Johannes 12:34
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Skaren svarede ham: »Vi have hørt af Loven, at Kristus bliver evindelig, og hvorledes siger da du, at Menneskesønnen bør ophøjes? Hvem er denne Menneskesøn?«

Norsk (1930)
Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid; hvorledes kan da du si at Menneskesønnen skal ophøies? Hvem er denne Menneskesønn?

Svenska (1917)
Då svarade folket honom: »Vi hava hört av lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Huru kan du då säga att Människosonen måste bliva upphöjd? Vad är väl detta för en Människoson?»

King James Bible
The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?

English Revised Version
The multitude therefore answered him, We have heard out of the law that the Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
Bibel Viden Treasury

the law.

Johannes 10:34
Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i eders Lov: Jeg har sagt: I ere Guder?

Johannes 15:25
Dog, det Ord, som er skrevet i deres Lov, maa opfyldes: De hadede mig uforskyldt.

Romerne 3:19
Men vi vide, at alt, hvad Loven siger, taler den til dem, som ere under Loven, for at hver Mund skal stoppes og hele Verden blive strafskyldig for Gud,

Romerne 5:18
Altsaa, ligesom det ved eens Fald blev for alle Mennesker til Fordømmelse, saaledes ogsaa ved eens Retfærdighed for alle Mennesker til Retfærdiggørelse til Liv.

Christ.

2.Samuel 7:13
Han skal bygge mit Navn et Hus, og jeg vil grundfæste hans Kongetrone evindelig.

Salmerne 72:7,17-19
i hans Dage blomstrer Retfærd, og dyb Fred raader, til Maanen forgaar.…

Salmerne 89:36,37
Hans Æt skal blive for evigt, hans Trone for mig som Solen,…

Salmerne 110:4
HERREN har svoret og angrer det ej: »Du er Præst evindelig paa Melkizedeks Vis.«

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

Esajas 53:8
Fra Trængsel og Dom blev han taget, men hvem i hans Samtid tænkte, da han reves fra de levendes Land, at han ramtes for mit Folks Overtrædelse?

Ezekiel 37:24,25
Min Tjener David skal være Konge over dem, og alle skal de have en og samme Hyrde. De skal følge mine Lovbud og holde mine Vedtægter og gøre efter dem.…

Daniel 2:44
Men i hine Kongers Dage vil Himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed skal forgaa, og Herredømmet skal ikke gaa over til noget andet Folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv staa i al Evighed;

Daniel 7:14,27
og Magt og Ære og Herredom gaves ham, og alle Folk, Stammer og Tungemaal skal tjene ham; hans Magt er en evig Magt, aldrig gaar den til Grunde, hans Rige kan ikke forgaa.…

Mika 4:7
Det haltende gør jeg til en Rest, det svage til et kraftigt Folk; og HERREN er Konge over dem paa Zions Bjerg fra nu og til evig Tid.

who.

Johannes 3:14-16
Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, saaledes bør Menneskesønnen ophøjes,…

Johannes 5:25-27
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den Time kommer, ja den er nu, da de døde skulle høre Guds Søns Røst, og de, som høre den, skulle leve.…

Johannes 8:53-58
Mon du er større end vor Fader Abraham, som jo døde? ogsaa Profeterne døde; hvem gør du dig selv til?«…

Matthæus 16:13
Men da Jesus var kommen til Egnen ved Kæsarea Filippi, spurgte han sine Disciple og sagde: »Hvem sige Folk, at Menneskesønnen er?«

Matthæus 21:10
Og da han drog ind i Jerusalem, kom hele Staden i Bevægelse og sagde: »Hvem er denne?«

Matthæus 22:42-45
»Hvad tykkes eder om Kristus? Hvis Søn er han?« De sige til ham: »Davids.«…

Links
Johannes 12:34 InterlinearJohannes 12:34 FlersprogedeJuan 12:34 SpanskJean 12:34 FranskeJohannes 12:34 TyskJohannes 12:34 KinesiskJohn 12:34 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 12
33Men dette sagde han for at betegne, hvilken Død han skulde dø. 34Skaren svarede ham: »Vi have hørt af Loven, at Kristus bliver evindelig, og hvorledes siger da du, at Menneskesønnen bør ophøjes? Hvem er denne Menneskesøn?« 35Da sagde Jesus til dem: »Endnu en liden Tid er Lyset hos eder. Vandrer, medens I have Lyset, for at Mørke ikke skal overfalde eder! Og den, som vandrer i Mørket, ved ikke, hvor han gaar hen.…
Krydshenvisninger
Salmerne 110:4
HERREN har svoret og angrer det ej: »Du er Præst evindelig paa Melkizedeks Vis.«

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

Ezekiel 37:25
De skal bo i det Land, jeg gav min Tjener Jakob, der hvor deres Fædre boede; de skal bo der til evig Tid, de, deres Børn og Børnebørn; og min Tjener David skal være deres Fyrste evindelig.

Daniel 7:14
og Magt og Ære og Herredom gaves ham, og alle Folk, Stammer og Tungemaal skal tjene ham; hans Magt er en evig Magt, aldrig gaar den til Grunde, hans Rige kan ikke forgaa.

Matthæus 8:20
Og Jesus siger til ham: »Ræve have Huler, og Himmelens Fugle Reder; men Menneskesønnen har ikke det, hvortil han kan hælde sit Hoved.«

Johannes 3:14
Og ligesom Moses ophøjede Slangen i Ørkenen, saaledes bør Menneskesønnen ophøjes,

Johannes 8:28
Da sagde Jesus til dem: »Naar I faa ophøjet Menneskesønnen, da skulle I kende, at det er mig, og at jeg gør intet af mig selv; men som min Fader har lært mig, saaledes taler jeg.

Johannes 10:34
Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i eders Lov: Jeg har sagt: I ere Guder?

Johannes 12:32
og jeg skal, naar jeg bliver ophøjet fra Jorden, drage alle til mig.«

Hebræerne 7:24
men denne har et uforgængeligt Præstedømme, fordi han bliver til evig Tid,

Johannes 12:33
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden