Apostlenes G. 1:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for hvem han ogsaa, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige.

Norsk (1930)
dem som han også fremstilte sig for levende med mange beviser efterat han hadde lidt, idet han i firti dager viste sig for dem og talte om det som hører til Guds rike.

Svenska (1917)
För dem hade han ock genom många säkra bevis tett sig såsom levande, efter utståndet lidande; ty under fyrtio dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.

King James Bible
To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:

English Revised Version
To whom he also shewed himself alive after his passion by many proofs, appearing unto them by the space of forty days, and speaking the things concerning the kingdom of God:
Bibel Viden Treasury

he shewed.

Apostlenes G. 13:31
og han blev set i flere Dage af dem, som vare gaaede med ham op fra Galilæa til Jerusalem, dem, som nu ere hans Vidner for Folket.

Matthæus 28:9,16
Men medens de gik for at forkynde hans Disciple det, se, da mødte Jesus dem og sagde: »Hil være eder!« Men de traadte til og omfavnede hans Fødder og tilbade ham.…

Markus 16:10-14
Hun gik hen og forkyndte det for dem, der havde været med ham, og som sørgede og græd.…

Lukas 24:1-53
Men paa den første Dag i Ugen meget aarle kom de til Graven og bragte de vellugtende Urter, som de havde beredt.…

Johannes 20:1-21:25
Men paa den første Dag; i Ugen kommer Maria Magdalene aarle, medens det endnu er mørkt, til Graven og ser Stenen borttagen fra Graven,…

1.Korinther 15:5-7
og at han blev set af Kefas, derefter af de tolv;…

1.Johannes 1:1
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —

forty.

5.Mosebog 9:9,18
Da jeg var steget op paa Bjerget for at modtage Stentavlerne, den Pagts Tavler, som HERREN havde sluttet med eder, opholdt jeg mig paa Bjerget fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise eller drikke,…

1.Kongebog 19:8
Da stod han op og spiste og drak; og styrket af dette Maaltid vandrede han i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter lige til Guds Bjerg Horeb.

Matthæus 4:2
Og da han havde fastet fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter, blev han omsider hungrig.

speaking.

Apostlenes G. 28:31
idet han prædikede Guds Rige og lærte om den Herre Jesus med al Frimodighed, uhindret.

Daniel 2:44,45
Men i hine Kongers Dage vil Himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed skal forgaa, og Herredømmet skal ikke gaa over til noget andet Folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv staa i al Evighed;…

Matthæus 3:2
»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 21:43
Derfor siger jeg eder, at Guds Rige skal tages fra eder og gives til et Folk, som bærer dets Frugter.

Lukas 17:20,21
Men da han blev spurgt af Farisæerne om, naar Guds Rige kommer, svarede han dem og sagde: »Guds Rige kommer ikke saaledes, at man kan vise derpaa.…

Lukas 24:44-49
Men han sagde til dem: »Dette er mine Ord, som jeg talte til eder, medens jeg endnu var hos eder, at de Ting bør alle sammen opfyldes, som ere skrevne om mig i Mose Lov og Profeterne og Psalmerne.«…

Romerne 14:17
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.

Kolossenserne 1:13
han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,

1.Thessaloniker 2:12
og besvore eder, at I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed.

Links
Apostlenes G. 1:3 InterlinearApostlenes G. 1:3 FlersprogedeHechos 1:3 SpanskActes 1:3 FranskeApostelgeschichte 1:3 TyskApostlenes G. 1:3 KinesiskActs 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 1
2indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, Befaling ved den Helligaand; 3for hvem han ogsaa, efter at han havde lidt, fremstillede sig levende ved mange Beviser, idet han viste sig for dem i fyrretyve Dage og talte om de Ting, der høre til Guds Rige.
Krydshenvisninger
Matthæus 28:17
Og da de saa ham tilbade de ham; men nogle tvivlede.

Markus 16:12
Men derefter aabenbaredes han for to af dem paa Vejen i en anden Skikkelse, medens de gik ud paa Landet.

Markus 16:14
Siden aabenbaredes han for de elleve selv, medens de sade til Bords, og han bebrejdede dem deres Vantro og Hjerters Haardhed, fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham opstanden.

Markus 16:19
Saa blev Herren, efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Haand.

Lukas 24:34
»Herren er virkelig opstanden og set af Simon.«

Lukas 24:36
Men medens de talte dette, stod han selv midt iblandt dem; og han siger til dem: »Fred være med eder!«

Johannes 20:19
Da det nu var Aften paa den samme Dag, den første Dag i Ugen, og Dørene der, hvor Disciplene opholdt sig, vare lukkede af Frygt for Jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem, og han siger til dem: »Fred være med eder!«

Johannes 20:26
Og otte Dage efter vare hans Disciple atter inde, og Thomas med dem. Jesus kommer, da Dørene vare lukkede, og han stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med eder!«

Johannes 21:1
Siden aabenbarede Jesus sige atter for Disciplene ved Tiberias Søen; men han aabenbarede sig saaledes.

Johannes 21:14
Dette var allerede den tredje Gang, at Jesus aabenbarede sig for sine Disciple, efter at han var oprejst fra de døde.

Apostlenes G. 8:12
Men da de troede Filip, som forkyndte Evangeliet om Guds Rige og Jesu Kristi Navn, lode de sig døbe, baade Mænd og Kvinder.

Apostlenes G. 13:31
og han blev set i flere Dage af dem, som vare gaaede med ham op fra Galilæa til Jerusalem, dem, som nu ere hans Vidner for Folket.

Apostlenes G. 19:8
Og han gik ind i Synagogen og vidnede frimodigt i tre Maaneder, idet han holdt Samtaler og overbeviste om det, som hører til Guds Rige.

Apostlenes G. 28:23
Efter saa at have aftalt en Dag med ham, kom de til ham i Herberget i større Tal, og for dem forklarede han og vidnede om Guds Rige og søgte at overbevise dem om Jesus, baade ud af Mose Lov og af Profeterne, fra aarle om Morgenen indtil Aften.

Apostlenes G. 28:31
idet han prædikede Guds Rige og lærte om den Herre Jesus med al Frimodighed, uhindret.

1.Korinther 15:5
og at han blev set af Kefas, derefter af de tolv;

1.Korinther 15:7
derefter blev han set af Jakob, dernæst af alle Apostlene;

Apostlenes G. 1:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden