Hebræerne 6:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast og gaar ind inden for Forhænget,

Norsk (1930)
det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget,

Svenska (1917)
I det hoppet hava vi ett säkert och fast själens ankare, som når innanför förlåten,

King James Bible
Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the veil;

English Revised Version
which we have as an anchor of the soul, a hope both sure and stedfast and entering into that which is within the veil;
Bibel Viden Treasury

as an.

Apostlenes G. 27:29,40
Og da de frygtede, at vi skulde støde paa Skær, kastede de fire Ankre ud fra Bagstavnen og bade til, at det maatte blive Dag.…

both.

Salmerne 42:5,11
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!…

Salmerne 43:5
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!

Salmerne 62:5,6
Vær stille hos Gud alene, min Sjæl, thi fra ham kommer mit Haab;…

Salmerne 146:5,6
Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,…

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 25:3,4
Derfor ærer dig et mægtigt Folk, frygter dig grumme Hedningers Stad.…

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Jeremias 17:7,8
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.…

Romerne 4:16
Derfor er det af Tro, for at det skal være som Naade, for at Forjættelsen maa staa fast for den hele Sæd, ikke alene for den af Loven, men ogsaa for den af Abrahams Tro, han, som er Fader til os alle

Romerne 5:5-10
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.…

Romerne 8:28-39
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.…

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

2.Timotheus 2:19
Dog, Guds faste Grundvold staar og har dette Segl: »Herren kender sine« og: »Hver den, som nævner Herrens Navn, afstaa fra Uretfærdighed.«

entereth.

Hebræerne 4:16
Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Naadens Trone, for at vi kunne faa Barmhjertighed og finde Naade til betimelig Hjælp.

Hebræerne 9:3,7
Men bag det andet Forhæng var et Telt, det, som kaldes det Allerhelligste,…

Hebræerne 10:20,21
som han indviede os som en ny og levende Vej igennem Forhænget, det er hans Kød,…

3.Mosebog 16:2,15
og HERREN sagde til Moses: Sig til din Broder Aron, at han ikke til enhver Tid maa gaa ind i Helligdommen inden for Forhænget foran Sonedækket paa Arken, ellers skal han dø, thi jeg kommer til Syne i Skyen over Sonedækket.…

Matthæus 27:51
Og se, Forhænget i Templet splittedes i to Stykker, fra øverst til nederst; og Jorden skjalv, og Klipperne revnede,

Efeserne 2:6
og medoprejst os og sat os med ham i det himmelske i Kristus Jesus,

Kolossenserne 3:1
Naar I altsaa, ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand.

Links
Hebræerne 6:19 InterlinearHebræerne 6:19 FlersprogedeHebreos 6:19 SpanskHébreux 6:19 FranskeHebraeer 6:19 TyskHebræerne 6:19 KinesiskHebrews 6:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 6
18for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os, 19hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast og gaar ind inden for Forhænget, 20hvor Jesus som Forløber gik ind for os, idet han efter Melkisedeks Vis blev Ypperstepræst til evig Tid.
Krydshenvisninger
3.Mosebog 16:2
og HERREN sagde til Moses: Sig til din Broder Aron, at han ikke til enhver Tid maa gaa ind i Helligdommen inden for Forhænget foran Sonedækket paa Arken, ellers skal han dø, thi jeg kommer til Syne i Skyen over Sonedækket.

3.Mosebog 16:15
Derefter skal han slagte Folkets Syndofferbuk, bære dens Blod inden for Forhænget og gøre med det som med Tyrens Blod, stænke det paa Sonedækket og foran Sonedækket.

Salmerne 39:7
Hvad bier jeg, Herre, da efter? Mit Haab staar ene til dig.

Salmerne 62:5
Vær stille hos Gud alene, min Sjæl, thi fra ham kommer mit Haab;

Zakarias 9:12
Hjem til Borgen, I Fanger med Haab! Ogsaa i Dag forkyndes: Jeg giver dig tvefold Bod!

Apostlenes G. 23:6
Men da Paulus vidste, at den ene Del bestod af Saddukæere, men den anden af Farisæere, raabte han i Raadet: »I Mænd, Brødre! jeg er en Farisæer, Søn af Farisæere, for Haab og for dødes Opstandelse er det, jeg dømmes.«

Romerne 4:18
Og han troede imod Haab med Haab paa, at, han skulde blive mange Folkeslags Fader, efter det, som var sagt: »Saaledes skal din Sæd være;«

Romerne 5:4
men Udholdenheden Prøvethed, men Prøvetheden Haab,

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

1.Korinther 13:13
Saa blive da Tro, Haab, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Hebræerne 9:3
Men bag det andet Forhæng var et Telt, det, som kaldes det Allerhelligste,

Hebræerne 9:7
men i det andet gaar alene Ypperstepræsten ind een Gang om Aaret, ikke uden Blod, hvilket han ofrer for sig selv og Folkets Forseelser,

Hebræerne 10:20
som han indviede os som en ny og levende Vej igennem Forhænget, det er hans Kød,

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

Hebræerne 6:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden