Apostlenes G. 9:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Herren sagde til ham: »Gaa; thi denne er mig et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem baade for Hedninger og Konger og Israels Børn;

Norsk (1930)
Men Herren sa til ham: Gå avsted! for han er mig et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem både for hedninger og konger og for Israels barn;

Svenska (1917)
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

King James Bible
But the Lord said unto him, Go thy way: for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel:

English Revised Version
But the Lord said unto him, Go thy way: for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings, and the children of Israel:
Bibel Viden Treasury

Go.

2.Mosebog 4:12-14
Gaa derfor kun, jeg vil være med din Mund og lære dig, hvad du skal sige!«…

Jeremias 1:7
Saa sagde HERREN til mig: »Sig ikke: Jeg er ung! men gaa, hvorhen jeg end sender dig, og tal alt, hvad jeg byder dig;

Jonas 3:1,2
Men HERRENS Ord kom for anden Gang til Jonas saaledes:…

a chosen.

Apostlenes G. 13:2
Medens de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde den Helligaand: »Udtager mig Barnabas og Saulus til den Gerning, hvortil jeg har kaldet dem.«

Jeremias 1:5
Før jeg danned dig i Moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af Moderliv, helliged jeg dig, til Profet for Folkene satte jeg dig.

Johannes 15:16
I have ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder og sat eder til, at I skulle gaa hen og bære Frugt, og eders Frugt skal blive ved, for at Faderen skal give eder, hvad som helst I bede ham om i mit Navn.

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde Guds Evangelium,

Romerne 9:21-24
Eller har Pottemageren ikke Raadighed over Leret til af den samme Masse at gøre et Kar til Ære, et andet til Vanære?…

Galaterne 1:1,15,16
Paulus, Apostel, ikke af Mennesker, ikke heller ved noget Menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,…

2.Timotheus 1:11
for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og Hedningers Lærer,

2.Timotheus 2:4,20,21
Ingen, som gør Krigstjeneste, indvikler sig i Livets Handeler for at han kan behage den, som tog ham i Sold.…

Aabenbaring 17:14
Disse skulle føre Krig med Lammet, og Lammet skal sejre over dem — fordi det er Herrers Herre og Kongers Konge — og de, som ere med det, de kaldede og udvalgte og trofaste.

to bear.

Apostlenes G. 21:19
Og da han havde hilst paa dem, fortalte han Stykke for Stykke, hvad Gud havde gjort iblandt Hedningerne ved hans Tjeneste.

Apostlenes G. 22:21
Og han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Hedninger.«

Apostlenes G. 26:17-20
idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke jeg udsender dig…

Romerne 1:5,13-15
ved hvem vi have faaet Naade og Apostelgerning til at virke Tros-Lydighed iblandt alle Hedningerne for hans Navns Skyld,…

Romerne 11:13
Og til eder, I Hedninger, siger jeg: For saa vidt jeg nu er Hedningeapostel, ærer jeg min Tjeneste,

Romerne 15:15-21
Dog har jeg for en Del tilskrevet eder noget dristigere for at paaminde eder paa Grund af den Naade, som er given mig fra Gud…

1.Korinther 15:10
Men af Guds Naade er jeg det, jeg er, og hans Naade imod mig har ikke været forgæves; men jeg har arbejdet mere end de alle, dog ikke jeg, men Guds Naade, som er med mig.

Galaterne 2:7,8
Men tværtimod, da de saa, at jeg har faaet Evangeliet til de uomskaarne betroet, ligesom Peter til de omskaarne,…

Efeserne 3:7,8
hvis Tjener jeg er bleven ifølge den Guds Naades Gave, som blev given mig ved hans Magts Virkekraft.…

Kolossenserne 1:25-29
hvis Tjener jeg er bleven efter den Guds Husholdning, som blev given mig over for eder, nemlig fuldelig at forkynde Guds Ord,…

1.Timotheus 2:7
og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.

and kings.

Apostlenes G. 25:22-27
Da sagde Agrippa til Festus: »Jeg kunde ogsaa selv ønske at høre den Mand.« Men han sagde: »I Morgen skal du faa ham at høre.«…

Apostlenes G. 26:1
Men Agrippa sagde til Paulus: »Det tilstedes dig at tale om dig selv.« Da udrakte Paulus Haanden og forsvarede sig saaledes:

*etc:

Apostlenes G. 27:24
»Frygt ikke, Paulus! du skal blive stillet for Kejseren; og se, Gud har skænket dig alle dem, som sejle med dig.«

Matthæus 10:18
Og I skulle føres for Landshøvdinger og Konger for min Skyld, dem og Hedningerne til et Vidnesbyrd.

2.Timotheus 4:16,17
Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; (gid det ikke maa tilregnes dem!)…

the children.

Apostlenes G. 28:17
Men efter tre Dages Forløb skete det, at han sammenkaldt de fornemste iblandt Jøderne. Men da de vare forsamlede, sagde han til dem: »I Mænd, Brødre! uagtet jeg intet har gjort imod vort Folk eller de fædrene Skikke, er jeg fra Jerusalem overgiven som Fange i Romernes Hænder,

*etc:

Links
Apostlenes G. 9:15 InterlinearApostlenes G. 9:15 FlersprogedeHechos 9:15 SpanskActes 9:15 FranskeApostelgeschichte 9:15 TyskApostlenes G. 9:15 KinesiskActs 9:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 9
14Og her har han Fuldmagt fra Ypperstepræsterne til at binde alle dem, som paakalde dit Navn.« 15Men Herren sagde til ham: »Gaa; thi denne er mig et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem baade for Hedninger og Konger og Israels Børn; 16thi jeg vil, vise ham hvor meget han bør lide for mit Navns Skyld.«…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 13:2
Medens de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde den Helligaand: »Udtager mig Barnabas og Saulus til den Gerning, hvortil jeg har kaldet dem.«

Apostlenes G. 22:14
Men han sagde: Vore Fædres Gud har udvalgt dig til at kende hans Villie og se den retfærdige og høre en Røst af hans Mund.

Apostlenes G. 22:21
Og han sagde til mig: Drag ud; thi jeg vil sende dig langt bort til Hedninger.«

Apostlenes G. 25:22
Da sagde Agrippa til Festus: »Jeg kunde ogsaa selv ønske at høre den Mand.« Men han sagde: »I Morgen skal du faa ham at høre.«

Apostlenes G. 26:1
Men Agrippa sagde til Paulus: »Det tilstedes dig at tale om dig selv.« Da udrakte Paulus Haanden og forsvarede sig saaledes:

Apostlenes G. 26:17
idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke jeg udsender dig

Apostlenes G. 26:20
men jeg forkyndte baade først for dem i Damaskus og saa i Jerusalem og over hele Judæas Land og for Hedningerne, at de skulde fatte et andet Sind og omvende sig til Gud og gøre Gerninger, Omvendelsen værdige.

Apostlenes G. 26:32
Men Agrippa sagde til Festus: »Denne Mand kunde være løsladt, dersom han ikke havde skudt sig ind under Kejseren.«

Apostlenes G. 28:28
Derfor være det eder vitterligt, at denne Guds Frelse er sendt til Hedningerne; de skulle ogsaa høre.«

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde Guds Evangelium,

Romerne 1:5
ved hvem vi have faaet Naade og Apostelgerning til at virke Tros-Lydighed iblandt alle Hedningerne for hans Navns Skyld,

Romerne 11:13
Og til eder, I Hedninger, siger jeg: For saa vidt jeg nu er Hedningeapostel, ærer jeg min Tjeneste,

1.Korinther 9:16
Thi om jeg forkynder Evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig af; der paaligger mig nemlig en Nødvendighed, thi ve mig, om jeg ikke forkynder det!

Galaterne 1:1
Paulus, Apostel, ikke af Mennesker, ikke heller ved noget Menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,

Galaterne 1:15
Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Naade,

Galaterne 1:16
at aabenbare sin Søn i mig, for at jeg skulde forkynde Evangeliet om ham iblandt Hedningerne: da spurgte jeg straks ikke Kød og Blod til Raads,

Galaterne 2:7
Men tværtimod, da de saa, at jeg har faaet Evangeliet til de uomskaarne betroet, ligesom Peter til de omskaarne,

Efeserne 3:1
Det er for denne Sags Skyld, at jeg, Paulus, Kristi Jesu Fange for eder, I Hedninger, —

Efeserne 3:7
hvis Tjener jeg er bleven ifølge den Guds Naades Gave, som blev given mig ved hans Magts Virkekraft.

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

Apostlenes G. 9:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden