Malakias 3:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Se, jeg sender min Engel, og han skal bane Vej for mit Aasyn; og til sit Tempel kommer i et Nu den Herre, I søger, og Pagtens Engel, som I længes efter; se, han kommer, siger Hærskarers HERRE.

Norsk (1930)
Se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn; og brått skal han komme til sitt tempel, Herren som I søker, paktens engel som I stunder efter; se, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud.

Svenska (1917)
Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre, som I åstunden, ja, förbundets ängel, som I begären, se, han kommer, säger HERREN Sebaot.

King James Bible
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.

English Revised Version
Behold, I send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple; and the messenger of the covenant, whom ye delight in, behold, he cometh, saith the LORD of hosts.
Bibel Viden Treasury

I will.

Malakias 2:7
Thi Præstens Læber vogter paa Kundskab, og Vejledning søger man af hans Mund; thi han er Hærskarers HERRES Sendebud.

Malakias 4:5
Se, jeg sender eder Profeten Elias, før HERRENS store og frygtelige Dag kommer.

Matthæus 11:10,11
Thi han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej foran dig.…

Markus 1:2,3
som der er skrevet hos Profeten Esajas: »Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.…

Lukas 1:76
Men ogsaa du, Barnlille! skal kaldes den Højestes Profet; thi du skal gaa foran for Herrens Aasyn for at berede hans Veje,

Lukas 7:26-28
Eller hvad gik I ud at se? En Profet? Ja, siger jeg eder, endog mere end en Profet!…

Johannes 1:6,7
Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.…

and he.

Esajas 40:3-5
I Ørkenen raaber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde Land en Højvej for vor Gud!…

Matthæus 3:1-3
Men i de Dage fremstaar Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger:…

Matthæus 17:10-13
Og hans Disciple spurgte ham og sagde: »Hvad er det da, de skriftkloge sige, at Elias bør først komme?«…

Lukas 1:16,17
og mange af Israels Børn skal han omvende til Herren deres Gud.…

Lukas 3:3-6
Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse,…

Johannes 1:15-23,33,34
Johannes vidner om ham og raaber og siger: »Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommen foran mig; thi han var før mig.«…

Johannes 3:28-30
I ere selv mine Vidner paa, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt foran ham.…

Apostlenes G. 13:24,25
efter at Johannes forud for hans Fremtræden havde prædiket Omvendelses-Daab for hele Israels Folk.…

Apostlenes G. 19:4
Da sagde Paulus: »Johannes døbte med Omvendelses-Daab, idet han sagde til Folket, at de skulde tro paa den, som kom efter ham, det er paa Jesus.«

and.

Salmerne 110:1
Af David. En Salme. HERREN sagde til min Herre: »Sæt dig ved min højre Haand, til jeg lægger dine Fjender som en Skammel for dine Fødder!«

Esajas 7:14
Derfor vil Herren selv give eder et Tegn: Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en Søn, og hun kalder ham Immanuel.

Esajas 9:6
Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste.

Haggaj 2:7-9
og jeg vil ryste alle Folkene, og da skal alle Folkenes Skatte komme hid, og jeg fylder dette Hus med Herlighed, siger Hærskarers HERRE.…

Lukas 2:11,21-32,38,46
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.…

Lukas 7:19,20
og sendte dem til Herren og lod sige: »Er du den, som kommer, eller skulle vi vente en anden?«…

Lukas 19:47
Og han lærte daglig i Helligdommen; men Ypperstepræsterne og de skriftkloge og de første i Folket søgte at slaa ham ihjel.

Johannes 2:14-16
Og han fandt siddende i Helligdommen dem, som solgte Okser og Faar og Duer, og Vekselerne.…

even.

1.Mosebog 48:15,16
Derpaa velsignede han Josef og sagde: »Den Gud, for hvis Aasyn mine Fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud, der har vogtet mig: fra min første Færd og til nu,…

2.Mosebog 23:20
Se, jeg sender en Engel foran dig for at vogte dig undervejs og føre dig til det Sted, jeg har beredt.

Esajas 63:9
i al deres Trængsel; intet Bud, ingen Engel, hans Aasyn frelste dem. I sin Kærlighed og Skaansel genløste han dem, han løfted og bar dem alle Fortidens Dage.

Hoseas 12:3-5
I Moders Liv overlisted han sin Broder, han stred med Gud i sin Manddom,…

Apostlenes G. 7:38
Han er den, som i Menigheden i Ørkenen færdedes med Engelen, der talte til ham paa Sinai Bjerg, og med vore Fædre; den, som modtog levende Ord at give os;

he shall come.

Haggaj 2:7
og jeg vil ryste alle Folkene, og da skal alle Folkenes Skatte komme hid, og jeg fylder dette Hus med Herlighed, siger Hærskarers HERRE.

Links
Malakias 3:1 InterlinearMalakias 3:1 FlersprogedeMalaquías 3:1 SpanskMalachie 3:1 FranskeMaleachi 3:1 TyskMalakias 3:1 KinesiskMalachi 3:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Malakias 3
1Se, jeg sender min Engel, og han skal bane Vej for mit Aasyn; og til sit Tempel kommer i et Nu den Herre, I søger, og Pagtens Engel, som I længes efter; se, han kommer, siger Hærskarers HERRE. 2Men hvo kan udholde den Dag, han kommer, og hvo kan staa, naar han kommer til Syne? Han er jo som Metalsmelterens Ild og Tvætternes Lud.…
Krydshenvisninger
Matthæus 11:10
Thi han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej foran dig.

Matthæus 11:14
Og dersom I ville tage imod det: Han er Elias, som skal komme.

Markus 1:2
som der er skrevet hos Profeten Esajas: »Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.

Lukas 1:76
Men ogsaa du, Barnlille! skal kaldes den Højestes Profet; thi du skal gaa foran for Herrens Aasyn for at berede hans Veje,

Lukas 7:27
Han er den, om hvem der er skrevet: Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej foran dig.

Johannes 1:6
Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.

Johannes 1:7
Denne kom til et Vidnesbyrd, for at han skulde vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham.

Johannes 2:14
Og han fandt siddende i Helligdommen dem, som solgte Okser og Faar og Duer, og Vekselerne.

Esajas 40:3
I Ørkenen raaber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde Land en Højvej for vor Gud!

Esajas 63:9
i al deres Trængsel; intet Bud, ingen Engel, hans Aasyn frelste dem. I sin Kærlighed og Skaansel genløste han dem, han løfted og bar dem alle Fortidens Dage.

Haggaj 1:13
Da sagde Haggaj, HERRENS Sendebud, i HERRENS Ærinde til Folket: Jeg er med eder, lyder det fra HERREN.

Malakias 2:4
og I skal kende, at jeg har sendt eder dette Paabud, fordi jeg har en Pagt med Levi, siger Hærskarers HERRE.

Malakias 2:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden