Kolossenserne 2:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor, ligesom I have modtaget Kristus Jesus, Herren, saa vandrer i ham,

Norsk (1930)
Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham,

Svenska (1917)
Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom

King James Bible
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:

English Revised Version
As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in him,
Bibel Viden Treasury

received.

Matthæus 10:40
Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig.

Johannes 1:12,13
Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;…

Johannes 13:20
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som modtager, hvem jeg sender, modtager mig; men den, som modtager mig, modtager ham, som har sendt mig.«

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

Hebræerne 3:14
Thi vi ere blevne delagtige i Kristus, saafremt vi fastholde vor første Fortrøstning urokket indtil Enden.

1.Johannes 5:11,12,20
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.…

2.Johannes 1:8,9
Giver Agt paa eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have arbejdet, men at I maa faa fuld Løn.…

Judas 1:3
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

walk.

Kolossenserne 3:17
Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.

Esajas 2:5
Kom, Jakobs Hus, lad os vandre i HERRENS Lys!

Mika 4:2
og talrige Folk komme vandrende: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; os skal han lære sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

2.Korinther 5:7
thi i Tro vandre vi, ikke i Beskuelse —

Galaterne 2:20
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede,

Efeserne 5:1,2
Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,…

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

1.Thessaloniker 4:1
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

1.Johannes 2:6
Den, som siger, at han bliver i ham, han er ogsaa skyldig selv at vandre saaledes, som han vandrede.

Links
Kolossenserne 2:6 InterlinearKolossenserne 2:6 FlersprogedeColosenses 2:6 SpanskColossiens 2:6 FranskeKolosser 2:6 TyskKolossenserne 2:6 KinesiskColossians 2:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 2
6Derfor, ligesom I have modtaget Kristus Jesus, Herren, saa vandrer i ham, 7idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.…
Krydshenvisninger
Galaterne 3:26
Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus.

Efeserne 4:1
Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede,

Kolossenserne 1:10
til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

Kolossenserne 2:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden