Malakias 2:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Saaledes gør ingen, saa længe der er Aand i ham. Hvorledes har det sig med ham? Han ønsker Afkom for Gud. Saa tag Vare paa eders Aand, og ingen være troløs imod sin Ungdomshustru!

Norsk (1930)
Men har ikke en* gjort det og er enda blitt i live? Men hvad gjorde denne ene? Han vilde opnå den ætt Gud hadde lovt ham**; men I skal ta vare på eders liv, og mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs!

Svenska (1917)
Hava vi då icke en och samma skapare, den, i vilkens hand det står, att vår ande bevaras? Och vad vill nu denne ene? Han vill ju hava ett gudaktigt släkte. Tagen eder därför väl till vara, så att ingen bliver trolös mot sin ungdoms hustru.

King James Bible
And did not he make one? Yet had he the residue of the spirit. And wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth.

English Revised Version
And did he not make one, although he had the residue of the spirit? And wherefore one? He sought a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth.
Bibel Viden Treasury

did.

1.Mosebog 1:27
Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;

1.Mosebog 2:20-24
Adam gav da alt Kvæget, alle Himmelens Fugle og alle Markens Dyr Navne — men til sig selv fandt Adam ingen Medhjælp, der passede til ham.…

Matthæus 19:4-6
Men han svarede og sagde: »Have I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem som Mand og Kvinde…

Markus 10:6-8
Men fra Skabningens Begyndelse skabte Gud dem som Mand og Kvinde.…

1.Korinther 7:2
men for Utugts Skyld have hver Mand sin egen Hustru, og hver Kvinde have sin egen Mand.

residue.

1.Mosebog 2:7
da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsaande i hans Næsebor, saa at Mennesket blev et levende Væsen.

Job 27:3
Saa længe jeg drager Aande og har Guds Aande i Næsen,

Prædikeren 12:7
og Støvet vender tilbage til Jorden som før og Aanden til Gud, som gav den.

Johannes 20:22
Og da han havde sagt dette, aandede han paa dem, og han siger til dem: »Modtager den Helligaand!

That he.

1.Mosebog 24:3-7,44
saa jeg kan tage dig i Ed ved HERREN, Himmelens og Jordens Gud, at du ikke vil tage min Søn en Hustru af Kana'anæernes Døtre, blandt hvem jeg bor,…

1.Mosebog 26:34,35
Da Esau var fyrretyve Aar gammel, tog han Judit, en Datter af Hetiten Be'eri, og Basemat, en Datter af Hetiten Elon, til Ægte.…

1.Mosebog 27:46
Men Rebekka sagde til Isak: »Jeg er led ved Livet for Hets Døtres Skyld; hvis Jakob tager sig saadan en hetitisk Kvinde, en af Landets Døtre, til Hustru, hvad skal jeg da med Livet!«

1.Mosebog 28:2-4
Drag til Paddan-Aram, til din Morfader Betuels Hus, og tag dig der en af din Morbroder Labans Døtre til Hustru!…

5.Mosebog 7:4
thi saa vil de faa din Søn til at falde fra HERREN, saa han dyrker andre Guder, og HERRENS Vrede vil blusse op imod eder, og han vil udrydde dig i Hast.

Ezra 9:4
Da samlede sig omkring mig alle de, der bævede for Israels Guds Ord mod Troløsheden hos dem, der havde været i Landflygtighed; og jeg sad i stum Smerte til Aftenafgrødeofferets Tid.

Nehemias 13:24
talte Halvdelen af Børnene Asdoditisk eller et af de andre Folks Sprog, men kunde ikke tale Jødisk.

Jeremias 2:21
Som en Ædelranke planted jeg dig, en fuldgod Stikling; hvor kunde du da blive Vildskud, en uægte Ranke?

1.Korinther 7:14
Thi den vantro Mand er helliget ved Hustruen, og den vantro Hustru er helliget ved Manden; ellers vare jo eders Børn urene, men nu ere de hellige.

Efeserne 6:4
Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!

1.Timotheus 3:4,5,11,12
en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;…

Titus 1:6
saafremt en er ustraffelig, een Kvindes Mand og har troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere genstridige.

godly seed.

1.Mosebog 6:2
fik Gudssønnerne Øje paa Menneskedøtrenes Skønhed, og de tog saa mange af dem, som de lystede, til Hustruer.

Hoseas 1:10
Men Israeliternes Tal skal blive som Sandet ved Havet, der ikke kan maales eller tælles. Og i Stedet for »I er ikke mit Folk« skal de kaldes »den levende Guds Børn«.

Apostlenes G. 3:25
I ere Profeternes Sønner og Sønner af den Pagt, som Gud sluttede med vore Fædre, da han sagde til Abraham: »Og i din Sæd skulle alle Jordens Slægter velsignes.«

2.Korinther 6:18
»og jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine Sønner og Døtre, siger Herren, den Almægtige.«

take.

Malakias 2:14
Og I spørger: »Hvorfor?« Fordi HERREN var Vidne mellem dig og din Ungdomshustru, mod hvem du har været troløs, skønt hun hører til dit Folk og deler din Tro.

Ordsprogene 4:23
Vogt dit Hjerte mer end alt andet, thi derfra udspringer Livet.

Ordsprogene 6:25
Attraa ej i dit Hjerte hendes Skønhed, hendes Blik besnære dig ej!

Ordsprogene 7:25
Ej bøje du Hjertet til hendes Veje, far ikke vild paa hendes Stier;

Matthæus 5:28,29
Men jeg siger eder, at hver den, som ser paa en Kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.…

Matthæus 15:19
Thi ud fra Hjertet kommer der onde Tanker, Mord, Hor, Utugt, Tyverier, falske Vidnesbyrd, Forhaanelser.

Jakob 1:14,15
men enhver fristes, naar han drages og lokkes af sin egen Begæring;…

treacherously.

Links
Malakias 2:15 InterlinearMalakias 2:15 FlersprogedeMalaquías 2:15 SpanskMalachie 2:15 FranskeMaleachi 2:15 TyskMalakias 2:15 KinesiskMalachi 2:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Malakias 2
14Og I spørger: »Hvorfor?« Fordi HERREN var Vidne mellem dig og din Ungdomshustru, mod hvem du har været troløs, skønt hun hører til dit Folk og deler din Tro. 15Saaledes gør ingen, saa længe der er Aand i ham. Hvorledes har det sig med ham? Han ønsker Afkom for Gud. Saa tag Vare paa eders Aand, og ingen være troløs imod sin Ungdomshustru! 16Thi jeg hader Skilsmisse, siger HERREN, Israels Gud, og at man hyller sin Klædning i Uret, siger Hærskarers HERRE. Saa tag eder i Vare for eders Aands Skyld og vær ikke troløse!…
Krydshenvisninger
Matthæus 19:4
Men han svarede og sagde: »Have I ikke læst, at Skaberen fra Begyndelsen skabte dem som Mand og Kvinde

Matthæus 19:5
og sagde: Derfor skal en Mand forlade sin Fader og sin Moder og holde sig til sin Hustru, og de to skulle blive til eet Kød?

1.Korinther 7:14
Thi den vantro Mand er helliget ved Hustruen, og den vantro Hustru er helliget ved Manden; ellers vare jo eders Børn urene, men nu ere de hellige.

1.Mosebog 2:24
Derfor forlader en Mand sin Fader og Moder og holder sig til sin Hustru, og de to bliver eet Kød.

2.Mosebog 20:14
Du maa ikke bedrive Hor!

3.Mosebog 20:10
Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen saavel som Horkvinden.

Ruth 4:12
Maatte dit Hus blive som Perez's Hus, ham, Tamar fødte Juda, ved de Efterkommere, HERREN giver dig af denne unge Kvinde!«

1.Samuel 2:20
Og Eli velsignede Elkana og hans Hustru og sagde: »HERREN give dig Afkom af denne Kvinde til Gengæld for ham, hun overlod HERREN!« Saa gik de hjem igen.

Ordsprogene 2:17
der sviger sin Ungdoms Ven og glemmer sin Guds Pagt;

Malakias 2:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden