1.Korinther 3:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.

Norsk (1930)
Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst;

Svenska (1917)
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.

King James Bible
I have planted, Apollos watered; but God gave the increase.

English Revised Version
I planted, Apollos watered; but God gave the increase.
Bibel Viden Treasury

I.

1.Korinther 3:9,10
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.…

1.Korinther 4:14,15
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.…

1.Korinther 9:1,7-11
Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren?…

1.Korinther 15:1-11
Men jeg kundgør eder, Brødre, det Evangelium, som jeg Forkyndte eder, hvilket I ogsaa modtoge, i hvilket I ogsaa staa,…

Apostlenes G. 18:4-11
Men han holdt Samtaler i Synagogen paa hver Sabbat og overbeviste Jøder og Grækere.…

2.Korinther 10:14,15
Thi vi strække os ikke for vidt, som om vi ikke naaede til eder; vi ere jo komne ogsaa indtil eder i Kristi Evangelium,…

Apollos.

Ordsprogene 11:25
Gavmild Sjæl bliver mæt; hvo andre kvæger, kvæges og selv.

Apostlenes G. 18:24,26,27
Men en Jøde ved Navn Apollos, født i Aleksandria, en veltalende Mand, som var stærk i Skrifterne, kom til Efesus.…

Apostlenes G. 19:1
Men det skete, medens Apollos var i Korinth, at Paulus efter at være dragen igennem de højereliggende Landsdele kom ned til Efesus

God.

1.Korinther 1:30
Men ud af ham ere I i Kristus Jesus, som blev os Visdom fra Gud, baade Retfærdighed og Helliggørelse og Forløsning;

1.Korinther 15:10
Men af Guds Naade er jeg det, jeg er, og hans Naade imod mig har ikke været forgæves; men jeg har arbejdet mere end de alle, dog ikke jeg, men Guds Naade, som er med mig.

Salmerne 62:9,11
Kun Tomhed er Mennesker, Mænd en Løgn, paa Vægtskaalen vipper de op, de er Tomhed til Hobe.…

Salmerne 92:13-15
plantet i HERRENS Hus grønnes de i vor Guds Forgaarde;…

Salmerne 127:1
Sang til Festrejserne. Af Salomo. Dersom HERREN ikke bygger Huset, er Bygmestrenes Møje forgæves, dersom HERREN ikke vogter Byen, vaager Vægteren forgæves.

Esajas 55:10,11
Thi som Regnen og Sneen falder fra Himlen og ikke vender tilbage, før den har kvæget Jorden, gjort den frugtbar og fyldt den med Spirer, givet Sæd til at saa og Brød til at spise,…

Esajas 61:11
Thi som Spiren gror af Jorden, som Sæd spirer frem i en Have, saa lader den Herre HERREN Retfærd gro og Lovsang for al Folkenes Øjne.

Apostlenes G. 11:18
Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: »Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.«

Apostlenes G. 14:27
Men da de kom derhen og havde forsamlet Menigheden, forkyndte de, hvor store Ting Gud havde gjort med dem, og at han havde aabnet en Troens Dør for Hedningerne.

Apostlenes G. 16:14
Og en Kvinde ved Navn Lydia, en Purpurkræmmerske fra Byen Thyatira, en Kvinde, som frygtede Gud, hørte til, og hendes Hjerte oplod Herren til at give Agt paa det, som blev talt af Paulus.

Apostlenes G. 21:19
Og da han havde hilst paa dem, fortalte han Stykke for Stykke, hvad Gud havde gjort iblandt Hedningerne ved hans Tjeneste.

Romerne 15:18
Thi jeg vil ikke driste mig til at tale om noget af det, som Kristus ikke har udført ved mig til at virke Hedningers Lydighed, ved Ord og Handling,

2.Korinther 3:2-5
I ere vort Brev, som er indskrevet i vore Hjerter, og som kendes og læses af alle Mennesker,…

1.Thessaloniker 1:5
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

Links
1.Korinther 3:6 Interlinear1.Korinther 3:6 Flersprogede1 Corintios 3:6 Spansk1 Corinthiens 3:6 Franske1 Korinther 3:6 Tysk1.Korinther 3:6 Kinesisk1 Corinthians 3:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 3
5Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvilke I bleve troende og det, efter som Herren gav enhver. 6Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst. 7Saa er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 18:24
Men en Jøde ved Navn Apollos, født i Aleksandria, en veltalende Mand, som var stærk i Skrifterne, kom til Efesus.

Apostlenes G. 19:1
Men det skete, medens Apollos var i Korinth, at Paulus efter at være dragen igennem de højereliggende Landsdele kom ned til Efesus

1.Korinther 1:12
Jeg mener dette, at enhver af eder siger: Jeg hører Paulus til, og jeg Apollos, og jeg Kefas, og jeg Kristus.

1.Korinther 3:7
Saa er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst.

1.Korinther 3:22
være sig Paulus eller Apollos eller Kefas eller Verden eller Liv eller Død eller det nærværende eller det tilkommende: alle Ting ere eders;

1.Korinther 4:15
Thi om I end have ti Tusinde Opdragere i Kristus, have I dog ikke mange Fædre; thi jeg har i Kristus Jesus avlet eder ved Evangeliet.

1.Korinther 9:1
Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren?

1.Korinther 9:7
Hvem tjener vel nogen Sinde i Krig paa egen Sold? Hvem planter en Vingaard og spiser ikke dens Frugt? Eller hvem vogter en Hjord og nyder ikke af Hjordens Mælk?

1.Korinther 15:1
Men jeg kundgør eder, Brødre, det Evangelium, som jeg Forkyndte eder, hvilket I ogsaa modtoge, i hvilket I ogsaa staa,

1.Korinther 15:10
Men af Guds Naade er jeg det, jeg er, og hans Naade imod mig har ikke været forgæves; men jeg har arbejdet mere end de alle, dog ikke jeg, men Guds Naade, som er med mig.

2.Korinther 10:14
Thi vi strække os ikke for vidt, som om vi ikke naaede til eder; vi ere jo komne ogsaa indtil eder i Kristi Evangelium,

Efeserne 3:17
at Kristus maa bo ved Troen i eders Hjerter,

1.Korinther 3:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden