Job 28
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Sølvet har jo sit Leje, som renses, sit Sted,1Sølvet har jo sin grube, og gullet, som renses, sitt finnested; 1Silvret har ju sin gruva, sin fyndort har guldet, som man renar;
2Jern hentes op af Jorden, og Sten smeltes om til Kobber.2jern hentes frem av jorden, og sten smeltes til kobber. 2järn hämtas upp ur jorden, och stenar smältas till koppar.
3Paa Mørket gør man en Ende og ransager indtil de dybeste Kroge Mørkets og Mulmets Sten;3De gjør ende på mørket, og inn i de innerste kroker gransker de stener som ligger i det sorte mørke; 3Man sätter då gränser för mörkret, och rannsakar ned till yttersta djupet,
4man bryder en Skakt under Foden, og glemte, foruden Fodfæste, hænger de svævende fjernt fra Mennesker.4de bryter en sjakt langt borte fra menneskers bolig; der ferdes de glemt, dypt under menneskers føtter; der henger de og svever langt borte fra mennesker. 4Där spränger man schakt långt under markens bebyggare, där färdas man förgäten djupt under vandrarens fot, där hänger man svävande, fjärran ifrån människor.
DANNORSVE
5Af Jorden fremvokser Brød, imedens dens Indre omvæltes som af Ild;5Av jorden kommer det brød; men inne i den blir alt veltet om som av ild. 5Ovan ur jorden uppväxer bröd, men därnere omvälves den såsom av eld.
6i Stenen der sidder Safiren, og der er Guldstøv i den.6Safiren har sin bolig i dens stener, og gullklumper finnes der. 6Där, bland dess stenar, har safiren sitt fäste, guldmalm hämtar man ock där.
7Stien derhen er Rovfuglen ukendt, Falkens Øje udspejder den ikke;7Ingen rovfugl kjenner stien dit ned, og intet falkeøie har sett den; 7Stigen ditned är ej känd av örnen, och falkens öga har ej utspanat den;
8den trædes ikke af stolte Vilddyr, Løven skrider ej frem ad den.8stolte rovdyr har ikke trådt på den, ingen løve har skredet frem over den. 8den har ej blivit trampad av stolta vilddjur, intet lejon har gått därfram.
9Paa Flinten lægger man Haand og omvælter Bjerge fra Roden;9På den hårde sten legger de sin hånd, de velter hele fjell om fra grunnen av. 9Ja, där bär man hand på hårda stenen; bergen omvälvas ända ifrån rötterna.
DANNORSVE
10i Klipperne hugger man Gange, alskens Klenodier skuer Øjet;10I berget sprenger de ganger, og allehånde kostelige ting får de se. 10In i klipporna bryter man sig gångar, där ögat får se allt vad härligt är.
11man tilstopper Strømmenes Kilder og bringer det skjulte for Lyset.11De demmer for dryppet av vannårene og fører skjulte ting frem i lyset. 11Vattenådror täppas till och hindras att gråta. Så dragas dolda skatter fram i ljuset.
DANNORSVE
12Men Visdommen — hvor mon den findes, og hvor er Indsigtens Sted?12Men visdommen hvor skal den finnes? Og hvor har forstanden sin bolig? 12Men visheten, var finnes hon, och var har förståndet sin boning?
13Mennesket kender ikke dens Vej, den findes ej i de levendes Land;13Intet menneske kjenner dens verd, og den finnes ikke i de levendes land. 13Priset för henne känner ingen människa; hon står ej att finna i de levandes land.
14Dybet siger: »I mig er den ikke!« Havet: »Ej heller hos mig!«14Dypet sier: I mig er den ikke, og havet sier: Den er ikke hos mig. 14Djupet säger: »Hon är icke här», och havet säger: »Hos mig är hon icke.»
15Man faar den ej for det fineste Guld, for Sølv kan den ikke købes,15Den kan ikke kjøpes for kostelig gull, og dens pris ikke opveies med sølv. 15Hon köper icke för ädlaste metall, med silver gäldas ej hennes värde.
DANNORSVE
16den opvejes ikke med Ofirguld, med kostelig Sjoham eller Safir;16Den opveies ikke med Ofirs gull, med den dyre onyks og safir. 16Hon väges icke upp med guld från Ofir, ej med dyrbar onyx och safir.
17Guld og Glar kan ej maale sig med den, den faas ej i Bytte for gyldne Kar,17Gull og glass kommer ikke op imot den, og en kan ikke bytte den til sig for kar av fint gull. 17Guld och glas kunna ej liknas vid henne; hon får ej i byte mot gyllene klenoder.
18Krystal og Koraller ikke at nævne. At eje Visdom er mere end Perler,18Koraller og krystall kan ikke engang nevnes, og det å eie visdom er bedre enn perler. 18Koraller och kristall må icke ens nämnas; svårare är förvärva vishet än pärlor.
19Ætiopiens Topas kan ej maale sig med den, den opvejes ej med det rene Guld.19Etiopias topas kommer ikke op imot den; den kan ikke opveies med det reneste gull. 19Etiopisk topas kan ej liknas vid henne; hon väges icke upp med renaste guld.
20Men Visdommen — hvor mon den kommer fra, og hvor er Indsigtens Sted?20Hvor kommer da visdommen fra? Og hvor har forstanden sin bolig? 20Ja, visheten, varifrån kommer väl hon, och var har förståndet sin boning?
DANNORSVE
21Den er dulgt for alt levendes Øje og skjult for Himmelens Fugle;21Den er dulgt for alle levendes øine, den er skjult for himmelens fugler; 21Förborgad är hon för alla levandes ögon, för himmelens fåglar är hon fördold;
22Afgrund og Død maa sige: »Vi hørte kun tale derom.«22avgrunnen og døden sier: Bare et frasagn om den er kommet oss for øre. 22avgrunden och döden giva till känna; »Blott hörsägner om henne förnummo våra öron.»
23Gud er kendt med dens Vej, han ved, hvor den har sit Sted;23Gud kjenner veien til den, og han vet hvor den har sin bolig. 23Gud, han är den som känner vägen till henne, han är den som vet var hon har sin boning.
24thi han skuer til Jordens Ender, alt under Himmelen ser han.24For hans øie når til jordens ender; allting under himmelen ser han. 24Ty han förmår skåda till jordens ändar, allt vad som finnes under himmelen ser han.
25Dengang han fastsatte Vindens Vægt og maalte Vandet med Maal,25Da han fastsatte vindens vekt og gav vannet dets mål, 25När han mätte ut åt vinden dess styrka och avvägde vattnen efter mått,
DANNORSVE
26da han satte en Lov for Regnen, afmærked Tordenskyen dens Vej,26da han satte en lov for regnet og en vei for lynstrålen, 26när han stadgade en lag för regnet och en väg för tordönets stråle,
27da skued og mønstred han den, han stilled den op og ransaged den.27da så han visdommen og åpenbarte den, da lot han den stå frem og utforsket den. 27då såg han och uppenbarade henne, då lät han henne stå fram, då utforskade han henne.
28Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«28Og han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand. 28Och till människorna sade han så: »Se Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är förstånd.»
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Job 27
Top of Page
Top of Page