Apostlenes G. 2:22
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide,

Norsk (1930)
Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for eder av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, således som I selv vet,

Svenska (1917)
I män av Israel, hören dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför eder fick vittnesbörd av Gud genom kraftgärningar och under och tecken, vilka Gud genom honom gjorde bland eder, såsom I själva veten,

King James Bible
Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:

English Revised Version
Ye men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a man approved of God unto you by mighty works and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, even as ye yourselves know;
Bibel Viden Treasury

men.

Apostlenes G. 3:12
Men da Peter saa det, talte han til Folket: »I israelitiske Mænd! Hvorfor undre I eder over dette? eller hvorfor stirre I paa os, som om vi af egen Magt eller Gudfrygtighed havde gjort, at han kan gaa?

Apostlenes G. 5:35
Og han sagde til dem: »I israelitiske Mænd! ser eder vel for, hvad I gøre med disse Mennesker.

Apostlenes G. 13:16
Men Paulus stod op og slog til Lyd med Haanden og sagde: »I israelitiske Mænd og I, som frygte Gud, hører til!

Apostlenes G. 21:28
og raabte: »I israelitiske Mænd, kommer til Hjælp! Denne er det Menneske, som alle Vegne lærer alle imod Folket og Loven og dette Sted; og tilmed har han ogsaa ført Grækere ind i Helligdommen og gjort dette hellige Sted urent;«

Esajas 41:14
Frygt ikke, Jakob, du Orm, Israel, du Kryb! Jeg hjælper dig, lyder det fra HERREN, din Genløser er Israels Hellige.

Jesus.

Apostlenes G. 4:10
da skal det være eder alle og hele Israels Folk vitterligt, at ved Jesu Kristi Nazaræerens Navn, hvem I have korsfæstet, hvem Gud har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne staar rask her for eders Øjne,

Apostlenes G. 6:14
Thi vi have hørt ham sige, at denne Jesus af Nazareth skal nedbryde dette Sted og forandre de Skikke, som Moses har overgivet os.«

Apostlenes G. 22:8
Men jeg svarede: Hvem er du, Herre? Og han sagde til mig: Jeg er Jesus af Nazareth, som du forfølger.

Apostlenes G. 24:5
Vi have nemlig fundet, at denne Mand er en Pest og en Oprørsstifter iblandt alle Jøderne hele Verden over, samt er Fører for Nazaræernes Parti,

Apostlenes G. 26:9
Jeg selv mente nu ogsaa at burde gøre meget imod Jesu, Nazaræerens Navn,

Matthæus 2:23
Og han kom og tog Bolig i en By, som kaldes Nazareth, for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeterne, at han skulde kaldes Nazaræer.

Johannes 1:45
Filip finder Nathanael og siger til ham: »Vi have fundet ham, hvem Moses i Loven og ligesaa Profeterne have skrevet om, Jesus, Josefs Søn, fra Nazareth.«

Johannes 19:19
Men Pilatus havde ogsaa skrevet en Overskrift og sat den paa Korset. Men der var skrevet: »Jesus af Nazareth, Jødernes Konge.«

a man.

Apostlenes G. 10:37
I kende det, som er udgaaet over hele Judæa, idet det begyndte fra Galilæa, efter den Daab, som Johannes prædikede,

Apostlenes G. 26:26
Thi Kongen ved Besked om dette, og til ham taler jeg frimodigt, efterdi jeg er vis paa, at slet intet af dette er skjult for ham; thi dette er ikke sket i en Vraa.

Matthæus 11:2-6
Men da Johannes hørte i Fængselet om Kristi Gerninger, sendte han Bud med sine Disciple og lod ham sige:…

Lukas 7:20-23
Og da Mændene kom til ham, sagde de: »Johannes Døberen har sendt os til dig og lader sige: Er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?«…

Lukas 24:18
Men en af dem, som hed Kleofas, svarede og sagde til ham: »Er du alene fremmed i Jerusalem og ved ikke, hvad der er sket der i disse Dage?«

Johannes 3:2
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 5:36
Men det Vidnesbyrd, som jeg har, er større end Johannes's; thi de Gerninger, som Faderen har givet mig at fuldbyrde, selve de Gerninger, som jeg gør, vidne om mig, at Faderen har udsendt mig.

Johannes 6:14,27
Da nu Folkene saa det Tegn, som han havde gjort, sagde de: »Denne er i Sandhed Profeten, som kommer til Verden.«…

Johannes 7:31
Men mange af Folket troede paa ham, og de sagde: »Naar Kristus kommer, mon han da skal gøre flere Tegn, end denne har gjort?«

Johannes 10:37
Dersom jeg ikke gør min Faders Gerninger, saa tror mig ikke!

Johannes 11:47
Ypperstepræsterne og Farisæerne sammenkaldte da et Møde af Raadet og sagde: »Hvad gøre vi? thi dette Menneske gør mange Tegn.

Johannes 12:17
Skaren, som var med ham, vidnede nu, at han havde kaldt Lazarus frem fra Graven og oprejst ham fra de døde.

Johannes 14:10,11
Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De Ord, som jeg siger til eder, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, han gør sine Gerninger.…

Johannes 15:24
Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke Synd; men nu have de set dem og dog hadet baade mig og min Fader.

Hebræerne 2:4
idet Gud vidnede med baade ved Tegn og Undere og mange Haande kraftige Gerninger og ved Meddelelse af den Helligaand efter sin Villie.

which.

Apostlenes G. 14:27
Men da de kom derhen og havde forsamlet Menigheden, forkyndte de, hvor store Ting Gud havde gjort med dem, og at han havde aabnet en Troens Dør for Hedningerne.

Matthæus 9:8
Men da Skarerne saa det, frygtede de og priste Gud, som havde givet Menneskene en saadan Magt.

Matthæus 12:28
Men dersom jeg uddriver de onde Aander ved Guds Aand, da er jo Guds Rige kommet til eder.

Lukas 11:20
Men dersom jeg uddriver de onde Aander ved Guds Finger, da er jo Guds Rige kommet til eder.

Johannes 5:17-20
Men Jesus svarede dem: »Min Fader arbejder indtil nu; ogsaa jeg arbejder.«…

Johannes 9:33
Var denne ikke fra Gud, da kunde han intet gøre.«

Johannes 11:40-42
Jesus siger til hende: »Sagde jeg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds Herlighed?«…

Johannes 14:10,11
Tror du ikke, at jeg er i Faderen, og Faderen er i mig? De Ord, som jeg siger til eder, taler jeg ikke af mig selv; men Faderen, som bliver i mig, han gør sine Gerninger.…

Links
Apostlenes G. 2:22 InterlinearApostlenes G. 2:22 FlersprogedeHechos 2:22 SpanskActes 2:22 FranskeApostelgeschichte 2:22 TyskApostlenes G. 2:22 KinesiskActs 2:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 2
21Og det skal ske, enhver, som paakalder Herrens Navn, skal frelses.« 22I israelitiske Mænd! hører disse Ord: Jesus af Nazareth, en Mand, som fra Gud var godtgjort for eder ved kraftige Gerninger og Undere og Tegn, hvilke Gud gjorde ved ham midt iblandt eder, som I jo selv vide, 23ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet.…
Krydshenvisninger
Johannes 3:2
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 4:48
Da sagde Jesus til ham: »Dersom I ikke se Tegn og Undergerninger, ville I ikke tro.«

Apostlenes G. 2:19
Og jeg vil lade ske Undere paa Himmelen oventil og Tegn paa Jorden nedentil, Blod og Ild og rygende Damp.

Apostlenes G. 2:43
Men der kom Frygt over en hver Sjæl, og der skete mange Undere og Tegn ved Apostlene.

Apostlenes G. 3:6
Men Peter sagde: »Sølv og Guld ejer jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg dig: I Jesu Kristi Nazaræerens Navn staa op og gaa!«

Apostlenes G. 4:10
da skal det være eder alle og hele Israels Folk vitterligt, at ved Jesu Kristi Nazaræerens Navn, hvem I have korsfæstet, hvem Gud har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne staar rask her for eders Øjne,

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

Apostlenes G. 2:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden