Esajas 66:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hør HERRENS Ord, I, som bæver for hans Ord: Saaledes siger eders Brødre, der hader eder og støder eder bort for mit Navns Skyld: »Lad HERREN vise sig i sin Herlighed, saa vi kan se eders Glæde!« Men de skal blive til Skamme!

Norsk (1930)
Hør Herrens ord, I som er forferdet over hans ord! Eders brødre som hater eder, som støter eder fra sig for mitt navns skyld, sier: La Herren vise sin herlighet, så vi kan få se eders glede! Men de skal bli til skamme.

Svenska (1917)
Hören HERRENS ord, I som frukten för hans ord. Edra bröder, som hata eder och stöta eder bort för mitt namns skull, de säga: »Må HERREN förhärliga sig, så att vi få se eder glädje.» Men de skola komma på skam.

King James Bible
Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word; Your brethren that hated you, that cast you out for my name's sake, said, Let the LORD be glorified: but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed.

English Revised Version
Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word: Your brethren that hate you, that cast you out for my name's sake, have said, Let the LORD be glorified, that we may see your joy; but they shall be ashamed.
Bibel Viden Treasury

he that

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

Ordsprogene 13:13
Den, der lader haant om Ordet, slaas ned, den, der frygter Budet, faar Løn.

Jeremias 36:16,23-25
Men da de havde hørt alle disse Ord, saa de rædselsslagne paa hverandre og sagde: »Alt det maa vi sige Kongen.«…

yours

Salmerne 38:20
som lønner mig godt med ondt, som staar mig imod, fordi jeg søger det gode.

Højsangen 1:6
Se ej paa mig, fordi jeg er sortladen, fordi jeg er brændt af Solen. Min Moders Sønner vrededes paa mig, til Vingaardsvogterske satte de mig — min egen Vingaard vogted jeg ikke.

Matthæus 5:10-12
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.…

Matthæus 10:22
Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.

Lukas 6:22,23
Salige er I, naar Menneskene hade eder, og naar de udstøde eder og haane eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.…

Johannes 9:34
De svarede og sagde til ham: »Du er hel og holden født i Synder, og du vil lære os?« Og de stødte ham ud.

Johannes 15:18-20
Naar Verden hader eder, da vid, at den har hadet mig førend eder.…

Johannes 16:2
De skulle udelukke eder af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slaar eder ihjel, skal mene, at han viser Gud en Dyrkelse.

Apostlenes G. 26:9,10
Jeg selv mente nu ogsaa at burde gøre meget imod Jesu, Nazaræerens Navn,…

1.Thessaloniker 2:15,16
der baade ihjelsloge den Herre Jesus og Profeterne og udjoge os og ikke behage Gud og staa alle Mennesker imod,…

1.Johannes 3:13
Undrer eder ikke, mine Brødre! om Verden hader eder.

let

Esajas 5:19
som siger: »Lad ham skynde sig, haste med sit Værk, saa vi faar det at se; lad Israels Helliges Raad dog komme snart, at vi kan kende det!«

but

Apostlenes G. 2:33-47
Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.…

2.Thessaloniker 1:6-10
hvis ellers det er retfærdigt for Gud at give dem Trængsel til Gengæld, som trænge eder,…

Titus 2:13
forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse,

Hebræerne 9:28
saaledes skal ogsaa Kristus, efter at være bleven een Gang ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som forvente ham til Frelse.

1.Peter 4:12-14
I elskede! undrer eder ikke over den Ild, som brænder iblandt eder til eders Prøvelse, som om der hændtes eder noget underligt;…

Links
Esajas 66:5 InterlinearEsajas 66:5 FlersprogedeIsaías 66:5 SpanskÉsaïe 66:5 FranskeJesaja 66:5 TyskEsajas 66:5 KinesiskIsaiah 66:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 66
4saa vælger og jeg deres Smerte, bringer over dem, hvad de frygter, fordi de ej svared, da jeg kaldte, ej hørte, endskønt jeg taled, men gjorde, hvad der vakte mit Mishag, valgte, hvad ej var min Vilje. 5Hør HERRENS Ord, I, som bæver for hans Ord: Saaledes siger eders Brødre, der hader eder og støder eder bort for mit Navns Skyld: »Lad HERREN vise sig i sin Herlighed, saa vi kan se eders Glæde!« Men de skal blive til Skamme! 6Hør, hvor det drøner fra Byen, drøner fra Templet, hør, hvor HERREN øver Gengæld imod sine Fjender!
Krydshenvisninger
Matthæus 5:10
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.

Matthæus 10:22
Og I skulle hades af alle for mit Navns Skyld; men den, som holder ud indtil Enden, han skal blive frelst.

Lukas 13:17
Og da han sagde dette, bleve alle hans Modstandere beskæmmede; og hele Skaren glædede sig over alle de herlige Gerninger, som gjordes af ham.

Johannes 9:34
De svarede og sagde til ham: »Du er hel og holden født i Synder, og du vil lære os?« Og de stødte ham ud.

Johannes 15:18
Naar Verden hader eder, da vid, at den har hadet mig førend eder.

Johannes 16:2
De skulle udelukke eder af Synagogerne, ja, den Tid skal komme, at hver den, som slaar eder ihjel, skal mene, at han viser Gud en Dyrkelse.

2.Thessaloniker 1:12
for at vor Herres Jesu Navn maa herliggøres i eder, og I i ham, efter vor Guds og den Herres Jesu Kristi Naade.

Salmerne 38:20
som lønner mig godt med ondt, som staar mig imod, fordi jeg søger det gode.

Esajas 60:15
Medens du før var forladt og hadet, saa ingen drog gennem dig, gør jeg dig til evig Højhed, til Glæde fra Slægt til Slægt.

Esajas 65:13
Derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, mine Tjenere skal spise, men I skal sulte, se, mine Tjenere skal drikke, men I skal tørste, se, mine Tjenere skal glædes, men I skal beskæmmes,

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

Hoseas 11:10
HERREN skal de holde sig til, han brøler som Løven, ja brøler, og bævende kommer Sønner fra Havet,

Esajas 66:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden