1.Korinther 3:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde.

Norsk (1930)
Men den som planter, og den som vanner, er ett; dog skal enhver av dem få sin egen lønn efter sitt eget arbeid.

Svenska (1917)
Den som planterar och den som vattnar -- den ene är såsom den andre, dock så, att var och en skall få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete.

King James Bible
Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.

English Revised Version
Now he that planteth and he that watereth are one: but each shall receive his own reward according to his own labour.
Bibel Viden Treasury

he that planteth.

1.Korinther 3:9
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

1.Korinther 4:6
Men dette, Brødre! har jeg anvendt paa mig selv og Apollos for eders Skyld, for at I paa os kunne lære dette »ikke ud over, hvad der staar skrevet«, for at ikke nogen af eder for eens Skyld skal opblæse sig mod en anden.

Johannes 4:36-38
Den, som høster, faar Løn og samler Frugt til et evigt Liv, saa at de kunne glæde sig tilsammen, baade den, som saar, og den, som høster.…

and every.

1.Korinther 4:5
Derfor dømmer ikke noget før Tiden, førend Herren kommer, som baade skal bringe for lyset det, som er skjult i Mørket, og aabenbare Hjerternes Raad; og da skal enhver faa sin Ros fra Gud.

1.Korinther 9:17,18
Gør jeg nemlig dette af fri Villie, saa faar jeg Løn; men har jeg imod min Villie faaet en Husholdning betroet,…

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

Salmerne 62:12
Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.

Daniel 12:3
De forstandige skal straale som Himmelhvælvingens Glans, og de, der førte de mange til Retfærdighed, skal lyse som Stjerner evigt og altid.

Matthæus 5:11,12
Salige ere I, naar man haaner og forfølger eder og lyver eder alle Haande ondt paa for min Skyld.…

Matthæus 10:41,42
Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal faa en Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en retfærdig, skal faa en retfærdigs Løn.…

Matthæus 16:27
Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders Herlighed med sine Engle; og da skal han betale enhver efter hans Gerning.

Romerne 2:6
han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:

Galaterne 6:7,8
Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saar, det skal han ogsaa høste.…

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

1.Peter 5:4
og naar da Overhyrden aabenbares, skulle I faa Herlighedens uvisnelige Krans.

2.Johannes 1:8
Giver Agt paa eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have arbejdet, men at I maa faa fuld Løn.

Aabenbaring 2:23
Og hendes Børn vil jeg slaa med Død, og alle Menighederne skulle kende, at jeg er den, som ransager Nyrer og Hjerter; og jeg vil give eder, hver efter eders Gerninger.

Aabenbaring 22:12
Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerning er.

Links
1.Korinther 3:8 Interlinear1.Korinther 3:8 Flersprogede1 Corintios 3:8 Spansk1 Corinthiens 3:8 Franske1 Korinther 3:8 Tysk1.Korinther 3:8 Kinesisk1 Corinthians 3:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 3
7Saa er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst. 8Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde. 9Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.
Krydshenvisninger
Salmerne 62:12
Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.

Ordsprogene 27:18
Røgter man et Figentræ, spiser man dets Frugt; den, der vogter sin Herre, æres.

1.Korinther 3:7
Saa er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst.

1.Korinther 3:14
Dersom det Arbejde, som en har bygget derpaa, bestaar, da skal han faa Løn;

1.Korinther 4:5
Derfor dømmer ikke noget før Tiden, førend Herren kommer, som baade skal bringe for lyset det, som er skjult i Mørket, og aabenbare Hjerternes Raad; og da skal enhver faa sin Ros fra Gud.

1.Korinther 4:15
Thi om I end have ti Tusinde Opdragere i Kristus, have I dog ikke mange Fædre; thi jeg har i Kristus Jesus avlet eder ved Evangeliet.

1.Korinther 9:7
Hvem tjener vel nogen Sinde i Krig paa egen Sold? Hvem planter en Vingaard og spiser ikke dens Frugt? Eller hvem vogter en Hjord og nyder ikke af Hjordens Mælk?

1.Korinther 9:17
Gør jeg nemlig dette af fri Villie, saa faar jeg Løn; men har jeg imod min Villie faaet en Husholdning betroet,

1.Korinther 9:18
hvad er da min Løn? For at jeg, naar jeg forkynder Evangeliet, skal fremsætte det for intet, saa at jeg ikke gør Brug af min Ret i Evangeliet.

Galaterne 6:4
Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten;

Galaterne 6:5
thi hver skal bære sin egen Byrde.

2.Johannes 1:8
Giver Agt paa eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have arbejdet, men at I maa faa fuld Løn.

1.Korinther 3:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden