Salmerne 100:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter.

Norsk (1930)
Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

Svenska (1917)
Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

King James Bible
Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

English Revised Version
Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and we are his; we are his people, and the sheep of his pasture.
Bibel Viden Treasury

know

Salmerne 46:10
Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt Folkene, ophøjet paa Jorden!

Salmerne 95:3,6,7
Thi HERREN er en vældig Gud, en Konge stor over alle Guder;…

5.Mosebog 4:35,39
Du fik det at se, for at du skulde vide, at HERREN og ingen anden er Gud.…

5.Mosebog 7:9
saa skal du vide, at HERREN din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde Slægtled holder fast ved sin Pagt og sin Miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans Bud,

1.Samuel 17:46,47
I Dag giver HERREN dig i min Haand; jeg skal slaa dig ned og hugge Hovedet af dig og i Dag give Himmelens Fugle og Jordens vilde Dyr din og Filisterhærens døde Kroppe, for at hele Jorden kan kende, at der er en Gud i Israel,…

1.Kongebog 18:36-39
Men ved Afgrødeofferets Tid traadte Profeten Elias frem og sagde: »HERRE, Abrahams, Isaks og Israels Gud! Lad det kendes i Dag, at du er Gud i Israel og jeg din Tjener, og at jeg har gjort alt dette paa dit Ord!…

2.Kongebog 19:19
Men frels os nu, HERRE vor Gud, af hans Haand, saa alle Jordens Riger kan kende, at du, HERRE, alene er Gud!«

Jeremias 10:10
Men HERREN er Gud i Sandhed, han er en levende Gud og en evig Konge; for hans Vrede skælver Jorden, og Folkene udholder ikke hans Harme.

Johannes 17:3
Men dette er det evige Liv, at de kende dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus.

Apostlenes G. 17:23,24
Thi da jeg gik omkring og betragtede eders Helligdommen, fandt jeg ogsaa et Alter, paa hvilket der var skrevet: »For en ukendt Gud.« Det, som I saaledes dyrke uden at kende det, det forkynder jeg eder.…

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

Galaterne 4:8,9
Dengang derimod, da I ikke kendte Gud, trællede I for de Guder, som af Natur ikke ere det.…

1.Johannes 5:20
Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv.

it is he

Salmerne 95:6
Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for HERREN, vor Skaber!

Salmerne 119:73
Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt, saa jeg kan lære dine Bud!

Salmerne 139:13
Thi du har dannet mine Nyrer, vævet mig i Moders Liv.

Salmerne 149:2
Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn,

Job 10:8-13
Dine Hænder gjorde og danned mig først, saa skifter du Sind og gør mig til intet!…

Prædikeren 12:1
Tænk Paa din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Aarene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!«

Efeserne 2:10
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

1.Peter 4:19
Derfor skulle ogsaa de, som lide efter Guds Villie, befale den trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode.

not we ourselves.

Salmerne 12:4
dem, som siger: »Vor Tunge gør os stærke, vore Læber er med os, hvo er vor Herre?«

1.Korinther 6:19,20
Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligaand, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?…

we are his

Salmerne 74:1,2
En Maskil af Asaf. Hvorfor har du, Gud, stødt os bort for evigt, hvi ryger din Vrede mod Hjorden, du røgter?…

Salmerne 78:52
lod sit Folk bryde op som en Hjord, leded dem som Kvæg i Ørkenen,

Salmerne 79:13
Men vi, dit Folk og den Hjord, du røgter, vi vil evindelig takke dig, forkynde din Pris fra Slægt til Slægt!

Salmerne 95:7
Thi han er vor Gud, og vi er det Folk, han vogter, den Hjord, han leder. Ak, lytted I dog i Dag til hans Røst:

Esajas 40:9-11
Stig op paa højen Bjerg, du Zions Glædesbud, løft din Røst med Kraft, du Jerusalems Glædesbud, løft den uden Frygt og sig til Judas Byer: »Se eders Gud!«…

Esajas 63:11,19
Da tænkte hans Folk paa gamle Dage, paa Moses: »Hvor er han, som drog sit Smaakvægs Hyrde op af Vandet? Hvor er han, som lagde sin hellige Aand i hans Hjerte,…

Ezekiel 34:11,30,31
Thi saa siger den Herre HERREN: Se, jeg vil selv spørge efter min Hjord og tage mig af den.…

Johannes 10:14-16,26-28
Jeg er den gode Hyrde, og jeg kender mine, og mine kende mig,…

Apostlenes G. 20:28,29
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.…

1.Peter 2:9,25
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,…

1.Peter 5:2-4
Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;…

Links
Salmerne 100:3 InterlinearSalmerne 100:3 FlersprogedeSalmos 100:3 SpanskPsaume 100:3 FranskePsalm 100:3 TyskSalmerne 100:3 KinesiskPsalm 100:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 100
2tjener HERREN med Glæde, kom for hans Aasyn med Jubel! 3Kend, at HERREN er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans Folk og den Hjord, han vogter. 4Gaa ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgaarde, tak ham og lov hans Navn!…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 4:35
Du fik det at se, for at du skulde vide, at HERREN og ingen anden er Gud.

1.Kongebog 18:39
Da alt Folket saa det, faldt de paa deres Ansigt og raabte: »HERREN er Gud, HERREN er Gud!«

Job 10:3
Gavner det dig at øve Vold, at forkaste det Værk, dine Hænder danned, men smile til gudløses Raad?

Job 10:8
Dine Hænder gjorde og danned mig først, saa skifter du Sind og gør mig til intet!

Salmerne 46:10
Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt Folkene, ophøjet paa Jorden!

Salmerne 74:1
En Maskil af Asaf. Hvorfor har du, Gud, stødt os bort for evigt, hvi ryger din Vrede mod Hjorden, du røgter?

Salmerne 74:2
Kom din Menighed i Hu, som du fordum vandt dig, — du udløste den til din Ejendoms Stamme — Zions Bjerg, hvor du har din Bolig.

Salmerne 79:13
Men vi, dit Folk og den Hjord, du røgter, vi vil evindelig takke dig, forkynde din Pris fra Slægt til Slægt!

Salmerne 95:6
Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for HERREN, vor Skaber!

Salmerne 95:7
Thi han er vor Gud, og vi er det Folk, han vogter, den Hjord, han leder. Ak, lytted I dog i Dag til hans Røst:

Salmerne 119:73
Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt, saa jeg kan lære dine Bud!

Salmerne 138:8
HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!

Esajas 19:25
som Hærskarers HERRE velsigner med de Ord: »Velsignet være Ægypten, mit Folk, og Assyrien, mine Hænders Værk, og Israel, min Arvelod!«

Esajas 40:11
han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de diende Faar.

Esajas 43:7
enhver, der er kaldt med mit Navn, hvem jeg skabte, danned og gjorde til min Ære!«

Esajas 64:8
Men du, o HERRE, er dog vor Fader, vi er Leret, og du har dannet os, Værk af din Haand er vi alle.

Ezekiel 34:30
De skal kende, at jeg, HERREN deres Gud, er med dem, og at de er mit Folk, Israels Hus, lyder det fra den Herre HERREN.

Ezekiel 34:31
I er min Hjord, I er den Hjord, jeg røgter, og jeg er eders Gud, lyder det fra den Herre HERREN.

Ezekiel 36:38
som en Hjord af Offerdyr, som Jerusalems Faarehjorde paa dets Højtider skal de omstyrtede Byer blive fulde af Menneskehjorde; og de skal kende, at jeg er HERREN.

Salmerne 100:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden