Romerne 3:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Det være langt fra! Gud maa være sanddru, om end hvert Menneske er en Løgner, som der er skrevet: »For at du maa kendes retfærdig i dine Ord og vinde, naar du gaar i Rette.«

Norsk (1930)
Langt derifra! la det stå fast at Gud er sanndru, men hvert menneske en løgner, som skrevet er: At du må kjennes rettferdig i dine ord og vinne når du fører din sak.

Svenska (1917)
Bort det! Må Gud stå såsom sannfärdig, om ock »var människa är en lögnare». Så är ju skrivet: »På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter sig till doms över dig.»

King James Bible
God forbid: yea, let God be true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged.

English Revised Version
God forbid: yea, let God be found true, but every man a liar; as it is written, That thou mightest be justified in thy words, And mightest prevail when thou comest into judgment.
Bibel Viden Treasury

God forbid.

Romerne 3:6,31
Det være langt fra! Thi hvorledes skal Gud ellers kunne dømme Verden?…

Romerne 6:2,15
Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?…

Romerne 7:7,13
Hvad skulle vi da sige? er Loven Synd? Det være langt fra! Men jeg kendte ikke Synden uden ved Loven; thi jeg kendte jo ikke Begæringen, hvis ikke Loven sagde: »Du maa ikke begære.«…

Romerne 9:14
Hvad skulle vi da sige? mon der er Uretfærdighed hos Gud? Det være langt fra!

Romerne 11:1,11
Jeg siger da: Mon Gud har forskudt sit Folk? det være langt fra! Thi ogsaa jeg er en Israelit, af Abrahams Sæd, Benjamins Stamme.…

Lukas 20:16
Han vil komme og ødelægge disse Vingaardsmænd og give Vingaarden til andre.« Men da de hørte det, sagde de: »Det ske aldrig!«

1.Korinther 6:15
Vide I ikke, at eders Legemer ere Kristi Lemmer? Skal jeg da tage Kristi Lemmer og gøre Skøgelemmer deraf? Det være langt fra!

Galaterne 2:17
Men naar vi, idet vi søgte at blive retfærdiggjorte i Kristus, ogsaa selv fandtes at være Syndere, saa er jo Kristus en Tjener for Synd? Det være langtfra!

Galaterne 2:21
Jeg ophæver ikke Guds Naade; thi er der Retfærdighed ved Loven, da er jo Kristus død forgæves.

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden.

let God.

5.Mosebog 32:4
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

Job 40:8
Mon du vil gøre min Ret til intet, dømme mig, for at du selv kan faa Ret?

Salmerne 100:5
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Salmerne 119:160
Summen af dit Ord er Sandhed, og alt dit retfærdige Lovbud varer evigt.

Salmerne 138:2
jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord.

Mika 7:20
Du vil vise Jakob Trofasthed, Abraham Naade, som du svor vore Fædre til i fordums Dage.

Johannes 3:33
Den, som har modtaget hans Vidnesbyrd, har beseglet, at Gud er sanddru.

2.Korinther 1:18
Saa sandt Gud er trofast, er vor Tale til eder ikke Ja og Nej.

Titus 1:2
i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,

Hebræerne 6:18
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,

1.Johannes 5:10,20
Den, som tror paa Guds Søn, har Vidnesbyrdet i sig selv; den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har troet paa det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn.…

Aabenbaring 3:7
Og skriv til Menighedens Engel i Filadelfia: Dette siger den hellige, den sanddru, han, som har Davids Nøgle, han, som lukker op, saa ingen lukker i, og lukker i, saa ingen lukker op:

but every.

Salmerne 62:9
Kun Tomhed er Mennesker, Mænd en Løgn, paa Vægtskaalen vipper de op, de er Tomhed til Hobe.

Salmerne 116:11
sagde saa i min Angst: »Alle Mennesker lyver!«

That thou.

Job 36:3
Jeg vil hente min Viden langvejsfra og skaffe min Skaber Ret;

Salmerne 51:4
Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine Øjne er ondt, at du maa faa Ret, naar du taler, staa ren, naar du dømmer.

Matthæus 11:19
Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og de sige: Se, en Fraadser og en Vindranker, Tolderes og Synderes Ven! Dog, Visdommen er retfærdiggjort ved sine Børn.«

Links
Romerne 3:4 InterlinearRomerne 3:4 FlersprogedeRomanos 3:4 SpanskRomains 3:4 FranskeRoemer 3:4 TyskRomerne 3:4 KinesiskRomans 3:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 3
3Thi hvad? om nogle vare utro, skal da deres Utroskab gøre Guds Trofasthed til intet? 4Det være langt fra! Gud maa være sanddru, om end hvert Menneske er en Løgner, som der er skrevet: »For at du maa kendes retfærdig i dine Ord og vinde, naar du gaar i Rette.« 5Men dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed, hvad skulle vi da sige? er Gud da uretfærdig, han, som lader sin Vrede komme? (Jeg taler efter menneskelig Vis).…
Krydshenvisninger
Job 40:8
Mon du vil gøre min Ret til intet, dømme mig, for at du selv kan faa Ret?

Salmerne 51:4
Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine Øjne er ondt, at du maa faa Ret, naar du taler, staa ren, naar du dømmer.

Salmerne 116:11
sagde saa i min Angst: »Alle Mennesker lyver!«

Lukas 20:16
Han vil komme og ødelægge disse Vingaardsmænd og give Vingaarden til andre.« Men da de hørte det, sagde de: »Det ske aldrig!«

Romerne 3:6
Det være langt fra! Thi hvorledes skal Gud ellers kunne dømme Verden?

Romerne 3:7
Men dersom Guds Sanddruhed ved min Løgn er bleven ham end mere til Forherligelse, hvorfor dømmes da jeg endnu som en Synder?

Romerne 3:31
Gøre vi da Loven til intet ved Troen? Det være langt fra! Nej, vi hævde Loven.

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

Romerne 3:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden