Galaterne 5
Dansk (1917 / 1931)
1Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

2Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder. 3Men jeg vidner atter for hvert Menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele Loven. 4I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Naaden. 5Vi vente jo ved Aanden af Tro Retfærdigheds Haab. 6Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

7I vare godt paa Vej; hvem har hindret eder i at adlyde Sandhed? 8Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder. 9En liden Surdejg syrer hele Dejgen. 10Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville mene noget andet; men den, som forvirrer eder, skal bære sin Dom, hvem han end er. 11Men jeg, Brødre! dersom jeg endnu prædiker Omskærelse, hvor for forfølges jeg da endnu? Saa er jo Korsets Forargelse gjort til intet. 12Gid de endog maatte lemlæste sig selv, de, som forstyrre eder!

13I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere! 14Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: »Du skal elske din Næste som dig selv.« 15Men naar I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!

16Men jeg siger: Vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring. 17Thi Kødet begærer imod Aanden, og Aanden imod Kødet; disse staa nemlig hinanden imod, for at I ikke skulle gøre, hvad I have Lyst til. 18Men naar I drives af Aanden, ere I ikke under Loven. 19Men Kødets Gerninger ere aabenbare, saasom: Utugt, Urenhed, Uterlighed, 20Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Tvedragt, Partier, 21Avind, Drukkenskab, Svir og deslige; hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg ogsaa før har sagt, at de, som øve saadanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige. 22Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed, 23Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke, 24men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet med dets Lidenskaber og Begæringer.

25Naar vi leve ved Aanden, da lader os ogsaa vandre efter Aanden! 26Lader os ikke have Lyst til tom Ære, saa at vi udæske hverandre og bære Avind imod hverandre.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Galatians 4
Top of Page
Top of Page