Romerne 8:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi i Haabet bleve vi frelste. Men et Haab, som ses, er ikke et Haab; thi hvad en ser, hvor kan han tillige haabe det?

Norsk (1930)
For i håpet er vi frelst; men et håp som sees, er ikke noget håp; hvorfor skulde en håpe det som han ser?

Svenska (1917)
Ty i hoppet äro vi frälsta. Men ett hopp som man ser fullbordat är icke mer ett hopp; huru kan någon hoppas det som han redan ser?

King James Bible
For we are saved by hope: but hope that is seen is not hope: for what a man seeth, why doth he yet hope for?

English Revised Version
For by hope were we saved: but hope that is seen is not hope: for who hopeth for that which he seeth?
Bibel Viden Treasury

saved.

Romerne 5:2
ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, hvori vi staa, og vi rose os af Haab om Guds Herlighed;

Romerne 12:12
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

Romerne 15:4,13
Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor Belæring, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og Skrifternes Trøst.…

Salmerne 33:18,22
Men HERRENS Øje ser til gudfrygtige, til dem, der haaber paa Naaden,…

Salmerne 146:5
Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,

Ordsprogene 14:32
Ved sin Ondskab styrtes den gudløse, ved lydefri Færd er retfærdige trygge.

Jeremias 17:7
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.

Zakarias 9:12
Hjem til Borgen, I Fanger med Haab! Ogsaa i Dag forkyndes: Jeg giver dig tvefold Bod!

1.Korinther 13:13
Saa blive da Tro, Haab, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.

Galaterne 5:5
Vi vente jo ved Aanden af Tro Retfærdigheds Haab.

Kolossenserne 1:5,23,27
paa Grund af det Haab, som er henlagt til eder i Himlene, om hvilket I forud have hørt i Evangeliets Sandheds Ord,…

1.Thessaloniker 5:8
Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!

2.Thessaloniker 2:16
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,

Titus 2:11-13
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker…

Hebræerne 6:18,19
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,…

1.Peter 1:3,21
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,…

1.Johannes 3:3
Og hver den, som har dette Haab til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

but hope.

2.Korinther 4:18
idet vi ikke se paa de synlige Ting, men paa de usynlige; thi de synlige ere timelige, men de usynlige ere evige.

2.Korinther 5:7
thi i Tro vandre vi, ikke i Beskuelse —

Hebræerne 11:1
Men Tro er en Fortrøstning til det, som haabes, en Overbevisning om Ting, som ikke ses.

1.Peter 1:10,11
Om denne Frelse have Profeter gransket og ransaget, de, som profeterede om den Naade, der skulde blive eder til Del,…

Links
Romerne 8:24 InterlinearRomerne 8:24 FlersprogedeRomanos 8:24 SpanskRomains 8:24 FranskeRoemer 8:24 TyskRomerne 8:24 KinesiskRomans 8:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
23Dog ikke det alene, men ogsaa vi selv, som have Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukke ved os selv, idet vi forvente en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning. 24Thi i Haabet bleve vi frelste. Men et Haab, som ses, er ikke et Haab; thi hvad en ser, hvor kan han tillige haabe det? 25Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed.…
Krydshenvisninger
Romerne 4:18
Og han troede imod Haab med Haab paa, at, han skulde blive mange Folkeslags Fader, efter det, som var sagt: »Saaledes skal din Sæd være;«

Romerne 8:20
Thi Skabningen blev underlagt Forfængeligheden, ikke med sin Villie, men for hans Skyld, som lagde den derunder,

2.Korinther 4:18
idet vi ikke se paa de synlige Ting, men paa de usynlige; thi de synlige ere timelige, men de usynlige ere evige.

2.Korinther 5:7
thi i Tro vandre vi, ikke i Beskuelse —

1.Thessaloniker 5:8
Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!

Titus 3:7
for at vi, retfærdiggjorte ved hans Naade, skulde i Haab vorde Arvinger til evigt Liv.

Hebræerne 11:1
Men Tro er en Fortrøstning til det, som haabes, en Overbevisning om Ting, som ikke ses.

Romerne 8:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden