Galaterne 3:26
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus.

Norsk (1930)
alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;

Svenska (1917)
Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;

King James Bible
For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus.

English Revised Version
For ye are all sons of God, through faith, in Christ Jesus.
Bibel Viden Treasury

Galaterne 4:5,6
for at han skulde løskøbe dem, som vare under Loven, for at vi skulde faa Sønneudkaarelsen.…

Johannes 1:12,13
Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;…

Johannes 20:17
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

Romerne 8:14-17
Thi saa mange som drives af Guds Aand, disse ere Guds Børn.…

2.Korinther 6:18
»og jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine Sønner og Døtre, siger Herren, den Almægtige.«

Efeserne 1:5
idet han i Kærlighed forudbestemte os til Sønneudkaarelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag,

Efeserne 5:1
Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,

Filipperne 2:15
for at I maa blive udadlelige og rene, Guds ulastelige Børn, midt i en vanartet og forvendt Slægt, iblandt hvilke I vise eder som Himmellys i Verden,

Hebræerne 2:10-15
Thi det sømmede sig ham, for hvis Skyld alle Ting ere, og ved hvem alle Ting ere, naar han førte mange Sønner til Herlighed, da at fuldkomme deres Frelses Ophavsmand igennem Lidelser.…

1.Johannes 3:1,2
Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn; og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham.…

Aabenbaring 21:7
Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans God, og han skal være min Søn.

Links
Galaterne 3:26 InterlinearGalaterne 3:26 FlersprogedeGálatas 3:26 SpanskGalates 3:26 FranskeGalater 3:26 TyskGalaterne 3:26 KinesiskGalatians 3:26 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 3
26Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus. 27Thi I, saa mange som bleve døbte til Kristus, have iført eder Kristus.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 14:1
HERREN eders Guds Børn er I, derfor maa I ikke indridse Mærker paa eder eller afrage Haaret over Panden for de dødes Skyld.

Johannes 1:7
Denne kom til et Vidnesbyrd, for at han skulde vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham.

Johannes 1:12
Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;

Romerne 8:1
Saa er der da nu ingen Fordømmelse for dem, som ere i Kristus Jesus.

Romerne 8:14
Thi saa mange som drives af Guds Aand, disse ere Guds Børn.

Romerne 8:16
Aanden selv vidner med vor Aand, at vi ere Guds Børn.

Romerne 8:19
Thi Skabningens Forlængsel venter paa Guds Børns Aabenbarelse.

2.Korinther 1:1
Paulus, ved Guds Villie Kristi Jesu Apostel, og Broderen Timotheus til Guds Menighed, som er i Korinth, tillige med alle de hellige, som ere i hele Akaja:

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

Galaterne 4:5
for at han skulde løskøbe dem, som vare under Loven, for at vi skulde faa Sønneudkaarelsen.

Galaterne 4:14
og det, som i mit Kød var eder til Fristelse, ringeagtede I ikke og afskyede I ikke, men I modtoge mig som en Guds Engel, som Kristus Jesus.

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

Galaterne 5:24
men de, som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kødet med dets Lidenskaber og Begæringer.

Efeserne 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, til de hellige, som ere i Efesus og ere troende i Kristus Jesus:

Filipperne 1:1
Paulus og Timotheus, Kristi Jesu Tjener, til alle de hellige i Kristus Jesus, som ere i Filippi, med Tilsynsmænd og Menighedstjenere.

Filipperne 1:8
Thi Gud er mit Vidne, hvorledes jeg længes efter eder alle med Kristi Jesu inderlige Kærlighed.

Kolossenserne 1:4
da vi have hørt om eders Tro paa Kristus Jesus og den Kærlighed, som I have til alle de hellige

Kolossenserne 2:6
Derfor, ligesom I have modtaget Kristus Jesus, Herren, saa vandrer i ham,

Filemon 1:1
Paulus, Kristi Jesu Fange, og Broderen Timotheus til Filemon, vor elskede og Medarbejder,

Filemon 1:9
saa beder jeg dig dog hellere for Kærlighedens Skyld, saadan som jeg er, som den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu Fange;

Galaterne 3:25
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden