Apostlenes G. 24:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor øver ogsaa jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene.

Norsk (1930)
Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker.

Svenska (1917)
Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt samvete inför Gud och människor.

King James Bible
And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.

English Revised Version
Herein do I also exercise myself to have a conscience void of offence toward God and men alway.
Bibel Viden Treasury

Apostlenes G. 23:1
Da saa Paulus fast paa Raadet og sagde: »I Mænd, Brødre! jeg har med al god Samvittighed vandret for Gud indtil denne Dag.«

Romerne 2:15
de vise jo Lovens Gerning skreven i deres Hjerter, idet deres Samvittighed vidner med, og Tankerne indbyrdes anklage eller ogsaa forsvare hverandre —

Romerne 9:1
Sandhed siger jeg i Kristus, jeg lyver ikke, min Samvittighed vidner med mig i den Helligaand,

1.Korinther 4:4
Thi vel ved jeg intet med mig selv, dog er jeg ikke dermed retfærdiggjort; men den, som bedømmer mig, er Herren.

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

2.Korinther 4:2
men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, saa vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Aasyn.

1.Thessaloniker 2:10
I ere Vidner, og Gud, hvor fromt og retfærdigt og ulasteligt vi færdedes iblandt eder, som tro;

1.Timotheus 1:5,19
Men Paabudets Endemaal er Kærlighed af et rent Hjerte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,…

1.Timotheus 3:9
bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed.

2.Timotheus 1:3
Jeg takker Gud, hvem jeg fra mine Forfædre af har tjent i en ren Samvittighed, ligesom jeg uafladelig har dig i Erindring i mine Bønner Nat og Dag,

Titus 1:15
Alt er rent for de rene; men for de besmittede og vantro er intet rent, men baade deres Sind og Samvittighed er besmittet.

Titus 2:11-13
Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker…

Hebræerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Aand frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?

Hebræerne 10:22
saa lader os træde frem med et sandt Hjerte, i Troens fulde Forvisning, med Hjerterne ved Bestænkelsen rensede fra en ond Samvittighed, og Legemet tvættet med rent Vand;

Hebræerne 13:18
Beder for os; thi vi ere forvissede om, at vi have en god Samvittighed, idet vi ønske at vandre rettelig i alle Ting.

1.Peter 2:19
Thi dette finder Yndest, dersom nogen, bunden til Gud i sin Samvittighed, udholder Genvordigheder, skønt han lider uretfærdigt.

1.Peter 3:16,21
idet I have en god Samvittighed, for at de, der laste eders gode Vandel i Kristus, maa blive til Skamme, naar de bagtale eder som Ugerningsmænd.…

Links
Apostlenes G. 24:16 InterlinearApostlenes G. 24:16 FlersprogedeHechos 24:16 SpanskActes 24:16 FranskeApostelgeschichte 24:16 TyskApostlenes G. 24:16 KinesiskActs 24:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 24
15og har det Haab til Gud, som ogsaa disse selv forvente, at der skal komme en Opstandelse baade af retfærdige og af uretfærdige. 16Derfor øver ogsaa jeg mig i altid at have en uskadt Samvittighed for Gud og Menneskene. 17Men efter flere Aars Forløb er jeg kommen for at bringe Almisser til mit Folk og Ofre,…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 23:1
Da saa Paulus fast paa Raadet og sagde: »I Mænd, Brødre! jeg har med al god Samvittighed vandret for Gud indtil denne Dag.«

1.Korinther 10:32
Værer uden Anstød baade for Jøder og Grækere og for Guds Menighed,

2.Timotheus 1:3
Jeg takker Gud, hvem jeg fra mine Forfædre af har tjent i en ren Samvittighed, ligesom jeg uafladelig har dig i Erindring i mine Bønner Nat og Dag,

Hebræerne 13:18
Beder for os; thi vi ere forvissede om, at vi have en god Samvittighed, idet vi ønske at vandre rettelig i alle Ting.

Apostlenes G. 24:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden