Galaterne 5
Norsk (1930)
1Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

2Se, jeg, Paulus, sier eder at dersom I lar eder omskjære, så vil Kristus intet gagne eder. 3Atter vidner jeg for hvert menneske som lar sig omskjære, at han er skyldig å holde hele loven. 4I er skilt fra Kristus, I som vil rettferdiggjøres ved loven; I er falt ut av nåden. 5For ved troen venter vi i Ånden på det som rettferdigheten gir oss håp om; 6for i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noget, men bare tro, virksom ved kjærlighet.

7I løp godt; hvem hindret eder fra å lyde sannheten? 8Denne overtalelse kommer ikke fra ham som kalte eder. 9En liten surdeig syrer hele deigen. 10Jeg har den tillit til eder i Herren at I ikke vil mene noget annet; men den som forvirrer eder, skal bære sin dom, hvem han så er. 11Men jeg, brødre - hvis jeg ennu forkynner omskjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennu? da er jo korsets anstøt gjort til intet. 12Gid de endog må skjære sig selv i sønder, de som opvigler eder!

13For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet! 14For hele loven er opfylt i ett bud, i dette: Du skal elske din næste som dig selv. 15Men dersom I biter og eter hverandre, da se til at I ikke blir fortært av hverandre!

16Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. 17For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil. 18Men dersom I drives av Ånden, da er I ikke under loven. 19Men kjødets gjerninger er åpenbare, såsom: utukt, urenhet, skamløshet, 20avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, 21misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt; om dette sier jeg eder forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike. 22Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; 23mot slike er loven ikke. 24Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

25Dersom vi lever i Ånden, da la oss og vandre i Ånden! 26La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avind imot hverandre!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Galatians 4
Top of Page
Top of Page