1.Korinther 15:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og at han blev begravet; og at han er bleven oprejst den tredje Dag, efter Skrifterne;

Norsk (1930)
og at han blev begravet,

Svenska (1917)
och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen, enligt skrifterna,

King James Bible
And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:

English Revised Version
and that he was buried; and that he hath been raised on the third day according to the scriptures;
Bibel Viden Treasury

that.

Esajas 53:9
Hos gudløse gav man ham Grav og Gravkammer hos den rige, endskønt han ej gjorde Uret, og der ikke var Svig i hans Mund.

Matthæus 27:57-60
Men da det var blevet Aften, kom en rig Mand fra Arimathæa, ved Navn Josef, som ogsaa selv var bleven Jesu Discipel.…

Markus 15:43-46
kom Josef fra Arimathæa, en anset Raadsherre, som ogsaa selv forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme.…

Lukas 23:50-53
Og se, en Mand ved Navn Josef, som var Raadsherre, en god og retfærdig Mand,…

Johannes 19:38-42
Men Josef fra Arimathæa, som var en Jesu Discipel, dog lønligt, af Frygt for Jøderne, bad derefter Pilatus om, at han maatte tage Jesu Legeme, og Pilatus tillod det. Da kom han og tog Jesu Legeme.…

Apostlenes G. 13:29
Men da de havde fuldbragt alle Ting, som ere skrevne om ham, toge de ham ned af Træet og lagde ham i en Grav.

Romerne 6:4
Vi bleve altsaa begravne med ham ved Daaben til Døden, for at, ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, saaledes ogsaa vi skulle vandre i et nyt Levned.

Kolossenserne 2:12
idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve medoprejste ved Troen paa Guds Virkekraft, som oprejste ham fra de døde.

he rose.

1.Korinther 15:16-21
Thi dersom døde ikke oprejses, da er Kristus ikke heller oprejst.…

Matthæus 20:19
og overgive ham til Hedningerne til at spottes og hudstryges og korsfæstes; og paa den tredje Dag skal han opstaa.«

Matthæus 27:63,64
og sagde: »Herre! vi ere komne i Hu, at denne Forfører sagde, medens han endnu levede: Tre Dage efter bliver jeg oprejst.…

Matthæus 28:1-6
Men efter Sabbaten, da det gryede ad den første Dag i Ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til Graven.…

Markus 9:31
Thi han lærte sine Disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen overgives i Menneskers Hænder, og de skulle slaa ham ihjel; og naar han er ihjelslaaet, skal han opstaa tre Dage efter.«

Markus 10:33,34
»Se, vi drage op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skulle dømme ham til Døden og overgive ham til Hedningerne;…

Markus 16:2-7
Og meget aarle paa den første Dag i Ugen komme de til Graven, da Solen var staaet op.…

Lukas 9:22
idet han sagde: »Menneskesønnen skal lide meget og forkastes af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.«

Lukas 18:32,33
Thi han skal overgives til Hedningerne og spottes, forhaanes og bespyttes,…

Lukas 24:5-7
Men da de bleve forfærdede og bøjede deres Ansigter imod Jorden, sagde de til dem: »Hvorfor lede I efter den levende iblandt de døde?…

Johannes 2:19-21
Jesus svarede og sagde til dem: »Nedbryder dette Tempel, og i tre Dage vil jeg oprejse det.«…

Johannes 20:1-9
Men paa den første Dag; i Ugen kommer Maria Magdalene aarle, medens det endnu er mørkt, til Graven og ser Stenen borttagen fra Graven,…

Apostlenes G. 1:3
for hvem han ogsaa, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige.

Apostlenes G. 2:23,24,32
ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet.…

Apostlenes G. 13:30
Men Gud oprejste ham fra de døde,

Apostlenes G. 17:31
Thi han har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.«

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

according.

Salmerne 2:7
Jeg kundgør HERRENS Tilsagn. Han sagde til mig: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag!

Salmerne 16:10,11
Thi Dødsriget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue Graven.…

Esajas 53:10-12
Det var HERRENS Vilje at slaa ham med Sygdom; naar hans Sjæl havde fuldbragt et Skyldoffer, skulde han se Afkom, leve længe og HERRENS Vilje lykkes ved hans Haand.…

Hoseas 6:2
Om to Dage gør han os levende, rejser os op den tredje; da lever vi for hans Aasyn.

Jonas 1:17
Men HERREN bød en stor Fisk sluge Jonas; og Jonas var i Fiskens Bug tre Dage og tre Nætter.

Matthæus 12:40
Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Havdyrets Bug, saaledes skal Menneskesønnen være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skød.

Lukas 24:26,46
Burde ikke Kristus lide dette og indgaa til sin Herlighed?«…

Apostlenes G. 2:25-33
Thi David siger med Henblik paa ham: »Jeg havde altid Herren for mine Øjne; thi han er ved min højre Haand, for at jeg ikke skal rokkes,…

Apostlenes G. 13:30-37
Men Gud oprejste ham fra de døde,…

Apostlenes G. 26:22,23
Det er altsaa ved den Hjælp, jeg har faaet fra Gud, at jeg har staaet indtil denne Dag og vidnet baade for smaa og store, idet jeg intet siger ud over det, som baade Profeterne og Moses have sagt skulde ske,…

1.Peter 1:11
idet de granskede over, hvilken eller hvordan en Tid Kristi Aand, som var i dem, henviste til, naar den forud vidnede om Kristi Lidelser og den derpaa følgende Herlighed.

Links
1.Korinther 15:4 Interlinear1.Korinther 15:4 Flersprogede1 Corintios 15:4 Spansk1 Corinthiens 15:4 Franske1 Korinther 15:4 Tysk1.Korinther 15:4 Kinesisk1 Corinthians 15:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 15
3Jeg overleverede eder nemlig som noget af det første, hvad jeg ogsaa har modtaget: at Kristus døde for vore Synder, efter Skrifterne; 4og at han blev begravet; og at han er bleven oprejst den tredje Dag, efter Skrifterne; 5og at han blev set af Kefas, derefter af de tolv;…
Krydshenvisninger
Salmerne 16:8
Jeg har altid HERREN for Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.

Hoseas 6:2
Om to Dage gør han os levende, rejser os op den tredje; da lever vi for hans Aasyn.

Matthæus 16:21
Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gaa til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.

Johannes 2:20
Da sagde Jøderne: »I seks og fyrretyve Aar er der bygget paa dette Tempel, og du vil oprejse det i tre Dage?«

Apostlenes G. 2:24
Men Gud oprejste ham, idet han gjorde Ende paa Dødens Veer, eftersom det ikke var muligt, at han kunde fastholdes af den.

Apostlenes G. 2:31
talte han, forudseende, om Kristi Opstandelse, at hverken blev han ladt tilbage i Dødsriget, ej heller saa hans Kød Forraadnelse.

Apostlenes G. 26:22
Det er altsaa ved den Hjælp, jeg har faaet fra Gud, at jeg har staaet indtil denne Dag og vidnet baade for smaa og store, idet jeg intet siger ud over det, som baade Profeterne og Moses have sagt skulde ske,

1.Korinther 15:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden