3.Mosebog 25:35
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Naar din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og ikke kan bjærge Livet, skal du holde ham oppe; som fremmed og indvandret skal han leve hos dig.

Norsk (1930)
Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde sig oppe, da skal du støtte ham; som en fremmed og en innerst skal han leve hos dig.

Svenska (1917)
Om din broder råkar i armod och kommer på obestånd hos dig, så skall du taga dig an honom; såsom en främling eller en inhysesman skall han få leva hos dig.

King James Bible
And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.

English Revised Version
And if thy brother be waxen poor, and his hand fail with thee; then thou shalt uphold him: as a stranger and a sojourner shall he live with thee.
Bibel Viden Treasury

thy brother

3.Mosebog 25:25
Naar din Broder kommer i Trang, saa han maa sælge noget af sin Ejendom, skal hans nærmeste Slægtning melde sig som Løser for ham og indløse, hvad hans Broder har solgt.

5.Mosebog 15:7,8
Naar der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine Porte et steds i dit Land, som HERREN din Gud vil give dig, maa du ikke være haardhjertet og lukke din Haand for din fattige Broder;…

Ordsprogene 14:20,21
Fattigmand hades endog af sin Ven, men Rigmands Venner er mange.…

Ordsprogene 17:5
Hvo Fattigmand spotter, haaner hans Skaber, den skadefro slipper ikke for Straf.

Ordsprogene 19:17
Er man god mod den ringe, laaner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

Markus 14:7
De fattige have I jo altid hos eder, og naar I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

Johannes 12:8
De fattige have I jo altid hos eder; men mig have I ikke altid.«

2.Korinther 8:9
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Jakob 2:5,6
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?…

Salmerne 37:26
han ynkes altid og laaner ud, og hans Afkom er til Velsignelse.

Salmerne 41:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

Salmerne 112:5,9
Salig den, der ynkes og laaner ud og styrer sine Sager med Ret;…

Ordsprogene 14:31
At kue den ringe er Haan mod hans Skaber, han æres ved Medynk med fattige.

Lukas 6:35
Men elsker eders Fjender, og gører vel, og laaner uden at vente noget derfor, saa skal eders Løn være stor, og I skulle være den Højestes Børn; thi han er god imod de utaknemmelige og onde.

Apostlenes G. 11:29
Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa;

Romerne 12:13,18,20
Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind paa Gæstfrihed!…

2.Korinther 9:1,12-15
Thi om Hjælpen til de hellige er det overflødigt at skrive til eder;…

Galaterne 2:10
kun at vi skulde komme de fattige i Hu, hvad jeg ogsaa just har bestræbt mig for at gøre.

1.Johannes 3:17
Men den, som har Verdens Gods og ser sin Broder lide Nød og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i ham?

relieve [heb] strengthen

3.Mosebog 19:34
som en af eders egne skal I regne den fremmede, der bor hos eder, og du skal elske ham som dig selv, thi I var selv fremmede i Ægypten. Jeg et HERREN eders Guld!

2.Mosebog 23:9
Undertryk ikke den fremmede; I ved jo, hvorledes den fremmede er til Mode, thi I var selv fremmede i Ægypten.

5.Mosebog 10:18,19
som skaffer den faderløse og Enken Ret og elsker den fremmede og giver ham Brød og klæder.…

Matthæus 25:35
Thi jeg var hungrig, og I gave mig at spise; jeg var tørstig, og I gave mig at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig hjem til eder;

Hebræerne 13:2
Glemmer ikke Gæstfriheden; thi ved den have nogle, uden at vide det, haft Engle til Gæster.

Links
3.Mosebog 25:35 Interlinear3.Mosebog 25:35 FlersprogedeLevítico 25:35 SpanskLévitique 25:35 Franske3 Mose 25:35 Tysk3.Mosebog 25:35 KinesiskLeviticus 25:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
3.Mosebog 25
35Naar din Broder i dit Nabolag kommer i Trang og ikke kan bjærge Livet, skal du holde ham oppe; som fremmed og indvandret skal han leve hos dig. 36Du maa ikke tage Rente eller Opgæld af ham, men du skal frygte din Gud og lade din Broder leve hos dig;…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 22:21
Den fremmede maa du ikke undertrykke eller forulempe, thi I var selv fremmede i Ægypten.

2.Mosebog 22:25
Naar du laaner Penge til en fattig Mand af mit Folk i dit Nabolag, maa du ikke optræde som en Aagerkarl over for ham. I maa ikke tage Renter af ham.

5.Mosebog 15:7
Naar der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine Porte et steds i dit Land, som HERREN din Gud vil give dig, maa du ikke være haardhjertet og lukke din Haand for din fattige Broder;

5.Mosebog 23:19
Du maa ikke tage Rente af din Broder, hverken af Penge, Fødevarer eller andet, som man kan tage Rente af.

5.Mosebog 24:14
Du maa ikke forurette en nødlidende, fattig Daglejer, hvad enten han hører til dine Brødre eller de fremmede inden dine Porte nogetsteds i dit Land.

5.Mosebog 24:15
Dag for Dag skal du give ham hans Løn, saa at Solen ikke gaar ned derover, thi han er nødlidende og venter med Længsel derpaa. Ellers raaber han til HERREN over dig, og du paadrager dig Skyld.

Nehemias 5:1
Der lød nu højrøstede Klager fra Folket og deres Kvinder mod deres Brødre, Jøderne.

3.Mosebog 25:34
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden