Hebræerne 10:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger

Norsk (1930)
og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger,

Svenska (1917)
Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar;

King James Bible
And let us consider one another to provoke unto love and to good works:

English Revised Version
and let us consider one another to provoke unto love and good works;
Bibel Viden Treasury

consider.

Hebræerne 13:3
Kommer de fangne i Hu, som vare I selv medfangne; dem, der lide ilde, som de, der ogsaa selv ere i et Legeme.

Salmerne 41:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

Ordsprogene 29:7
Den retfærdige kender de ringes Retssag; den gudløse skønner intet.

Apostlenes G. 11:29
Men Disciplene besluttede at sende, hver efter sin Evne, noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa;

Romerne 12:15
Glæder eder med de glade, og græder med de grædende!

Romerne 15:1,2
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.…

1.Korinther 8:12,13
Men naar I saaledes Synde imod Brødrene og saare deres skrøbelige Samvittighed, Synde I imod Kristus.…

1.Korinther 9:22
Jeg er bleven skrøbelig for de skrøbelige, for at jeg kunde vinde de skrøbelige; jeg er bleven alt for alle, for at jeg i ethvert Fald kunde frelse nogle.

1.Korinther 10:33
ligesom ogsaa jeg i alt stræber at tækkes alle, idet jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses.

Galaterne 6:1
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!

Kolossenserne 3:16
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.

1.Thessaloniker 5:11
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.

2.Thessaloniker 3:9
Ikke fordi vi ikke have Ret dertil; men vi vilde give eder et Forbillede i os selv, for at I skulde efterfølge os.

to provoke.

Romerne 11:4
Men hvad siger det guddommelige Gensvar til ham? »Jeg har levnet mig selv syv Tusinde Mænd, som ikke have bøjet Knæ for Baal.«

2.Korinther 8:8
Jeg siger det ikke som en Befaling, men for ved andres Iver at prøve ogsaa eders Kærligheds Ægthed.

2.Korinther 9:2
jeg kend eders Redebonhed, for hvilken jeg roser mig af eder hos Makedonierne, at nemlig Akaja alt fra i Fjor har været beredt; og eders Nidkærhed æggede de fleste.

love.

Hebræerne 6:10,11
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.…

Hebræerne 13:1
Broderkærligheden blive ved!

Galaterne 5:6,13,22
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.…

Filipperne 1:9-11
Og derom beder jeg, at eders Kærlighed fremdeles maa blive mere og mere rig paa Erkendelse og al Skønsomhed,…

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

1.Thessaloniker 3:12,13
Men eder lade Herren vokse og blive overvættes rige i Kærligheden til hverandre og til alle, ligesom vi have den til eder,…

1.Timotheus 6:18
at de gøre godt, ere rige paa gode Gerninger, gerne give, meddele

Titus 2:4
for at de maa faa de unge Kvinder til at besinde sig paa at elske deres Mænd og at elske deres Børn,

Titus 3:8
Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

1.Johannes 3:18
Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen, men i Gerning og Sandhed!

Links
Hebræerne 10:24 InterlinearHebræerne 10:24 FlersprogedeHebreos 10:24 SpanskHébreux 10:24 FranskeHebraeer 10:24 TyskHebræerne 10:24 KinesiskHebrews 10:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 10
23lader os fastholde Haabets Bekendelse urokket; thi trofast er han, som gav Forjættelsen; 24og lader os give Agt paa hverandre, saa vi opflamme hverandre til Kærlighed og gode Gerninger 25og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig.…
Krydshenvisninger
Titus 3:8
Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

Hebræerne 3:13
Men formaner hverandre hver Dag, saa længe det hedder »i Dag«, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

Hebræerne 13:1
Broderkærligheden blive ved!

Hebræerne 10:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden