Matthæus 3:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men i de Dage fremstaar Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger:

Norsk (1930)
I de dager stod døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken

Svenska (1917)
Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judeens öken

King James Bible
In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,

English Revised Version
And in those days cometh John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
Bibel Viden Treasury

those.

Lukas 3:1,2
Men i Kejser Tiberius's femtende Regeringsaar, da Pontius Pilatus var Landshøvding i Judæa, og Herodes var Fjerdingsfyrste i Galilæa, og hans Broder Filip var Fjerdingsfyrste i Ituræa og Trakonitis's Land og Lysanias Fjerdingsfyrste i Abilene,…

John.

Matthæus 11:11
Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, som ere fødte af Kvinder, er ingen større fremstaaet end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriges Rige er større end han.

Matthæus 14:2-12
Og han sagde til sine Tjenere: »Det er Johannes Døberen; han er oprejst fra de døde, derfor virke Kræfterne i ham.«…

Matthæus 16:14
Men de sagde: »Nogle sige Johannes Døberen; andre Elias; andre Jeremias eller en af Profeterne.«

Matthæus 17:12,13
Men jeg siger eder, at Elias er allerede kommen, og de erkendte ham ikke, men gjorde med ham alt, hvad de vilde; saaledes skal ogsaa Menneskesønnen lide ondt af dem.«…

Matthæus 21:25-27,32
Johannes's Daab, hvorfra var den? Fra Himmelen eller fra Mennesker?« Men de tænkte ved sig selv og sagde: »Sige vi: Fra Himmelen, da vil han sige til os: Hvorfor troede I ham da ikke?…

Markus 1:4,15
Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse.…

Markus 6:16-29
Men da Herodes hørte det, sagde han: »Johannes, som jeg har ladet halshugge, han er oprejst.«…

Lukas 1:13-17,76
Men Engelen sagde til ham: »Frygt ikke, Sakarias! thi din Bøn er hørt, og din Hustru Elisabeth skal føde dig en Søn, og du skal kalde hans Navn Johannes.…

Lukas 3:2-20
medens Annas og Kajfas vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til Johannes, Sakarias's Søn, i Ørkenen.…

Johannes 1:6-8,15-36
Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.…

Johannes 3:27-36
Johannes svarede og sagde: »Et Menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himmelen.…

Apostlenes G. 1:22
lige fra Johannes's Daab indtil den Dag, da han blev optagen fra os, blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse.«

Apostlenes G. 13:24,25
efter at Johannes forud for hans Fremtræden havde prædiket Omvendelses-Daab for hele Israels Folk.…

Apostlenes G. 19:3,4
Og han sagde: »Hvortil bleve I da døbte?« Men de sagde: »Til Johannes's Daab.«…

preaching.

Esajas 40:3-6
I Ørkenen raaber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde Land en Højvej for vor Gud!…

Markus 1:7
Og han prædikede og sagde: »Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at bøje mig ned og løse.

Lukas 1:17
Og han skal gaa foran for ham i Elias's Aand og Kraft for at vende Fædres Hjerter til Børn og genstridige til retfærdiges Sind for at berede Herren et velskikket Folk.«

the wilderness.

Matthæus 11:7
Men da disse gik bort, begyndte Jesus at sige til Skarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i Ørkenen at skue? Et Rør, som bevæges hid og did af Vinden?

Josva 14:10
Og se, nu har HERREN opfyldt sit Ord og holdt mig i Live fem og fyrretyve Aar, siden dengang HERREN talede dette Ord til Moses, al den Tid Israel vandrede i Ørkenen, og se, jeg er nu fem og firsindstyve Aar.

Josva 15:61,62
I Ørkenen: Bet-Araba, Middin, Sekaka,…

Lukas 7:24
Men da Johannes's Sendebud vare gaaede bort, begyndte han at sige til Skarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i Ørkenen at skue? Et Rør, som bevæges hid og did af Vinden?

Links
Matthæus 3:1 InterlinearMatthæus 3:1 FlersprogedeMateo 3:1 SpanskMatthieu 3:1 FranskeMatthaeus 3:1 TyskMatthæus 3:1 KinesiskMatthew 3:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 3
1Men i de Dage fremstaar Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger: 2»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«…
Krydshenvisninger
Josva 15:61
I Ørkenen: Bet-Araba, Middin, Sekaka,

Dommer 1:16
Moses's Svigerfaders, Keniten Hobabs, Sønner, drog sammen med Judæerne op fra Palmestaden til Arads Ørken og bosatte sig hos Amalekiterne.

1.Kongebog 2:34
Da gik Benaja, Jojadas Søn, hen og huggede ham ned og dræbte ham; og han blev jordet i sit Hus i Ørkenen.

Matthæus 11:7
Men da disse gik bort, begyndte Jesus at sige til Skarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i Ørkenen at skue? Et Rør, som bevæges hid og did af Vinden?

Matthæus 11:11
Sandelig, siger jeg eder, iblandt dem, som ere fødte af Kvinder, er ingen større fremstaaet end Johannes Døberen; men den mindste i Himmeriges Rige er større end han.

Matthæus 16:14
Men de sagde: »Nogle sige Johannes Døberen; andre Elias; andre Jeremias eller en af Profeterne.«

Markus 1:2
som der er skrevet hos Profeten Esajas: »Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.

Markus 1:3
Der er en Røst af en, som raaber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!«

Lukas 3:2
medens Annas og Kajfas vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til Johannes, Sakarias's Søn, i Ørkenen.

Johannes 1:6
Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.

Johannes 1:19
Og dette er Johannes's Vidnesbyrd, da Jøderne sendte Præster og Leviter ud fra Jerusalem, for at de skulde spørge ham: »Hvem er du?«

Matthæus 2:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden