Jeremias 32:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ak, Herre, HERRE, du har jo skabt Himmelen og Jorden ved din vældige Styrke og din udstrakte Arm, intet er dig for underfuldt,

Norsk (1930)
Akk, Herre, Herre! Se, du er den som har gjort himmelen og jorden ved din store kraft og ved din utrakte arm; ingen ting er for vanskelig for dig,

Svenska (1917)
»Ack Herre, HERRE, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Intet är så underbart att du icke skulle förmå det,

King James Bible
Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee:

English Revised Version
Ah Lord GOD! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and by thy stretched out arm; there is nothing too hard for thee:
Bibel Viden Treasury

Ah.

Jeremias 1:6
Men jeg svarede: »Ak, Herre, HERRE, jeg kan jo ikke tale, thi jeg er ung.«

Jeremias 4:10
og de skal sige: »Ak, Herre, HERRE! Sandelig, du førte dette Folk og Jerusalem bag Lyset, da du sagde: I skal have Fred! Nu har Sværdet naaet Sjælen.«

Jeremias 14:13
Da sagde jeg: »Ak, Herre, HERRE! Profeterne siger jo til dem: I skal ikke se Sværd, og Hungersnød skal ikke komme over eder, thi tryg Fred giver jeg eder paa dette Sted.«

Ezekiel 9:8
Men medens de huggede ned og jeg var ene tilbage, faldt jeg paa mit Ansigt og raabte: »Ak, Herre, HERRE vil du da tilintetgøre alt, hvad der er levnet af Israel, ved at udøse din Vrede over Jerusalem?«

Ezekiel 11:13
Men medens jeg profeterede saaledes, døde Pelatja, Benajas Søn. Da faldt jeg paa mit Ansigt og raabte med høj Røst: »Ak, Herre, HERRE, vil du da helt udrydde Israels Rest?«

thou.

Jeremias 10:11,12
Saaledes skal I sige til dem: Guder, der ikke har skabt Himmel og Jord, skal forsvinde fra Jorden og under Himmelen.…

Jeremias 27:5
Jeg skabte Jorden og Menneskene og Kvæget paa Jorden ved min vældige Styrke og min udrakte Haand, og jeg giver den, til hvem jeg finder for godt.

Jeremias 51:15,19
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin indsigt udspændte han Himmelen.…

1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

2.Mosebog 20:11
Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og paa den syvende Dag hvilede han; derfor har HERREN velsignet Hviledagen og helliget den.

2.Kongebog 19:15
Derpaa bad Ezekias den Bøn for HERRENS Aasyn: »HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!

Nehemias 9:6
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Salmerne 102:25
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

Salmerne 136:5-9
Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 146:5,6
Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,…

Esajas 40:26-28
Løft eders Blik til Himlen og se: Hvo skabte disse? Han mønstrer deres Hær efter Tal, kalder hver enkelt ved Navn; saa stor er hans Kraft og Vælde, at ikke en eneste mangler.…

Esajas 41:5
Fjerne Strande saa det med Gru, den vide Jord følte Rædsel, de nærmede sig og kom.

Esajas 44:24
Saa siger HERREN, din Genløser, som danned dig fra Moders Liv: Jeg er HERREN, som skabte alt, som ene udspændte Himlen, udbredte Jorden, hvo hjalp mig?

Esajas 45:12
Det var mig, som dannede Jorden og skabte Mennesket paa den; mine Hænder udspændte Himlen, jeg opbød al dens Hær;

Esajas 48:12,13
Hør mig dog nu, o Jakob, Israel, du, som jeg kaldte: Mig er det, jeg er den første, ogsaa jeg er den sidste.…

Zakarias 12:1
Et Udsagn; HERRENS Ord om Israel. Det lyder fra HERREN, som udspændte Himmelen, grundfæstede Jorden og dannede Menneskets Aand i dets Indre:

Johannes 1:1-3
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.…

Apostlenes G. 7:49,50
»Himmelen er min Trone, og Jorden mine Fødders Skammel, hvad Hus ville I bygge mig? siger Herren, eller hvilket er min Hviles Sted?…

Apostlenes G. 14:15
raabte og sagde: »I Mænd! hvorfor gøre I dette? Vi ere ogsaa Mennesker, lige Kaar undergivne med eder, og vi forkynde eder Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alt, hvad der er i dem;

Apostlenes G. 17:24
Gud, som har gjort Verden og alle Ting, som ere i den, han, som er Himmelens og Jordens Herre, bor ikke i Templer, gjorte med Hænder,

Kolossenserne 1:15,16
han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;…

Hebræerne 1:2,3,10-12
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;…

Aabenbaring 4:11
Værdig er du, vor Herre og Gud, til at faa Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt alle Ting, og paa Grund af din Villie vare de, og bleve de skabte.

there.

Jeremias 32:27
Se, jeg er HERREN, alt Køds Gud; skulde noget være mig for underfuldt?

1.Mosebog 18:14
Skulde noget være umuligt for Herren? Næste Aar ved denne Tid kommer jeg til dig igen, og saa har Sara en Søn!«

Job 42:2
Jeg ved, at du magter alt, for dig er intet umuligt!

Lukas 1:37
Thi intet vil være umuligt for Gud.«

Lukas 18:27
Men han sagde: »Hvad der er umuligt for Mennesker, det er muligt for Gud.«

to hard for thee.

Esajas 46:9,10
Kom i Hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg,…

Daniel 2:22
han aabenbarer det dybe og lønlige; han ved, hvad Mørket gemmer, og Lyset bor hos ham.

Apostlenes G. 15:18
Gud kender fra Evighed af alle sine Gerninger.

Efeserne 3:9-11
og at oplyse alle om, hvilken Husholdningen med den Hemmelighed er, som fra Evighed har været skjult i Gud, der skabte alle Ting,…

Links
Jeremias 32:17 InterlinearJeremias 32:17 FlersprogedeJeremías 32:17 SpanskJérémie 32:17 FranskeJeremia 32:17 TyskJeremias 32:17 KinesiskJeremiah 32:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jeremias 32
16Efter at have overgivet Skødet til Baruk, Nerijas Søn, bad jeg saaledes til HERREN: 17Ak, Herre, HERRE, du har jo skabt Himmelen og Jorden ved din vældige Styrke og din udstrakte Arm, intet er dig for underfuldt, 18du, som øver Miskundhed mod Tusinder og gengælder Fædres Misgerning paa deres Sønner efter dem; du store, vældige Gud, hvis Navn er Hærskarers HERRE,…
Krydshenvisninger
Matthæus 19:26
Men Jesus saa paa dem og sagde: »For Mennesker er dette umuligt, men for Gud ere alle Ting mulige.«

Markus 10:27
Jesus saa paa dem og siger: »For Mennesker er det umuligt, men ikke for Gud; thi alle Ting ere mulige for Gud.«

Lukas 1:37
Thi intet vil være umuligt for Gud.«

Lukas 18:27
Men han sagde: »Hvad der er umuligt for Mennesker, det er muligt for Gud.«

1.Mosebog 18:14
Skulde noget være umuligt for Herren? Næste Aar ved denne Tid kommer jeg til dig igen, og saa har Sara en Søn!«

2.Kongebog 3:18
Dog tykkes dette HERREN for lidet, han vil ogsaa give Moab i eders Haand;

2.Kongebog 19:15
Derpaa bad Ezekias den Bøn for HERRENS Aasyn: »HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!

Salmerne 102:25
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

Salmerne 136:12
Med stærk Haand og udstrakt Arm; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Esajas 40:26
Løft eders Blik til Himlen og se: Hvo skabte disse? Han mønstrer deres Hær efter Tal, kalder hver enkelt ved Navn; saa stor er hans Kraft og Vælde, at ikke en eneste mangler.

Esajas 59:1
Se, for kort til at frelse er ej HERRENS Arm, Hans Øre er ikke for sløvt til at høre.

Jeremias 1:6
Men jeg svarede: »Ak, Herre, HERRE, jeg kan jo ikke tale, thi jeg er ung.«

Jeremias 4:10
og de skal sige: »Ak, Herre, HERRE! Sandelig, du førte dette Folk og Jerusalem bag Lyset, da du sagde: I skal have Fred! Nu har Sværdet naaet Sjælen.«

Jeremias 21:2
»Raadspørg HERREN for os, thi Kong Nebukadrezar af Babel angriber os; maaske vil HERREN handle med os efter alle sine Undergerninger, saa Nebukadrezar drager bort fra os.«

Jeremias 27:5
Jeg skabte Jorden og Menneskene og Kvæget paa Jorden ved min vældige Styrke og min udrakte Haand, og jeg giver den, til hvem jeg finder for godt.

Jeremias 32:27
Se, jeg er HERREN, alt Køds Gud; skulde noget være mig for underfuldt?

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Jeremias 51:15
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin indsigt udspændte han Himmelen.

Daniel 6:20
Og da han nærmede sig den, raabte han klagende til Daniel. Kongen tog til Orde og sagde til Daniel: »Daniel, du den levende Guds Tjener! Mon din Gud, som du vedblivende dyrker, kunde redde dig fra Løverne?«

Zakarias 8:6
Saa siger Hærskarers HERRE: Fordi det i disse Dage synes det tiloversblevne af dette Folk umuligt, skulde det saa ogsaa synes mig umuligt, lyder det fra Hærskarers HERRE.

Jeremias 32:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden