Matthæus 26:63
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham: »Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.«

Norsk (1930)
Men Jesus tidde. Og ypperstepresten tok til orde og sa til ham: Jeg tar dig i ed ved den levende Gud at du sier oss om du er Messias, Guds Sønn.

Svenska (1917)
Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: »Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.»

King James Bible
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.

English Revised Version
But Jesus held his peace. And the high priest said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
Bibel Viden Treasury

Jesus.

Salmerne 38:12-14
de, der vil mig til Livs, sætter Snarer, og de, der vil mig ondt, lægger Raad om Fordærv, de tænker Dagen igennem paa Svig.…

Esajas 53:7
Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, der føres hen at slagtes, som et Faar, der er stumt, naar det klippes — han oplod ikke sin Mund.

Daniel 3:16
Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarede Kong Nebukadnezar: »Det har vi ikke nødig at svare dig paa!

Apostlenes G. 8:32-35
Men det Stykke af Skriften, som han læste, var dette: »Som et Faar blev han ført til Slagtning, og som et Lam er stumt imod den, der klipper det, saaledes oplader han ej sin Mund.…

1.Peter 2:23
han, som ikke skældte igen, da han blev udskældt, ikke truede, da han led, men overgav det til ham, som dømmer retfærdigt,

I adjure.

3.Mosebog 5:1
Hvis nogen, naar han hører en Forbandelse udtale, synder ved at undlade at vidne, skønt han var Øjenvidne eller paa anden Maade kender Sagen, og saaledes paadrager sig Skyld,

4.Mosebog 5:19-21
Derpaa skal Præsten besværge Kvinden og sige til hende: »Hvis ingen har haft Samleje med dig, hvis du ikke har forset dig imod din Mand og besmittet dig, saa skal dette den bitre Vandes Forbandelsesvand ikke skade dig.…

1.Samuel 14:24,26,28
alle Krigerne var med Saul, omtrent 10 000 Mand, og Kampen bredte sig over Efraims Bjerge — begik Saul den Dag en stor Daarskab, idet han tog Folket i Ed og sagde: »Forbandet være hver den, som nyder noget før Aften, før jeg faar taget Hævn over mine Fjender!« Og alt Folket afholdt sig fra at spise.…

1.Kongebog 22:16
Men Kongen sagde til ham: »Hvor mange Gange skal jeg besvære dig, at du ikke siger mig andet end Sandheden i HERRENS Navn?«

2.Krønikebog 18:15
Men Kongen sagde til ham: »Hvor mange Gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end Sandheden i HERRENS Navn?«

Ordsprogene 29:24
Hæleren hader sit Liv, han hører Forbandelsen, men melder intet.

that.

Markus 14:61
Men han tav og svarede intet. Atter spurgte Ypperstepræsten ham og siger til ham: »Er du Kristus, den Højlovedes Søn?«

Lukas 22:66-71
Og da det blev Dag, samlede Folkets Ældste sig og Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de førte ham hen for deres Raad…

Johannes 8:25
De sagde da til ham: »Hvem er du?« Og Jesus sagde til dem: »Just det, som jeg siger eder.

Johannes 10:24
Da omringede Jøderne ham og sagde til ham: »Hvor længe holder du vor Sjæl i Uvished? Dersom du er Kristus, da sig os det rent ud!«

Johannes 18:37
Da sagde Pilatus til ham: »Du er altsaa dog en Konge?« Jesus svarede: »Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal vidne om Sandheden. Hver den, som er af Sandheden, hører min Røst.«

the Christ.

Matthæus 16:16
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«

Matthæus 27:40,43,54
»Du, som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage, frels dig selv; er du Guds Søn, da stig ned af Korset!«…

Salmerne 2:6,7
»Jeg har dog indsat min Konge paa Zion, mit hellige Bjerg!«…

Esajas 9:6,7
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.…

Johannes 1:34,49
Og jeg har set det og har vidnet, at denne er Guds Søn.«…

Johannes 3:16-18
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.…

Johannes 5:18-25
Derfor tragtede da Jøderne end mere efter at slaa ham ihjel, fordi han ikke alene brød Sabbaten, men ogsaa kaldte Gud sin egen Fader og gjorde sig selv Gud lig.…

Johannes 6:69
og vi have troet og erkendt, at du er Guds Hellige.«

Johannes 10:30,36
Jeg og Faderen, vi ere eet.«…

Johannes 19:7
Jøderne svarede ham: »Vi have en Lov, og efter denne Lov er han skyldig at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.«

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

1.Johannes 5:11-13
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.…

Links
Matthæus 26:63 InterlinearMatthæus 26:63 FlersprogedeMateo 26:63 SpanskMatthieu 26:63 FranskeMatthaeus 26:63 TyskMatthæus 26:63 KinesiskMatthew 26:63 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 26
62Og Ypperstepræsten stod op og sagde til ham: »Svarer du intet paa, hvad disse vidne imod dig?« 63Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham: »Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.« 64Jesus siger til ham: »Du har sagt det; dog jeg siger eder: Fra nu af skulle I se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre Haand og komme paa Himmelens Skyer.«…
Krydshenvisninger
3.Mosebog 5:1
Hvis nogen, naar han hører en Forbandelse udtale, synder ved at undlade at vidne, skønt han var Øjenvidne eller paa anden Maade kender Sagen, og saaledes paadrager sig Skyld,

Salmerne 42:2
Min Sjæl tørster efter Gud, den levende Gud; naar skal jeg komme og stedes for Guds Aasyn?

Esajas 53:7
Han blev knust og bar det stille, han oplod ikke sin Mund som et Lam, der føres hen at slagtes, som et Faar, der er stumt, naar det klippes — han oplod ikke sin Mund.

Matthæus 4:3
Og Fristeren gik til ham og sagde: »Er du Guds Søn, da sig, at disse Sten skulle blive Brød.«

Matthæus 16:16
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«

Matthæus 26:62
Og Ypperstepræsten stod op og sagde til ham: »Svarer du intet paa, hvad disse vidne imod dig?«

Matthæus 27:12
Og da han blev anklaget af Ypperstepræsterne og de Ældste, svarede han intet.

Matthæus 27:14
Og han svarede ham end ikke paa et eneste Ord, saa at Landshøvdingen undrede sig saare.

Markus 14:61
Men han tav og svarede intet. Atter spurgte Ypperstepræsten ham og siger til ham: »Er du Kristus, den Højlovedes Søn?«

Lukas 22:67
og sagde: »Er du Kristus, da sig os det!« Men han sagde til dem: »Siger jeg eder det, tro I det ikke.

Johannes 19:7
Jøderne svarede ham: »Vi have en Lov, og efter denne Lov er han skyldig at dø, fordi han har gjort sig selv til Guds Søn.«

Johannes 19:9
Og han gik ind igen i Borgen og siger til Jesus: »Hvorfra er du?« Men Jesus gav ham intet Svar.

2.Korinther 1:19
Thi Guds Søn, Kristus Jesus, som blev prædiket iblandt eder ved os, ved mig og Silvanus og Timotheus, han blev ikke Ja og Nej, men Ja er vorden i ham.

Matthæus 26:62
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden