Ordsprogene 13:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Den, der lader haant om Ordet, slaas ned, den, der frygter Budet, faar Løn.

Norsk (1930)
Den som forakter ordet, ødelegger sig selv; men den som frykter budet, han får lønn.

Svenska (1917)
Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom, men den som fruktar budet, han får vedergällning.

King James Bible
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.

English Revised Version
Whoso despiseth the word bringeth destruction on himself: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Bibel Viden Treasury

despiseth

Ordsprogene 1:25,30,31
men I lod haant om alt mit Raad og tog ikke min Revselse til jer,…

2.Samuel 12:9,10
Hvorfor har du da ringeagtet HERRENS Ord og gjort, hvad der er ondt i hans Øjne? Hetiten Urias har du dræbt med Sværdet; hans Hustru har du taget til Ægte, og ham har du slaaet ihjel med Ammoniternes Sværd.…

2.Krønikebog 36:16
men de spottede Guds Sendebud, lod haant om hans Ord og gjorde sig lystige over hans Profeter, indtil HERRENS Vrede mod hans Folk tog til i den Grad, at der ikke mere var Lægedom.

Jeremias 43:2
sagde Azarja, Ma'asejas Søn, og Johanan, Kareas Søn, og alle de andre overmodige Mænd til Jeremias: »Du lyver! HERREN vor Gud har ikke sendt dig for at sige, at vi ikke skal drage til Ægypten for at bo der som fremmede;

Jeremias 44:16,17
»Det Ord, du har talt til os i HERRENS Navn, vil vi ikke høre;…

Ezekiel 20:13,16,24
Men Israels Hus var genstridigt imod mig i Ørkenen; de vandrede ikke efter mine Anordninger, men lod haant om mine Lovbud — det Menneske, som gør efter dem, skal leve ved dem — og mine Sabbater vanhelligede de grovelig. Saa tænkte jeg paa at udøse min Vrede over dem i Ørkenen og tilintetgøre dem.…

Lukas 16:31
Men han sagde til ham: Høre de ikke Moses og Profeterne, da lade de sig heller ikke overbevise, om nogen opstaar fra de døde.«

Hebræerne 10:28,29
Naar en har brudt med Mose Lov, dør han uden Barmhjertighed paa to eller tre Vidners Udsagn;…

he

Ezra 10:3
Lad os slutte Pagt for vor Gud om at skille os af med alle vore fremmede Kvinder og deres Børn efter min Herres Bestemmelse og deres, som bæver for Guds Bud, og lad der blive handlet efter Loven!

Salmerne 115:13
velsigner dem, der frygter HERREN, og det baade smaa og store.

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

Malakias 3:16
Da talte de, som frygter HERREN, med hverandre. Og HERREN lyttede og hørte efter, og en Bog blev skrevet for hans Aasyn, for at de kunde ihukommes, som frygter HERREN og slaar Lid til hans Navn.

rewarded in peace

Salmerne 19:11
Din Tjener tager og Vare paa dem; at holde dem lønner sig rigt.

Salmerne 119:165
Megen Fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem.

Matthæus 5:12
Glæder og fryder eder, thi eders Løn skal være stor i Himlene; thi saaledes have de forfulgt Profeterne, som vare før eder.

2.Johannes 1:8
Giver Agt paa eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have arbejdet, men at I maa faa fuld Løn.

Links
Ordsprogene 13:13 InterlinearOrdsprogene 13:13 FlersprogedeProverbios 13:13 SpanskProverbes 13:13 FranskeSprueche 13:13 TyskOrdsprogene 13:13 KinesiskProverbs 13:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 13
12At bie længe gør Hjertet sygt, opfyldt Ønske er et Livets Træ. 13Den, der lader haant om Ordet, slaas ned, den, der frygter Budet, faar Løn. 14Vismands Lære er en Livsens Kilde, derved undgaas Dødens Snarer.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 9:20
De blandt Faraos Tjenere, der frygtede HERRENS Ord, bragte nu deres Trælle og Kvæg under Tag;

4.Mosebog 15:31
Thi han har ringeagtet HERRENS Ord og brudt hans Bud; det Menneske skal udryddes, hans Misgerning kommer over ham.

2.Krønikebog 36:16
men de spottede Guds Sendebud, lod haant om hans Ord og gjorde sig lystige over hans Profeter, indtil HERRENS Vrede mod hans Folk tog til i den Grad, at der ikke mere var Lægedom.

Ordsprogene 13:12
At bie længe gør Hjertet sygt, opfyldt Ønske er et Livets Træ.

Ordsprogene 13:21
Vanheld følger Syndere, Lykken naar de retfærdige.

Ordsprogene 19:16
Den vogter sin Sjæl, som vogter paa Budet, men skødesløs Vandel fører til Død.

Ordsprogene 13:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden