Salmerne 51:10 skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;
Salmerne 51:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre;

Norsk (1930)
Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!

Svenska (1917)
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.

King James Bible
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

English Revised Version
Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
Bibel Viden Treasury

Create

2.Korinther 5:17
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

Efeserne 2:10
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

clean

Salmerne 73:1
En Salme af Asaf. Visselig, god er Gud mod Israel; mod dem, der er rene af Hjertet!

Ordsprogene 20:9
Hvo kan sige: »Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!«

Jeremias 13:27
dit Ægteskabsbrud og din Vrinsken, din skamløse Utugt; paa Højene og ude paa Marken saa jeg dine væmmelige Guder. Ve dig, Jerusalem, du bliver ej ren — hvor længe endnu?

Jeremias 32:39
og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, saa de frygter mig alle Dage, at det maa gaa dem og deres Sønner efter dem vel.

Ezekiel 11:19
jeg giver dem et nyt Hjerte og indgiver dem en ny Aand; jeg tager Stenhjertet ud af deres Legeme og giver dem et Kødhjerte,

Ezekiel 18:31
Gør eder fri for alle de Overtrædelser, I har øvet imod mig, og skab eder et nyt Hjerte og en ny Aand; thi hvorfor vil I dø, Israels Hus?

Ezekiel 36:25-27,37
Da stænker jeg rent Vand paa eder, saa I bliver rene; jeg renser eder for al eders Urenhed og alle eders Afgudsbilleder.…

Matthæus 5:8
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.

Apostlenes G. 15:9
Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved Troen rensede deres Hjerter.

1.Peter 1:22
Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,

renew

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Efeserne 4:22-24
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,…

Kolossenserne 3:10
og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;

Titus 3:5
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,

right.

Salmerne 78:8,37
ej slægter Fædrene paa, en vanartet, stridig Slægt, hvis Hjerte ikke var fast, hvis Aand var utro mod Gud…

Josva 14:14
Derfor tilfaldt Hebron Kenizziten Kaleb, Jefunnes Søn, som Arvelod, og den hører ham til den Dag i Dag, fordi han viste HERREN, Israels Gud, fuld Lydighed.

1.Kongebog 15:3-5
Han vandrede i alle de Synder, hans Fader havde begaaet før ham, og hans Hjerte var ikke helt med HERREN hans Gud som hans Fader Davids.…

Apostlenes G. 11:23
Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

Jakob 1:8
en tvesindet Mand, som han er, ustadig paa alle sine Veje.

Links
Salmerne 51:10 InterlinearSalmerne 51:10 FlersprogedeSalmos 51:10 SpanskPsaume 51:10 FranskePsalm 51:10 TyskSalmerne 51:10 KinesiskPsalm 51:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 51
9skjul dit Aasyn for mine Synder, udslet alle mine Misgerninger; 10skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Aand i mit Indre; 11kast mig ikke bort fra dit Aasyn, tag ikke din hellige Aand fra mig;…
Krydshenvisninger
Matthæus 5:8
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.

Apostlenes G. 15:9
Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved Troen rensede deres Hjerter.

Efeserne 2:10
Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.

Salmerne 24:4
Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk;

Salmerne 73:1
En Salme af Asaf. Visselig, god er Gud mod Israel; mod dem, der er rene af Hjertet!

Salmerne 78:8
ej slægter Fædrene paa, en vanartet, stridig Slægt, hvis Hjerte ikke var fast, hvis Aand var utro mod Gud

Salmerne 78:37
deres Hjerter holdt ikke fast ved ham, hans Pagt var de ikke tro.

Ezekiel 18:31
Gør eder fri for alle de Overtrædelser, I har øvet imod mig, og skab eder et nyt Hjerte og en ny Aand; thi hvorfor vil I dø, Israels Hus?

Ezekiel 36:26
Jeg giver eder et nyt Hjerte, og en ny Aand giver jeg i eders Indre; Stenhjertet tager jeg ud af eders Kød og giver eder et Kødhjerte.

Salmerne 51:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden