Salmerne 37:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vær stille for HERREN og bi paa ham, græm dig ej over den, der har Held, over den, der farer med Rænker.

Norsk (1930)
Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.

Svenska (1917)
Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

King James Bible
Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.

English Revised Version
Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Bibel Viden Treasury

Rest in [heb.

Salmerne 62:1
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Min Sjæl er Stille for Gud alene, min Frelse kommer fra ham;

Josva 10:12
Ved den Lejlighed, den Dag HERREN gav Amoriterne i Israeliternes Magt, talte Josua til HERREN og sagde i Israels Nærværelse: »Sol, stat stille i Gibeon, og Maane i Ajjalons Dal!«

Jonas 1:11
Og de spurgte ham: »Hvad skal vi gøre med dig, saa vi faar Havet til at lægge sig? Thi det rejser sig mere og mere.«

wait

Salmerne 27:14
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Ordsprogene 20:22
Sig ikke: »Ondt vil jeg gengælde!« Bi paa HERREN, saa hjælper han dig.

Esajas 8:17
Jeg bier paa HERREN, han, som dølger sit Aasyn for Jakobs Hus, til ham staar mit Haab:

Esajas 30:15
Thi saaledes sagde den Herre HERREN, Israels Hellige: Ved Omvendelse og Stilhed skal I frelses, i Ro og Tillid er eders Styrke.

Klagesangene 3:25,26
Dem, der bier paa HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;…

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

Galaterne 6:9
Men naar vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, saafremt vi ikke give tabt.

Hebræerne 10:36,37
thi I have Udholdenhed nødig, for at I, naar I have gjort Guds Villie, kunne opnaa Forjættelsen.…

Jakob 5:7-11
Derfor, værer taalmodige, Brødre! indtil Herrens Tilkommelse. Se, Bonden venter paa Jordens dyrebare Frugt og bier taalmodigt efter den, indtil den faar tidlig Regn og sildig Regn.…

fret

Salmerne 50:8
Jeg laster dig ikke for dine Slagtofre, dine Brændofre har jeg jo stadig for Øje;

Salmerne 73:3-14
thi over Daarerne græmmed jeg mig, jeg saa, at det gik de gudløse vel;…

Jeremias 12:1
Herre, Retten er din, naar jeg trætter med dig, og dog maa jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi er alle troløse trygge?

the man

Job 21:7
De gudløse, hvorfor lever de, bliver gamle, ja vokser i Kraft?

Prædikeren 5:8
Naar du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket paa din Egn, saa undre dig ikke over den Ting; thi paa den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter paa dem begge.

Esajas 10:13,14
fordi han siger: »Med min stærke Haand greb jeg ind, med min Visdom, thi jeg er klog. Jeg flyttede Folkeslags Grænser og rev deres Skatte til mig, stødte Folk fra Tronen i Almagt;…

Daniel 11:36
Og Kongen gør, hvad han vil, ophøjer og hovmoder sig mod enhver Gud; mod Gudernes Gud taler han utrolige Ting, og han har Lykken med sig, indtil Vreden er omme; thi hvad der er besluttet, det sker.

Aabenbaring 13:3-10
Og jeg saa et af dets Hoveder ligesom saaret til Døden, og dets dødelige Saar blev lægt, og al Jorden fulgte undrende efter Dyret.…

Links
Salmerne 37:7 InterlinearSalmerne 37:7 FlersprogedeSalmos 37:7 SpanskPsaume 37:7 FranskePsalm 37:7 TyskSalmerne 37:7 KinesiskPsalm 37:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 37
6og fører din Retfærdighed frem som Lyset, din Ret som den klare Dag. 7Vær stille for HERREN og bi paa ham, græm dig ej over den, der har Held, over den, der farer med Rænker. 8Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.…
Krydshenvisninger
Salmerne 26:10
i hvis Hænder er Skændselsdaad, hvis højre er fuld af Bestikkelse.

Salmerne 37:1
Af David. Græm dig ikke over Ugerningsmænd, misund ikke dem, der gør Uret!

Salmerne 37:8
Tæm din Harme, lad Vreden fare, græm dig ikke, det volder kun Harm.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Salmerne 49:16
Frygt ej, naar en Mand bliver rig, naar hans Huses Herlighed øges;

Salmerne 62:5
Vær stille hos Gud alene, min Sjæl, thi fra ham kommer mit Haab;

Salmerne 73:3
thi over Daarerne græmmed jeg mig, jeg saa, at det gik de gudløse vel;

Jeremias 12:1
Herre, Retten er din, naar jeg trætter med dig, og dog maa jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi er alle troløse trygge?

Klagesangene 3:26
det er godt at haabe i Stilhed paa HERRENS Frelse,

Salmerne 37:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden