22
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

the God.

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Romerne 15:33
Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

Romerne 16:20
Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

1.Korinther 14:33
Thi Gud er ikke Forvirringens, men Fredens Gud. Ligesom i alle de helliges Menigheder

2.Korinther 5:19,20
efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregner dem deres Overtrædelser og har nedlagt Forligelsens Ord i os.…

2.Korinther 13:11
I øvrigt, Brødre! glæder eder, bliver fuldkommengjorte, lader eder formane, værer enige, værer fredsommelige, og Kærlighedens og Fredens Gud skal være med eder.

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

Hebræerne 13:20,21
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,…

with.

Esajas 8:10
Læg Raad op, det skal dog briste, gør Aftale, det slaar dog fejl, thi — Immanuel!

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

2.Timotheus 4:22
Den Herre Jesus være med din Aand! Naaden være med eder!

Links
Filipperne 4:9 InterlinearFilipperne 4:9 FlersprogedeFilipenses 4:9 SpanskPhilippiens 4:9 FranskePhilipper 4:9 TyskFilipperne 4:9 KinesiskPhilippians 4:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 4
8I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde! 9Hvad I baade have lært og modtaget og hørt og set paa mig, dette skulle I gøre, og Fredens Gud skal være med eder.
Krydshenvisninger
Romerne 15:33
Men Fredens Gud være med eder alle! Amen.

1.Korinther 4:16
Jeg formaner eder altsaa, vorder mine Efterfølgere!

Filipperne 3:17
Vorder mine Efterlignere, Brødre! og agter paa dem, der vandre saaledes, som I have os til Forbillede.

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

Filipperne 4:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden