Matthæus 4:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Fristeren gik til ham og sagde: »Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød.«

Norsk (1930)
Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, da si at disse stener skal bli til brød!

Svenska (1917)
Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.»

King James Bible
And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

English Revised Version
And the tempter came and said unto him, If thou art the Son of God, command that these stones become bread.
Bibel Viden Treasury

the tempter.

Job 1:9-12
Men Satan svarede HERREN: »Mon det er for intet, Job frygter Gud?…

Job 2:4-7
Men Satan svarede HERREN: »Hud for Hud! En Mand giver alt, hvad han ejer, for sit Liv!…

Lukas 22:31,32
Men Herren sagde: »Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede.…

1.Thessaloniker 3:5
Derfor sendte ogsaa jeg Bud, da jeg ikke længer kunde udholde det, for at faa Besked om eders Tro, om maaske Fristeren skulde have fristet eder, og vor Møje skulde blive forgæves.

Aabenbaring 2:10
Frygt ikke, for hvad du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livets Krone.

Aabenbaring 12:9-11
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet paa Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.…

if.

Matthæus 3:17
Og se, der kom en Røst fra Himlene, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

Lukas 4:3,9
Og Djævelen sagde til ham: »Dersom du er Guds Søn, da sig til denne Sten, at den skal blive Brød.«…

command.

1.Mosebog 3:1-5
Men Slangen var træskere end alle Markens andre Dyr, som Gud HERREN havde gjort og den sagde til Kvinden: »Mon Gud virkelig ham sagt: I maa ikke spise af noget Træ i Haven?«…

1.Mosebog 25:29-34
Jakob havde engang kogt en Ret Mad, da Esau udmattet kom hjem fra Marken.…

2.Mosebog 16:3
og Israeliterne sagde til dem: »Var vi dog blot døde for HERRENS Haand i Ægypten, hvor vi sad ved Kødgryderne og kunde spise os mætte i Brød! Thi I har ført os ud i denne Ørken for at lade hele denne Forsamling dø af Sult.«

4.Mosebog 11:4-6
Men den sammenløbne Hob, som fandtes iblandt dem, blev lysten. Saa tog ogsaa Israeliterne til at græde igen, og de sagde: »Kunde vi dog faa Kød at spise!…

Salmerne 78:17-20
Men de blev ved at synde imod ham og vække den Højestes Vrede i Ørkenen;…

Hebræerne 12:16
at ikke nogen er en utugtig eller en vanhellig som Esau, der for een Ret Mad solgte sin Førstefødselsret.

Links
Matthæus 4:3 InterlinearMatthæus 4:3 FlersprogedeMateo 4:3 SpanskMatthieu 4:3 FranskeMatthaeus 4:3 TyskMatthæus 4:3 KinesiskMatthew 4:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 4
2Og da han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, blev han omsider hungrig. 3Og Fristeren gik til ham og sagde: »Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød.« 4Men han svarede og sagde: »Der er skrevet: Mennesket skal ikke leve af Brød alene, men af hvert Ord, som udgaar igennem Guds Mund.«…
Krydshenvisninger
Matthæus 14:33
Men de, som vare i Skibet, faldt ned for ham og sagde: »Du er sandelig Guds Søn.«

Matthæus 16:16
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«

Matthæus 26:63
Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham: »Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.«

Markus 1:1
Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er saaledes,

Markus 3:11
Og naar de urene Aander saa ham, faldt de ned for ham og raabte og sagde: »Du er Guds Søn.«

Markus 5:7
og raabte med høj Røst og sagde: »Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, den højeste Guds Søn? Jeg besværger dig ved Gud, at du ikke piner mig.«

Lukas 1:35
Og Engelen svarede og sagde til hende: »Den Helligaand skal komme over dig, og den Højestes Kraft skal overskygge dig; derfor skal ogsaa det hellige, som fødes, kaldes Guds Søn.

Lukas 4:41
Ogsaa onde Aander fore ud al mange, raabte og sagde: »Du er Guds Søn;« og han truede dem og tillod dem ikke at tale, fordi de vidste, at han var Kristus.

Lukas 22:70
Men de sagde alle: »Er du da Guds Søn?« Og han sagde til dem: »I sige det; jeg er det.«

Johannes 1:34
Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn.«

Johannes 1:49
Nathanael svarede ham: »Rabbi! du er Guds Søn, du er Israels Konge.«

Johannes 9:35
Jesus hørte, at de havde udstødt ham; og da han traf ham sagde han til ham: »Tror du paa Guds Søn?«

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Apostlenes G. 9:20
Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds Søn.

2.Korinther 1:19
Thi Guds Søn, Kristus Jesus, som blev prædiket iblandt eder ved os, ved mig og Silvanus og Timotheus, han blev ikke Ja og Nej, men Ja er vorden i ham.

Galaterne 2:20
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

1.Thessaloniker 3:5
Derfor sendte ogsaa jeg Bud, da jeg ikke længer kunde udholde det, for at faa Besked om eders Tro, om maaske Fristeren skulde have fristet eder, og vor Møje skulde blive forgæves.

Hebræerne 4:14
Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen!

Hebræerne 7:3
uden Fader, uden Moder, uden Slægtregister, uden Dages Begyndelse og uden Livs Ende, men gjort lig med Guds Søn, — han forbliver Præst for bestandig.

1.Johannes 3:8
Den, som gør Synden, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra Begyndelsen. Dertil blev Guds Søn aabenbaret, for at han skulde nedbryde Djævelens Gerninger.

Matthæus 4:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden