Jakob 5:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og nu, I rige! græder og jamrer over de Ulykker, som komme over eder.

Norsk (1930)
Og nu, I rike: Gråt og jamre over eders ulykker, som kommer over eder!

Svenska (1917)
Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder.

King James Bible
Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.

English Revised Version
Go to now, ye rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you.
Bibel Viden Treasury

Go.

Jakob 4:13
Og nu I, som sige: I Dag eller i Morgen ville vi gaa til den eller den By og blive der et Aar og købslaa og vinde,

ye.

Jakob 1:11
Thi Solen staar op med sin Hede og hentørrer Græsset, og dets Blomst falder af, og dens Skikkelses Ynde forsvinder; saaledes skal ogsaa den rige visne paa sine Veje.

Jakob 2:6
Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene?

5.Mosebog 8:12-14
Naar du da spiser dig mæt og bygger gode Huse og bor i dem,…

5.Mosebog 32:15
Men da Jesjurun blev fed, slog han bagud, du blev fed, du blev tyk, du blev mæsket; da forskød han Gud, sin Skaber, lod haant om sin Frelses Klippe.

Nehemias 9:25,26
De indtog befæstede Byer og frugtbart Land, og Huse, fulde af alle Slags Goder, tog de i Besiddelse og udhugne Cisterner, Vingaarde, Oliventræer og Frugttræer i Mængde; og de spiste sig mætte og blev fede og gjorde sig til gode med dine store Rigdomme.…

Job 20:15-29
Godset, han slugte, maa han spy ud, Gud driver det ud af hans Bug,…

Salmerne 17:14
fra Mændene, HERRE, med din Haand, fra dødelige Mænd — lad dem faa deres Del i levende Live! Fyld deres Bug med dit Forraad af Vrede, lad Børnene mættes dermed og efterlade deres Børn, hvad de levner!

Salmerne 49:6-20
de, som stoler paa deres Gods og bryster sig af deres store Rigdom?…

Salmerne 73:3-9,18-20
thi over Daarerne græmmed jeg mig, jeg saa, at det gik de gudløse vel;…

Ordsprogene 11:4,28
Ej hjælper Rigdom paa Vredens Dag, men Retfærd redder fra Døden.…

Prædikeren 5:13,14
Der er et slemt Onde, som jeg saa under Solen: Rigdom gemt hen af sin Ejermand til hans Ulykke;…

Jeremias 9:23
Saa siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom;

Mika 6:12
Dens Rigmænd er fulde af Vold, dens Borgeres Tale er Løgn, og Tungen er falsk i deres Mund.

Sefanias 1:18
Hverken deres Sølv eller Guld evner at frelse dem paa HERRENS Vredes Dag, naar hele Jorden fortæres af hans Nidkærheds Ild; thi Undergang, ja brat Tilintetgørelse bringer jeg over alle, som bor paa Jorden.

Matthæus 19:23,24
Men Jesus sagde til sine Disciple: »Sandelig, siger jeg eder: En rig Kommer vanskeligt ind i Himmeriges Rige.…

Lukas 6:24
Men ve eder, I rige, thi I have allerede faaet eders Trøst.

Lukas 12:16-21
Og han sagde en Lignelse til dem: »Der var en rig Mand, hvis Mark havde baaret godt.…

Lukas 16:19-25
Men der var en rig Mand, og han klædte sig i Purpur og kostbart Linned og levede hver Dag i Fryd og Herlighed.…

1.Timotheus 6:9,10
Men de, som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Begæringer, som nedsænke Menneskene i Undergang og Fortabelse;…

Aabenbaring 6:15-17
Og Kongerne paa Jorden og Stormændene og Krigsøverstene og de rige og de vældige og hver Træl og fri skjulte sig i Hulerne og i Bjergenes Kløfter,…

weep.

Jakob 4:9
Jamrer og sørger og græder; eders Latter vende sig til Sorg og Glæden til Bedrøvelse!

Esajas 13:6
Jamrer, thi HERRENS Dag er nær, den kommer som Vold fra den Vældige.

Esajas 22:12,13
Paa hin Dag kaldte Herren, Hærskarers HERRE, til Graad og Sorg, til Hovedragning og Sæk.…

Jeremias 4:8
Derfor skal I klæde jer i Sæk og klage og jamre, thi ej vender HERRENS glødende Vrede sig fra os.

Ezekiel 19:2
Hvor var dog din Moder en Løvinde midt iblandt Løver! Hun hviled blandt unge Løver opfostred Unger.

Joel 1:5,11,13
Vaagn op, I drukne, og græd; enhver, som drikker Vin, skal jamre over Most, der gik tabt for eders Mund.…

Amos 6:6,7
de drikker Vinen af Kander og salver sig med ypperste Olie, men sørger ej over Josefs Skade.…

Zakarias 11:2,3
Klag, Cypres, thi Cedren er faldet, de ædle Træer lagt øde! Klag, I Basans Ege, thi Fredskoven ligger fældet!…

Lukas 6:25
Ve eder, I, som nu ere mætte, thi I skulle hungre. Ve eder, I, som nu le, thi I skulle sørge og græde.

Lukas 23:28,29
Men Jesus vendte sig om til dem og sagde: »I Jerusalems Døtre! græder ikke over mig, men græder over eder selv og over eders Børn!…

Links
Jakob 5:1 InterlinearJakob 5:1 FlersprogedeSantiago 5:1 SpanskJacques 5:1 FranskeJakobus 5:1 TyskJakob 5:1 KinesiskJames 5:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 5
1Og nu, I rige! græder og jamrer over de Ulykker, som komme over eder. 2Eders Rigdom er raadnet, og eders Klæder er mølædte;…
Krydshenvisninger
Esajas 13:6
Jamrer, thi HERRENS Dag er nær, den kommer som Vold fra den Vældige.

Esajas 15:3
paa Gader og oppe paa Tage bærer de Sæk, paa Torvene jamrer de alle, opløst i Graad.

Ezekiel 30:2
Menneskesøn, profeter og sig: Saa siger den Herre HERREN: Jamrer: Ak, hvilken Dag!

Lukas 6:24
Men ve eder, I rige, thi I have allerede faaet eders Trøst.

1.Timotheus 6:9
Men de, som ville være rige, falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Begæringer, som nedsænke Menneskene i Undergang og Fortabelse;

Jakob 4:13
Og nu I, som sige: I Dag eller i Morgen ville vi gaa til den eller den By og blive der et Aar og købslaa og vinde,

Jakob 4:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden