Matthæus 9:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og se, de bare til ham en værkbruden, som laa paa en Seng; og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den værkbrudne: »Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig.«

Norsk (1930)
Og se, de førte til ham en mann som var verkbrudden, og som lå på en seng; og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne: Vær frimodig, sønn! dine synder er dig forlatt.

Svenska (1917)
Då förde de till honom en lam man, som låg på en säng. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Var vid gott mod, min son; dina synder förlåtas dig.»

King James Bible
And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

English Revised Version
And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer; thy sins are forgiven.
Bibel Viden Treasury

they brought.

Matthæus 4:24
Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.

Matthæus 8:16
Men da det var blevet Aften, førte de mange besatte til ham, og han uddrev Aanderne med et Ord og helbredte alle de syge;

Markus 1:32
Men da det var blevet Aften, og Solen var gaaet ned, førte de til ham alle de syge og besatte,

Markus 2:1-3
Og da han nogle Dage derefter atter gik ind i Kapernaum, spurgtes det, at han var hjemme.…

Lukas 5:18,19
Og se, nogle Mænd bare paa en Seng en Mand, som var værkbruden, og de søgte at bære ham ind og lægge ham foran ham.…

Apostlenes G. 5:15,16
saa at de endogsaa bare de syge ud paa Gaderne og lagde dem paa Senge og Løjbænke, for at naar Peter kom, endog blot hans Skygge kunde overskygge nogen af dem.…

Apostlenes G. 19:12
saa at man endog bragte Tørklæder og Bælter fra hans Legeme til de syge, og Sygdommene vege fra dem, og de onde Aander fore ud.

seeing.

Matthæus 8:10
Men da Jesus hørte det, forundrede han sig og sagde til dem, som fulgte ham: »Sandelig, siger jeg eder, end ikke i Israel har jeg fundet saa stor en Tro.

Markus 2:4,5
Og da de ikke kunde komme nær til ham for Folkeskaren, toge de Taget af, hvor han var; og da de havde brudt Hul, firede de Sengen ned, hvorpaa den værkbrudne laa.…

Lukas 5:19,20
Og da de ikke fandt nogen Vej til at bære ham ind for Skarens Skyld, stege de op oven paa Taget og firede ham tillige med Sengen ned imellem Tagstenene midt iblandt dem foran Jesus.…

Johannes 2:25
og fordi han ikke havde nødig, at nogen skulde vidne om Mennesket; thi han vidste selv, hvad der var i Mennesket.

Apostlenes G. 14:9
Han hørte Paulus tale; og da denne fæstede Øjet paa ham og saa, at han havde Tro til at frelses, sagde han med høj Røst:

Jakob 2:18
Men man vil sige: Du har Tro, og jeg har Gerninger. Vis mig din Tro uden Gerningerne, og jeg vil af mine Gerninger vise dig Troen.

Son.

Matthæus 9:22
Men Jesus vendte sig om, og da han saa hende, sagde han: »Datter! vær frimodig, din Tro har frelst dig.« Og Kvinden blev frelst fra den samme Time.

Markus 5:34
Men han sagde til hende: »Datter! din Tro har frelst dig; gaa bort med Fred, og vær helbredt fra din Plage!«

Johannes 21:5
Jesus siger da til dem: »Børnlille! have I noget at spise?« De svarede ham: »Nej.«

be.

Salmerne 32:1,2
Af David. En Maskil. Salig den, hvis Overtrædelse er forladt, hvis Synd er skjult;…

Prædikeren 9:7
Saa spis da dit Brød med Glæde, drik vel til Mode din Vin; thi din Id har Gud for længst kendt god.

Esajas 40:1,2
Trøst, ja trøst mit Folk, saa siger eders Gud,…

Esajas 44:22
jeg sletted som Taage din Misgerning og som en Sky dine Synder. Vend om til mig, thi jeg genløser dig!

Jeremias 31:33,34
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.…

Lukas 5:20
Og da han saa deres Tro, sagde han: »Menneske! dine Synder ere dig forladte.«

Lukas 7:47-50
Derfor siger jeg dig: Hendes mange Synder ere hende forladte, eftersom hun elskede meget; men den, hvem lidet forlades, elsker lidet.«…

Apostlenes G. 13:38,39
Saa være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;…

Romerne 4:6-8
ligesom ogsaa David priser det Menneske saligt, hvem Gud tilregner Retfærdighed uden Gerninger:…

Romerne 5:11
ja, ikke det alene, men ogsaa saaledes, at vi rose os af Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu have faaet Forligelsen.

Kolossenserne 1:12-14
og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,…

thy sins.

Links
Matthæus 9:2 InterlinearMatthæus 9:2 FlersprogedeMateo 9:2 SpanskMatthieu 9:2 FranskeMatthaeus 9:2 TyskMatthæus 9:2 KinesiskMatthew 9:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 9
1Og han gik om Bord i et Skib og for over og kom til sin egen By. 2Og se, de bare til ham en værkbruden, som laa paa en Seng; og da Jesus saa deres Tro, sagde han til den værkbrudne: »Søn! vær frimodig, dine Synder forlades dig.« 3Og se, nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: »Denne taler bespotteligt.«…
Krydshenvisninger
Matthæus 4:24
Og hans Ry kom ud over hele Syrien; og de bragte til ham alle dem, som lede af mange Haande Sygdomme og vare plagede af Lidelser, baade besatte og maanesyge og værkbrudne; og han helbredte dem.

Matthæus 6:12
og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlade vore Skyldnere;

Matthæus 9:5
Thi hvilket er lettest at sige: Dine Synder forlades dig, eller at sige: Staa op og gaa?

Matthæus 9:6
Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt paa Jorden til at forlade Synder,« da siger han til den værkbrudne: »Staa op, og tag din Seng, og gaa til dit Hus!«

Matthæus 9:22
Men Jesus vendte sig om, og da han saa hende, sagde han: »Datter! vær frimodig, din Tro har frelst dig.« Og Kvinden blev frelst fra den samme Time.

Matthæus 14:27
Men straks talte Jesus til dem og sagde: »Værer frimodige; det er mig, frygter ikke!«

Markus 2:3
Og de komme og bringe til ham en værkbruden, der blev baaren af fire.

Markus 2:5
Og da Jesus saa deres Tro, siger han til den værkbrudne: »Søn! dine Synder ere forladte.«

Markus 2:9
Hvilket er lettest, at sige til den værkbrudne: Dine Synder ere forladte, eller at sige: Staa op, og tag din Seng, og gaa?

Markus 6:50
Thi de saa ham alle og bleve forfærdede. Men han talte straks med dem og sagde til dem: »Værer frimodige, det er mig, frygter ikke!«

Markus 10:49
Og Jesus stod stille og sagde: »Kalder paa ham!« Og de kalde paa den blinde og sige til ham: »Vær frimodig, staa op! han kalder paa dig.«

Lukas 5:18
Og se, nogle Mænd bare paa en Seng en Mand, som var værkbruden, og de søgte at bære ham ind og lægge ham foran ham.

Lukas 5:20
Og da han saa deres Tro, sagde han: »Menneske! dine Synder ere dig forladte.«

Lukas 5:23
Hvilket er lettest at sige: Dine Synder ere dig forladte? eller at sige: Staa op og gaa?

Lukas 7:48
Men han sagde til hende: »Dine Synder ere forladte!«

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

Apostlenes G. 23:11
Men Natten derefter stod Herren for ham og sagde: »Vær frimodig, thi ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, saaledes skal du ogsaa vidne i Rom.«

Matthæus 9:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden