Daniel 4:35
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Norsk (1930)
Alle de som bor på jorden, er som intet å akte, og han gjør med himmelens hær og med dem som bor på jorden, hvad han vil, og det er ingen som kan hindre ham og si til ham: Hvad gjør du?

Svenska (1917)
honom mot vilken alla som bo på jorden äro att akta såsom intet, ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bo på jorden, och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: »Vad gör du?»

King James Bible
And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?

English Revised Version
And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?
Bibel Viden Treasury

all.

Job 34:14,15,19-24
Drog han sin Aand tilbage og tog sin Aande til sig igen,…

Esajas 40:15-17,22-24
Se, som Draabe paa Spand er Folkene, at regne som Fnug paa Vægt, som et Gran vejer fjerne Strande.…

and he.

1.Samuel 3:18
Saa fortalte Samuel ham det hele uden at dølge noget. Da sagde han: »Han er HERREN; han gøre, hvad ham tykkes bedst!«

Job 23:13
Men han gjorde sit Valg, hvem hindrer ham Han udfører, hvad hans Sjæl attraar.

Salmerne 33:9-11
thi han talede, saa skete det, han bød, saa stod det der.…

Salmerne 115:3
Vor Gud, han er i Himlen; alt, hvad han vil, det gør han!

Salmerne 135:6
HERREN gør alt, hvad han vil, i Himlene og paa Jorden, i Have og alle Verdensdyb.

Esajas 14:24-27
Hærskarers HERRE har svoret saaledes: Visselig, som jeg har tænkt det, saa skal det ske, og som jeg satte mig for, saa staar det fast:…

Esajas 46:10,11
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«…

Matthæus 11:25,26
Paa den Tid udbrød Jesus og sagde: »Jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! fordi du har skjult dette for vise og forstandige og aabenbaret det for umyndige.…

Apostlenes G. 4:28
for at gøre det, som din Haand og dit Raad forud havde bestemt skulde ske.

Efeserne 1:11
i hvem vi ogsaa have faaet Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Raad,

Filipperne 2:10,11
for at i Jesu Navn hvert Knæ skal bøje sig, deres i Himmelen og paa Jorden og under Jorden,…

the inhabitants.

Salmerne 33:8,14
Al Jorden skal frygte for HERREN, Alverdens Beboere skælve for ham;…

Salmerne 49:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. En Salme. (2) Hør det, alle Folkeslag, lyt til, al Verdens Folk,

Esajas 26:9
Min Sjæl attraar dig om Natten, min Aand i mit indre søger dig. Thi naar dine Domme rammer Jorden, lærer de, som bor paa Jorderig, Retfærd.

none.

Job 9:4,13
Viis af Hjerte og vældig i Kraft hvo trodsede ham og slap vel derfra?…

Job 34:29
Tier han stille, hvo vil dømme ham? Skjuler han sit Aasyn, hvo vil laste ham? Over Folk og Mennesker vaager han dog,

Job 40:9-12
Har du en Arm som Gud, kan du tordne med Brag som han?…

Job 42:2
Jeg ved, at du magter alt, for dig er intet umuligt!

Ordsprogene 21:30
Visdom er intet, Indsigt er intet, Raad er intet over for HERREN.

Esajas 43:13
den eneste ogsaa i Fremtiden. Ingen frier af min Haand, jeg handler — hvo gør det ugjort?

Apostlenes G. 5:39
men er det af Gud, kunne I ikke gøre dem til intet. Lader eder dog ikke findes som de, der endog ville stride mod Gud!«

Apostlenes G. 9:5
Og han sagde: »Hvem er du, Herre?« Men han svarede: »Jeg er Jesus, som du forfølger.

Apostlenes G. 11:17
Naar altsaa Gud gav dem lige Gave med os, da de troede paa den Herre Jesus Kristus, hvem var da jeg, at jeg skulde kunne hindre Gud?«

1.Korinther 10:22
Eller skulle vi vække Herrens Nidkærhed? Mon vi ere stærkere end han?

What.

Job 9:12
røver han, hvem mon der hindrer ham i det? Hvo siger til ham: »Hvad gør du?«

Job 33:12,13
Se, der har du Uret, det er mit Svar, thi Gud er større end Mennesket.…

Job 40:2
Vil den trættekære tvistes med den Almægtige? Han, som revser Gud, han svare herpaa!

Esajas 45:9-11
Ve den, der trættes med sit Ophav, et Skaar kun blandt Skaar af Jord! Siger Ler til Pottemager: »Hvad kan du lave?« hans Værk: »Du har ikke Hænder!«…

Romerne 9:19,20
Du vil nu sige til mig: Hvad klager han da over endnu? thi hvem staar hans Villie imod?…

Romerne 11:33-36
O Dyb af Guds Rigdom og Visdom og Kundskab! hvor uransagelige ere hans Domme, og hans Veje usporlige!…

1.Korinther 2:16
Thi hvem har kendt Herrens Sind, saa han skulde kunne undervise ham? Men vi have Kristi Sind.

Links
Daniel 4:35 InterlinearDaniel 4:35 FlersprogedeDaniel 4:35 SpanskDaniel 4:35 FranskeDaniel 4:35 TyskDaniel 4:35 KinesiskDaniel 4:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Daniel 4
34Men da Tiden var omme, løftede jeg, Nebukadnezar, mine Øjne til Himmelen og fik min Forstand igen, og jeg priste den Højeste og lovede og ærede ham, som lever evindelig, hvis Herredømme er evigt, og hvis Rige staar fra Slægt til Slægt. 35Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?« 36I samme Stund fik jeg min Forstand igen; jeg fik ogsaa min Herlighed og Glans igen, mit Rige til Ære; mine Raadsherrer og Stormænd søgte mig, jeg blev genindsat i mit Rige, og endnu større Magt blev mig givet.…
Krydshenvisninger
Romerne 9:19
Du vil nu sige til mig: Hvad klager han da over endnu? thi hvem staar hans Villie imod?

Romerne 9:20
Ja, men, hvem er dog du, o Menneske! som gaar i Rette med Gud? mon noget, som blev dannet, kan sige til den, som dannede det: Hvorfor gjorde du mig saaledes?

Job 9:12
røver han, hvem mon der hindrer ham i det? Hvo siger til ham: »Hvad gør du?«

Job 42:2
Jeg ved, at du magter alt, for dig er intet umuligt!

Salmerne 33:11
HERRENS Raad staar fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.

Salmerne 39:5
Se, i Haandsbredder maalte du mine Dage ud, mit Liv er som intet for dig, som et Aandepust staar hvert Menneske der. — Sela.

Salmerne 115:3
Vor Gud, han er i Himlen; alt, hvad han vil, det gør han!

Salmerne 135:6
HERREN gør alt, hvad han vil, i Himlene og paa Jorden, i Have og alle Verdensdyb.

Prædikeren 8:4
Thi en Konges Ord er Magtsprog, og hvo kan sige til ham: »Hvad gør du?«

Esajas 14:27
Thi Hærskarers HERRES Raad, hvo kuldkaster det? Hans udrakte Haand, hvo tvinger vel den tilbage?

Esajas 19:17
Judas Land bliver Ægypten en Rædsel; hver Gang nogen minder dem derom, gribes de af Angst for, hvad Hærskarers HERRE har for imod det.

Esajas 40:15
Se, som Draabe paa Spand er Folkene, at regne som Fnug paa Vægt, som et Gran vejer fjerne Strande.

Esajas 40:17
Alle Folk er som intet for ham, for Luft og Tomhed at regne.

Esajas 43:13
den eneste ogsaa i Fremtiden. Ingen frier af min Haand, jeg handler — hvo gør det ugjort?

Esajas 45:9
Ve den, der trættes med sit Ophav, et Skaar kun blandt Skaar af Jord! Siger Ler til Pottemager: »Hvad kan du lave?« hans Værk: »Du har ikke Hænder!«

Daniel 6:27
Det er ham, der redder og udfrier, og han gør Tegn og Undere i Himmelen og paa Jorden, han, som reddede Daniel af Løvernes Vold!«

Jonas 1:14
Saa raabte de til HERREN: »Ak, HERRE! Lad os ikke omkomme for denne Mands Sjæls Skyld og lad ikke uskyldigt Blod komme over os; thi det er jo dig, HERRE, der har gjort, som du vilde.«

Daniel 4:34
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden