Filipperne 4:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor, mine Brødre, elskede og savnede, min Glæde og Krans! staar saaledes fast i Herren, I elskede!

Norsk (1930)
Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lenges efter, min glede og min krans, stå således fast i Herren, mine elskede!

Svenska (1917)
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.

King James Bible
Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.

English Revised Version
Wherefore, my brethren beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my beloved.
Bibel Viden Treasury

Therefore.

Filipperne 3:20,21
Thi vort Borgerskab er i Himlene, hvorfra vi ogsaa forvente som Frelser den Herre Jesus Kristus,…

2.Peter 3:11-14
Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,…

and.

Filipperne 1:8
Thi Gud er mit Vidne, hvorledes jeg længes efter eder alle med Kristi Jesu inderlige Kærlighed.

Filipperne 2:26
efterdi han længtes efter eder alle og var saare ængstelig, fordi I havde hørt, at han var bleven syg.

my joy.

Filipperne 2:16
idet I fremholde Livets Ord, mig til Ros paa Kristi Dag, at jeg ikke har løbet forgæves, ej heller arbejdet forgæves.

2.Korinther 1:14
ligesom I ogsaa til Dels have erkendt om os, at vi ere eders Ros, ligesom I ere vor, paa den Herres Jesu Dag.

1.Thessaloniker 2:19,20
Thi hvem er vort Haab eller vor Glæde eller vor Hæderskrans, naar ikke ogsaa I ere det for vor Herre Jesus Kristus i hans Tilkommelse?…

1.Thessaloniker 3:9
Thi hvilken Tak kunne vi bringe Gud for eder til Gengæld for al den Glæde; hvormed vi glæde os over eder for vor Guds Aasyn,

so.

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Salmerne 27:14
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Salmerne 125:1
Sang til Festrejserne. De, der stoler Paa HERREN, er som Zions Bjerg, der aldrig i Evighed rokkes.

Matthæus 10:22
Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.

Johannes 8:31
Jesus sagde da til de Jøder, som vare komne til Tro paa ham: »Dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple,

Johannes 15:3,4
I ere allerede rene paa Grund af det Ord, som jeg har talt til eder.…

Apostlenes G. 2:42
Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Bønnerne.

Apostlenes G. 11:23
Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

Apostlenes G. 14:22
og styrkede Disciplenes Sjæle og paamindede dem om at blive i Troen og om, at vi maa igennem mange Trængsler indgaa i Guds Rige.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

Galaterne 5:1
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

Efeserne 6:10-18
For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!…

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, før at I maa staa fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie.

1.Thessaloniker 3:8,13
Thi nu leve vi, naar I staa fast i Herren.…

2.Thessaloniker 2:15
Saa staar da fast, Brødre! og holder fast ved de Overleveringer, hvori I bleve oplærte, være sig ved vor Tale eller vort Brev.

2.Timotheus 2:1
Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Naaden i Kristus Jesus;

Hebræerne 3:14
Thi vi ere blevne delagtige i Kristus, saafremt vi fastholde vor første Fortrøstning urokket indtil Enden.

Hebræerne 4:14
Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen!

Hebræerne 10:23,35,36
lader os fastholde Haabets Bekendelse urokket; thi trofast er han, som gav Forjættelsen;…

2.Peter 3:17
Da I altsaa, I elskede! vide det forud, saa vogter eder, for at I ikke skulle rives med af de ryggesløses Vildfarelse og affalde fra eders egen Fasthed;

Judas 1:20,21,24,25
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;…

Aabenbaring 3:10,11
Efterdi du har bevaret mit Ord om Udholdenheden, vil ogsaa jeg bevare dig ud af Fristelsens Stund, som skal komme over hele Jorderige for at friste dem, som bo paa Jorden.…

Links
Filipperne 4:1 InterlinearFilipperne 4:1 FlersprogedeFilipenses 4:1 SpanskPhilippiens 4:1 FranskePhilipper 4:1 TyskFilipperne 4:1 KinesiskPhilippians 4:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 4
1Derfor, mine Brødre, elskede og savnede, min Glæde og Krans! staar saaledes fast i Herren, I elskede! 2Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til at være enige i Herren.…
Krydshenvisninger
1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

Filipperne 1:8
Thi Gud er mit Vidne, hvorledes jeg længes efter eder alle med Kristi Jesu inderlige Kærlighed.

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

1.Thessaloniker 2:19
Thi hvem er vort Haab eller vor Glæde eller vor Hæderskrans, naar ikke ogsaa I ere det for vor Herre Jesus Kristus i hans Tilkommelse?

Filipperne 3:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden