2.Mosebog 15:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvo er som du blandt Guder, HERRE, hvo er som du, herlig i Hellighed, frygtelig i Stordaad, underfuld i dine Gerninger!

Norsk (1930)
Herre, hvem er som du blandt gudene? Hvem er som du herliggjort i hellighet, forferdelig å love, underfull i gjerning?

Svenska (1917)
Vilken bland gudar liknar dig, HERRE? Vem är dig lik, du härlige och helige, du fruktansvärde och högtlovade, du som gör under?

King James Bible
Who is like unto thee, O LORD, among the gods? who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders?

English Revised Version
Who is like unto thee, O LORD, among the gods? Who is like thee, glorious in holiness, Fearful in praises, doing wonders?
Bibel Viden Treasury

like unto thee

5.Mosebog 3:24
»Herre, HERRE! Du har begyndt at vise din Tjener din Storhed og din stærke Haand! Thi hvem er den Gud i Himmelen og paa Jorden, der kan gøre saadanne Gerninger og Storværker som du?

5.Mosebog 33:26
Der er ingen som Jesjuruns Gud, der farer frem over Himmelen for at hjælpe dig, over Skyerne i sin Højhed!

1.Samuel 2:2
Der er ingen Hellig som HERREN, nej, der er ingen uden dig, der er ingen Klippe som vor Gud!

2.Samuel 7:22
Herre, HERRE; thi ingen er som du, og der er ingen Gud uden dig efter alt hvad vi har hørt med vore Ører.

1.Kongebog 8:23
og sagde: »HERRE Israels Gud, der er ingen Gud som du i Himmelen oventil og paa Jorden nedentil, du, som holder fast ved din Pagt og din Miskundhed mod dine Tjenere, naar de af hele deres Hjerte vandrer for dit Aasyn,

Salmerne 35:10
alle mine Ledemod sige: »HERRE, hvo er som du, du, som frelser den arme fra hans Overmand, den arme og fattige fra Røveren!«

Salmerne 77:19
din Vej gik midt gennem Havet, din Sti gennem store Vande, dine Fodspor kendtes ikke.

Salmerne 86:8
Der er ingen som du blandt Guderne, Herre, og uden Lige er dine Gerninger.

Salmerne 89:6-8
Thi hvem i Sky er HERRENS Lige, hvo er som HERREN iblandt Guds Sønner?…

Esajas 40:18,25
Med hvem vil I ligne Gud, hvad stiller I op som hans Lige?…

Jeremias 10:6,16
(Din Lige findes ikke, HERRE; stor er du og stort dit Navn i Vælde.…

Jeremias 49:19
Som en Løve, der fra Jordans Stolthed skrider op til den stedsegrønne Græsgang, saaledes vil jeg i et Nu drive dem bort derfra. Thi hvem er den udvalgte, jeg vil sætte over dem? Thi hvem er min Lige, og hvem kræver mig til Regnskab? Hvem er den Hyrde, der staar sig mod mig?

gods, or mighty ones.

3.Mosebog 19:2
Tal til hele Israeliternes Menighed og sig til dem: I skal være hellige, thi jeg HERREN eders Gud er hellig!

Salmerne 89:18
thi vort Skjold er hos HERREN, vor Konge er Israels Hellige!

Salmerne 145:17
Retfærdig er HERREN paa alle sine Veje, miskundelig i alle sine Gerninger.

Esajas 6:3
og de raabte til hverandre: »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers HERRE, al Jorden er fuld af hans Herlighed!«

Esajas 30:11
vig bort fra Vejen, bøj af fra Stien, lad os være i Fred for Israels Hellige!«

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

1.Peter 1:15,16
men efter den hellige, som kaldte eder, skulle ogsaa I vorde hellige i al eders Vandel;…

Aabenbaring 4:8
Og de fire Væsener have hvert især seks Vinger, rundt om og indadtil ere de fulde af Øjne; og uden Ophør sige de Dag og Nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer!

fearful

Salmerne 66:5
Kom hid og se, hvad Gud har gjort, i sit Virke en Rædsel for Menneskenes Børn.

Salmerne 77:14
Du er en Gud, som gør Undere, du gjorde din Vælde kendt blandt Folkene,

Salmerne 89:5,7
Og Himlen priser dit Under, HERRE, din Trofasthed i de Helliges Forsamling.…

Salmerne 90:11
Hvem fatter din Vredes Vælde, din Harme i Frygt for dig!

Salmerne 119:120
Af Rædsel for dig gyser mit Kød, og jeg frygter for dine Lovbud.

Esajas 64:2,3
Som Vokset smelter i Ild, saa lad Ild fortære dine Fjender, at dit Navn maa kendes iblandt dem og Folkene bæve for dit Aasyn,…

Jeremias 10:7
Hvo skulde ikke frygte dig, du Folkenes Konge! Thi saadant tilkommer dig; thi blandt alle Folks Vismænd og i alle deres Riger findes ikke din Lige.

Lukas 12:5
Men jeg vil vise eder, for hvem I skulle frygte: Frygter for ham, som har Magt til, efter at have slaaet ihjel, at kaste i Helvede; ja, jeg siger eder: Frygter for ham!

Hebræerne 12:28,29
Derfor, efterdi vi modtage et Rige, som ikke kan rystes, saa lader os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans Velbehag, med Ængstelse og Frygt.…

Aabenbaring 15:4
Hvem skulde ikke frygte dig, Herre! og prise dit Navn? Thi du alene er hellig; ja, alle Folkeslagene skulle komme og tilbede for dit Aasyn, fordi dine retfærdige Domme ere blevne aabenbarede.

Aabenbaring 19:1-6
Derefter hørte jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.…

Links
2.Mosebog 15:11 Interlinear2.Mosebog 15:11 FlersprogedeÉxodo 15:11 SpanskExode 15:11 Franske2 Mose 15:11 Tysk2.Mosebog 15:11 KinesiskExodus 15:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Mosebog 15
10Du blæste med din Aande, Havet skjulte dem; de sank som Bly i de vældige Vande. 11Hvo er som du blandt Guder, HERRE, hvo er som du, herlig i Hellighed, frygtelig i Stordaad, underfuld i dine Gerninger! 12Du udrakte din højre, og Jorden slugte dem.…
Krydshenvisninger
Aabenbaring 4:8
Og de fire Væsener have hvert især seks Vinger, rundt om og indadtil ere de fulde af Øjne; og uden Ophør sige de Dag og Nat: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer!

Aabenbaring 13:4
Og de tilbade Dragen, fordi den havde givet Dyret Magten; og de tilbade Dyret og sagde: Hvem er Dyret lig? hvem mægter at kæmpe imod det?

2.Mosebog 3:20
men jeg skal udrække min Haand og ramme Ægypten med alle mine Undergerninger, som jeg vil gøre der; saa skal han give eder Lov til at drage af Sted.

2.Mosebog 8:10
Han svarede: »I Morgen!« Da sagde han: »Det skal ske, som du siger, for at du kan kende, at der ingen er som HERREN vor Gud;

2.Mosebog 9:14
Thi denne Gang vil jeg sende alle mine Plager mod dig selv og mod dine Tjenere og dit Folk, for at du kan kende, at der er ingen som jeg paa hele Jorden.

2.Mosebog 18:11
Nu ved jeg, at HERREN er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Haand.«

2.Mosebog 20:3
Du maa ikke have andre Guder end mig.

5.Mosebog 3:24
»Herre, HERRE! Du har begyndt at vise din Tjener din Storhed og din stærke Haand! Thi hvem er den Gud i Himmelen og paa Jorden, der kan gøre saadanne Gerninger og Storværker som du?

5.Mosebog 33:26
Der er ingen som Jesjuruns Gud, der farer frem over Himmelen for at hjælpe dig, over Skyerne i sin Højhed!

1.Kongebog 8:23
og sagde: »HERRE Israels Gud, der er ingen Gud som du i Himmelen oventil og paa Jorden nedentil, du, som holder fast ved din Pagt og din Miskundhed mod dine Tjenere, naar de af hele deres Hjerte vandrer for dit Aasyn,

2.Krønikebog 2:5
Huset, jeg vil bygge, skal være stort; thi vor Gud er større end alle Guder.

2.Krønikebog 6:14
og sagde: »HERRE, Israels Gud, der er ingen Gud som du i Himmelen og paa Jorden, du, som holder fast ved din Pagt og din Miskundhed mod dine Tjenere, naar de af hele deres Hjerte vandrer for dit Aasyn,

Salmerne 22:23
»I, som frygter HERREN, pris ham, ær ham; al Jakobs Æt, bæv for ham, al Israels Æt!

Salmerne 113:5
Hvo er som HERREN vor Gud, som rejste sin Trone i det høje

Salmerne 136:4
Han, der ene gør store Undere; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Esajas 6:3
og de raabte til hverandre: »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers HERRE, al Jorden er fuld af hans Herlighed!«

Esajas 40:18
Med hvem vil I ligne Gud, hvad stiller I op som hans Lige?

Jeremias 10:6
(Din Lige findes ikke, HERRE; stor er du og stort dit Navn i Vælde.

Jeremias 49:19
Som en Løve, der fra Jordans Stolthed skrider op til den stedsegrønne Græsgang, saaledes vil jeg i et Nu drive dem bort derfra. Thi hvem er den udvalgte, jeg vil sætte over dem? Thi hvem er min Lige, og hvem kræver mig til Regnskab? Hvem er den Hyrde, der staar sig mod mig?

Mika 7:18
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?

2.Mosebog 15:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden