2.Korinther 5:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.

Norsk (1930)
For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene.

Svenska (1917)
Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så hava vi en byggnad som kommer från Gud, en boning som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen.

King James Bible
For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.

English Revised Version
For we know that if the earthly house of our tabernacle be dissolved, we have a building from God, a house not made with hands, eternal, in the heavens.
Bibel Viden Treasury

we know.

Job 19:25,26
Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer staa frem.…

Salmerne 56:9
Da skal Fjenderne vige, den Dag jeg kalder; saa meget ved jeg, at Gud er med mig.

2.Timotheus 1:12
hvorfor jeg ogsaa lider dette, men jeg skammer mig ikke derved; thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Tro, og jeg er vis paa, at han er mægtig til at vogte paa den mig betroede Skat til hin Dag.

1.Johannes 3:2,14,19
I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi skulle vorde. Vi vide, at naar det aabenbares, da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.…

1.Johannes 5:19,20
Vi vide, at vi ere af Gud, og hele Verden ligger i det onde.…

our.

2.Korinther 5:4
Ja, vi, som ere i dette Telt, sukke; besværede, efterdi vi ikke ville afklædes, men overklædes, for at det dødelige kan blive opslugt af Livet.

2.Korinther 4:7
Men denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os,

1.Mosebog 3:19
i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!«

Job 4:19
endsige hos dem, der bor i en Hytte af Ler og har deres Grundvold i Støvet!

1.Korinther 15:46-48
Men det aandelige er ikke det første, men det sjælelige; derefter det aandelige.…

2.Peter 1:13,14
Men jeg anser det for ret at vække eder ved Paamindelse, saa længe jeg er i dette Telt,…

dissolved.

Job 30:22
Du løfter og vejrer mig hen i Stormen, og dens Brusen gennemryster mig;

2.Peter 3:11
Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,

a building.

Johannes 14:2,3
I min Faders Hus er der mange Boliger. Dersom det ikke var saa, havde jeg sagt eder det; thi jeg gaar bort for at berede eder Sted.…

1.Korinther 3:9
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

Hebræerne 11:10
thi han forventede den Stad, som har fast Grundvold, hvis Bygmester og Grundlægger er Gud.

an.

Kolossenserne 2:11
i hvem I ogsaa ere blevne omskaarne med en Omskærelse, som ikke er gjort med Hænder, ved Afførelsen af Kødets Legeme, ved Kristi Omskærelse,

Hebræerne 9:11,24
Men da Kristus kom som Ypperstepræst for de kommende Goder, gik han igennem det større og fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med Hænder, det er: som ikke er af denne Skabning,…

1.Peter 1:4
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,

Links
2.Korinther 5:1 Interlinear2.Korinther 5:1 Flersprogede2 Corintios 5:1 Spansk2 Corinthiens 5:1 Franske2 Korinther 5:1 Tysk2.Korinther 5:1 Kinesisk2 Corinthians 5:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 5
1Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene. 2Ja, ogsaa i denne sukke vi, længselsfulde efter at overklædes med vor Bolig fra Himmelen,…
Krydshenvisninger
Job 4:19
endsige hos dem, der bor i en Hytte af Ler og har deres Grundvold i Støvet!

Esajas 38:12
min Bolig er nedbrudt, ført fra mig som Hyrdernes Telt, som en Væver sammenrulled du mit Liv og skar det fra Traaden. Du ofrer mig fra Dag til Nat,

Markus 14:58
»Vi have hørt ham sige: Jeg vil nedbryde dette Tempel, som er gjort med Hænder, og i tre Dage bygge et andet, som ikke er gjort med Hænder.«

Apostlenes G. 7:48
Dog, den Højeste bor ikke i Huse gjorte med Hænder, som Profeten siger:

1.Korinther 15:47
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

2.Korinther 4:7
Men denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os,

Hebræerne 9:11
Men da Kristus kom som Ypperstepræst for de kommende Goder, gik han igennem det større og fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med Hænder, det er: som ikke er af denne Skabning,

Hebræerne 9:24
Thi Kristus gik ikke ind i en Helligdom, som var gjort med Hænder og kun var et Billede af den sande, men ind i selve Himmelen for nu at træde frem for Guds Ansigt til Bedste for os;

2.Peter 1:13
Men jeg anser det for ret at vække eder ved Paamindelse, saa længe jeg er i dette Telt,

2.Peter 1:14
da jeg ved, at Aflæggelsen af mit Telt kommer brat, saaledes som jo vor Herre Jesus Kristus har givet mig til Kende.

2.Korinther 4:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden