Nehemias 9:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Norsk (1930)
Du alene er Herren, du har gjort himlene, himlenes himler og all deres hær, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem, og du holder det alt sammen i live, og himmelens hær tilbeder dig.

Svenska (1917)
Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

King James Bible
Thou, even thou, art LORD alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee.

English Revised Version
Thou art the LORD, even thou alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are thereon, the seas and all that is in them, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee.
Bibel Viden Treasury

even thou

5.Mosebog 6:4
Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.

2.Kongebog 19:15,19
Derpaa bad Ezekias den Bøn for HERRENS Aasyn: »HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!…

Salmerne 86:10
Thi du er stor og gør vidunderlige Ting, du alene er Gud.

Esajas 37:16,20
»Hærskarers HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!…

Esajas 43:10
Mine Vidner er I, saa lyder det fra HERREN, min Tjener, hvem jeg har udvalgt, at I maa kende det, tro mig og indse, at jeg er den eneste. Før mig blev en Gud ej dannet, og efter mig kommer der ingen;

Esajas 44:6,8
Saa siger HERREN, Israels Konge, dets Genløser, Hærskarers HERRE: Jeg er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud.…

Markus 12:29
Jesus svarede: »Det første er: Hør Israel! Herren, vor Gud, Herren er een;

Markus 12:30
og du skal elske Herren, din Gud af hele dit Hjerte og af hele din Sjæl og af hele dit Sind og af hele din Styrke.

Johannes 10:30
Jeg og Faderen, vi ere eet.«

thou hast

1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

1.Mosebog 2:1
Saaledes fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær.

Ezekiel 20:11
og jeg gav dem mine Anordninger og kundgjorde dem mine Lovbud; det Menneske, som gør efter dem, skal leve ved dem.

Salmerne 33:6
Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.

Salmerne 136:5-9
Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 146:6
som skabte Himmel og Jord, Havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed

Jeremias 10:11,12
Saaledes skal I sige til dem: Guder, der ikke har skabt Himmel og Jord, skal forsvinde fra Jorden og under Himmelen.…

Kolossenserne 1:15
han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;

Kolossenserne 1:16
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;

Aabenbaring 4:11
Værdig er du, vor Herre og Gud, til at faa Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt alle Ting, og paa Grund af din Villie vare de, og bleve de skabte.

Aabenbaring 14:7
og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.

the heaven

5.Mosebog 10:14
Se, Himmelen og Himlenes Himle og Jorden med alt, hvad der er paa den, tilhører HERREN din Gud;

1.Kongebog 8:27
Men kan Gud da virkelig bo paa Jorden? Nej visselig, Himlene, ja Himlenes Himle kan ikke rumme dig, langt mindre dette Hus, som jeg har bygget!

preservest

Salmerne 36:6
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Kolossenserne 1:17
og han er forud for alle Ting, og alle Ting bestaa ved ham.

Hebræerne 1:3
han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje,

the host

1.Mosebog 2:1
Saaledes fuldendtes Himmelen og Jorden med al deres Hær.

1.Mosebog 32:2
og da Jakob saa dem, sagde han: »Her er Guds Lejr!« derfor kaldte han Stedet Mahanajim.

1.Kongebog 22:19
Da sagde Mika: »Saa hør da HERRENS Ord! Jeg saa HERREN sidde paa sin Trone og hele Himmelens Hær staa til højre og venstre for ham;

Salmerne 103:21
Lov HERREN, alle hans Hærskarer, hans Tjenere, som fuldbyrder hans Vilje.

Salmerne 148:2-4
Pris ham, alle hans Engle, pris ham, alle hans Hærskarer,…

Esajas 6:2,3
Serafer stod hos ham, hver med seks Vinger; med de to skjulte de Ansigtet, med de to Fødderne, og med de to fløj de;…

Hebræerne 1:6
Og naar han atter indfører den førstefødte i Verden, hedder det: »Og alle Guds Engle skulle tilbede ham«.

Aabenbaring 5:11-13
Og jeg saa, og jeg hørte rundt om Tronen og Væsenerne og de Ældste en Røst af mange Engle, og deres Tal var Titusinder Gange Titusinder, og Tusinder Gange Tusinder,…

Links
Nehemias 9:6 InterlinearNehemias 9:6 FlersprogedeNehemías 9:6 SpanskNéhémie 9:6 FranskeNehemia 9:6 TyskNehemias 9:6 KinesiskNehemiah 9:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Nehemias 9
5og Leviterne Jesua, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodija, Sjebanja og Petaja sagde: »Staa op og lov HERREN eders Gud fra Evighed til Evighed!« Da lovede de hans herlige Navn, som er ophøjet over al Lov og Pris. 6Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig. 7Du er Gud HERREN, der udvalgte Abram og førte ham bort fra Ur-Kasdim og gav ham Navnet Abraham;…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 4:24
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,

Kolossenserne 1:16
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;

1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

5.Mosebog 6:4
Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.

5.Mosebog 10:14
Se, Himmelen og Himlenes Himle og Jorden med alt, hvad der er paa den, tilhører HERREN din Gud;

2.Kongebog 19:15
Derpaa bad Ezekias den Bøn for HERRENS Aasyn: »HERRE, Israels Gud, du, som troner over Keruberne, du alene er Gud over alle Jordens Riger; du har gjort Himmelen og Jorden!

Nehemias 9:5
og Leviterne Jesua, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodija, Sjebanja og Petaja sagde: »Staa op og lov HERREN eders Gud fra Evighed til Evighed!« Da lovede de hans herlige Navn, som er ophøjet over al Lov og Pris.

Salmerne 24:10
Hvo er han, den Ærens Konge? HERREN, Hærskarers Herre, han er Ærens Konge! — Sela.

Salmerne 36:6
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Salmerne 102:25
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

Salmerne 103:21
Lov HERREN, alle hans Hærskarer, hans Tjenere, som fuldbyrder hans Vilje.

Salmerne 115:15
velsignet er I af HERREN, Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 148:4
pris ham, Himlenes Himle og Vandene over Himlene!

Esajas 45:12
Det var mig, som dannede Jorden og skabte Mennesket paa den; mine Hænder udspændte Himlen, jeg opbød al dens Hær;

Jonas 1:9
Han svarede: »Jeg er Hebræer, og jeg frygter HERREN, Himmelens Gud, som har skabt Havet og det tørre Land.«

Nehemias 9:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden