1.Korinther 3:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

Norsk (1930)
For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Svenska (1917)
Ty vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad.

King James Bible
For we are labourers together with God: ye are God's husbandry, ye are God's building.

English Revised Version
For we are God's fellow-workers: ye are God's husbandry, God's building.
Bibel Viden Treasury

we.

1.Korinther 3:6
Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.

Matthæus 9:37
Da siger han til sine Disciple: »Høsten er stor, men Arbejderne ere faa;

Markus 16:20
Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.]

2.Korinther 6:1
Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;

3.Johannes 1:8
Derfor ere vi skyldige at tage os af saadanne, for at vi kunne blive Medarbejdere for Sandheden.

ye are God's.

Salmerne 65:9-13
Du saa til Landet, vanded det, gjorde det saare rigt, Guds Bæk er fuld af Vand, du bereder dets Korn,…

Salmerne 72:16
Korn skal der være i Overflod i Landet, paa Bjergenes Top; som Libanon skal dets Afgrøde bølge og Folk spire frem af Byen som Jordens Urter.

Salmerne 80:8-11
Du rykked en Vinstok op i Ægypten, drev Folkeslag bort og plantede den;…

Esajas 5:1-7
Jeg vil synge en Sang om min Ven, en Kærlighedssang om hans Vingaard: Min Ven, han havde en Vingaard paa en frugtbar Høj.…

Esajas 27:2,3
Paa hin Dag skal man sige: Syng om en liflig Vingaard!…

Esajas 28:24-29
Bliver Plovmanden ved med at pløje til Sæd, med at bryde og harve sin Jord?…

Esajas 32:20
Salige I, som saar ved alle Vande, lader Okse og Æsel frit løbe om!

Esajas 61:3,5,11
give dem, som sørger i Zion, Højtidspragt for Sørgedragt, for Sørgeklædning Glædens Olie, Lovsang for modløst Sind. Man kalder dem Retfærds Ege, HERRENS Plantning til hans Ære.…

Jeremias 2:21
Som en Ædelranke planted jeg dig, en fuldgod Stikling; hvor kunde du da blive Vildskud, en uægte Ranke?

Matthæus 13:3-9,18-30,36-42
Og han talte meget til dem i Lignelser og sagde: »Se, en Sædemand gik ud at saa.…

Matthæus 20:1-14
Thi Himmeriges Rige ligner en Husbond, som gik ud tidligt om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingaard.…

Matthæus 21:23-44
Og da han kom ind i Helligdommen, kom Ypperstepræsterne og Folkets Ældste hen til ham, medens han lærte, og de sagde: »Af hvad Magt gør du disse Ting, og hvem har givet dig denne Magt?«…

Markus 4:26-29
Og han sagde: »Med Guds Rige er det saaledes, som naar en Mand har lagt Sæden i Jorden…

Johannes 4:35-38
Sige I ikke: Der er endnu fire Maaneder, saa kommer Høsten? Se, jeg siger eder, opløfter eders Øjne og ser Markene; de ere allerede hvide til Høsten.…

Johannes 15:1-8
»Jeg er det sande Vintræ, og min Fader er Vingaardsmanden.…

husbandry.

1.Korinther 3:16
Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand bor i eder?

1.Korinther 6:19
Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligaand, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?

Salmerne 118:22
Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

Amos 9:11,12
Paa hin Dag rejser jeg Davids faldne Hytte; jeg tætter dens Revner, opfører, hvad der sank i Grus, og bygger den som i gamle Dage,…

Zakarias 6:12,13
med de Ord: »Saa siger Hærskarers HERRE: Se, der kommer en Mand, hvis Navn er Zemak; under ham skal det spire, og han skal bygge HERRENS Helligdom.…

Matthæus 16:18
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

Apostlenes G. 4:11
Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I Bygningsmænd, men som er bleven til en Hovedhjørnesten.

2.Korinther 6:16
Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.«

Efeserne 2:10,20-22
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.…

Kolossenserne 2:7
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

1.Timotheus 3:15
men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.

Hebræerne 3:3,4,6
Thi han er kendt værdig til større Herlighed end Moses, i samme Maal som den, der har indrettet et Hus, har større Ære end Huset selv.…

1.Peter 2:5
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

Links
1.Korinther 3:9 Interlinear1.Korinther 3:9 Flersprogede1 Corintios 3:9 Spansk1 Corinthiens 3:9 Franske1 Korinther 3:9 Tysk1.Korinther 3:9 Kinesisk1 Corinthians 3:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 3
8Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde. 9Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.
Krydshenvisninger
Ordsprogene 9:1
Visdommen bygged sig Hus, rejste sig støtter syv,

Esajas 61:3
give dem, som sørger i Zion, Højtidspragt for Sørgedragt, for Sørgeklædning Glædens Olie, Lovsang for modløst Sind. Man kalder dem Retfærds Ege, HERRENS Plantning til hans Ære.

Matthæus 15:13
Men han svarede og sagde: »Enhver Plantning, som min himmelske Fader ikke har plantet, skal oprykkes med Rode.

Markus 16:20
Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.]

Johannes 15:1
»Jeg er det sande Vintræ, og min Fader er Vingaardsmanden.

1.Korinther 3:16
Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand bor i eder?

2.Korinther 6:1
Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;

Efeserne 2:20
opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

Efeserne 2:22
i hvem ogsaa I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Aanden.

Kolossenserne 2:7
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

1.Peter 2:5
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

1.Korinther 3:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden