Hebræerne 2:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort.

Norsk (1930)
Derfor må vi så meget mere gi akt på det vi har hørt, forat vi ikke skal drive bort derfra.

Svenska (1917)
Därför böra vi så mycket mer akta på det som vi hava hört, så att vi icke gå förlorade.

King James Bible
Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.

English Revised Version
Therefore we ought to give the more earnest heed to the things that were heard, lest haply we drift away from them.
Bibel Viden Treasury

Therefore.

Hebræerne 2:2-4
Thi naar det Ord, som taltes ved Engle, blev urokket, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik velforskyldt Løn,…

Hebræerne 1:1,2
Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,…

Hebræerne 12:25,26
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,…

the more.

5.Mosebog 4:9,23
Kun skal du vogte dig og omhyggeligt tage Vare paa dig selv, at du ikke glemmer, hvad du med egne Øjne har set, og at det ikke viger fra dit Hjerte, saa længe du lever; og du skal fortælle dine Sønner og dine Sønners Sønner derom.…

5.Mosebog 32:46,47
sagde han til dem: »Læg eder alle de Ord paa Sinde, som jeg i Dag har vidnet imod eder, for at du kan paalægge dine Sønner dem, at de omhyggeligt maa handle efter alle denne Lovs Bud;…

Josva 23:11,12
Vaag da for eders Livs Skyld omhyggeligt over, at I elsker HERREN eders Gud!…

1.Krønikebog 22:13
Saa vil det gaa dig vel naar du nøje holder Anordningerne og Lovbudene, som HERREN bød Moses at paalægge Israel. Vær frimodig og stærk, frygt ikke og tab ikke Modet!

Salmerne 119:9
Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord.

Ordsprogene 2:1-6
Min Søn, naar du tager imod mine Ord og gemmer mine Paalæg hos dig,…

Ordsprogene 3:21
Min Søn, tag Vare paa Snilde og Kløgt, de slippe dig ikke af Syne;

Ordsprogene 4:1-4,20-22
Hør, I Sønner, paa en Faders Tugt, lyt til for at vinde Forstand;…

Ordsprogene 7:1,2
Min Søn, vogt dig mine Ord, mine Bud maa du gemme hos dig;…

Lukas 8:15
Men det i den gode Jord, det er dem, som, naar de have hørt Ordet, beholde det i et smukt og godt Hjerte og bære Frugt i Udholdenhed.

Lukas 9:44
»Gemmer i eders Øren disse Ord: Menneskesønnen skal overgives i Menneskers Hænder.«

we should.

Hebræerne 12:5
og I have glemt Formaningen, der jo dog taler til eder som til Sønner: »Min Søn! agt ikke Herrens Tugtelse ringe, vær heller ikke forsagt, naar du revses af ham;

Matthæus 16:9
Forstaa I ikke endnu? Komme I heller ikke i Hu de fem Brød til de fem Tusinde, og hvor mange Kurve I da toge op?

Markus 8:18
Have I Øjne og se ikke? Og have I Øren og høre ikke? Og komme I ikke i Hu?

2.Peter 1:12,13,15
Derfor vil jeg ikke forsømme altid at paaminde eder om delte, ihvorvel I vide det og ere befæstede i den Sandhed, som er til Stede hos os.…

2.Peter 3:1
Dette er allerede, I elskede! det andet Brev, som jeg skriver til eder, hvori jeg ved Paamindelse vækker eders rene Sind

let them slip.

Habakkuk 1:6
Thi se, han vækker Kaldæerne, det grumme og raske Folk, som drager viden om Lande for at indtage andres Bo.

Habakkuk 2:16
Du mætted dig med Skam for Ære. Drik selv, vis din Forhud frem! Nu kommer Bægeret fra HERRENS højre til dig og Skændsel til din Ære.

Links
Hebræerne 2:1 InterlinearHebræerne 2:1 FlersprogedeHebreos 2:1 SpanskHébreux 2:1 FranskeHebraeer 2:1 TyskHebræerne 2:1 KinesiskHebrews 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 2
1Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort. 2Thi naar det Ord, som taltes ved Engle, blev urokket, og hver Overtrædelse og Ulydighed fik velforskyldt Løn,…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 3:21
Min Søn, tag Vare paa Snilde og Kløgt, de slippe dig ikke af Syne;

Johannes 8:59
Saa toge de Sten for at kaste paa ham; men Jesus skjulte sig og gik ud af Helligdommen.

Hebræerne 1:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden