Jakob 2:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene?

Norsk (1930)
Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene?

Svenska (1917)
I åter haven visat förakt för den fattige. Är det då icke de rika som förtrycka eder, och är det icke just de, som draga eder inför domstolarna?

King James Bible
But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?

English Revised Version
But ye have dishonoured the poor man. Do not the rich oppress you, and themselves drag you before the judgment-seats?
Bibel Viden Treasury

ye.

Jakob 2:3
og I fæste Øjet paa den, som bærer den prægtige Klædning og sige: Sæt du dig her paa den gode Plads, og I sige til den fattige: Staa du der eller sæt dig nede ved min Fodskammel:

Salmerne 14:6
Gør kun den armes Raad til Skamme, HERREN er dog hans Tilflugt.

Ordsprogene 14:31
At kue den ringe er Haan mod hans Skaber, han æres ved Medynk med fattige.

Ordsprogene 17:5
Hvo Fattigmand spotter, haaner hans Skaber, den skadefro slipper ikke for Straf.

Prædikeren 9:15,16
men der fandtes i Byen en fattig Mand, som var viis, og han frelste den ved sin Visdom. Men ingen mindedes den fattige Mand.…

Esajas 53:3
ringeagtet, skyet af Folk, en Smerternes Mand og kendt med Sygdom, en, man skjuler sit Ansigt for, agtet ringe, vi regned ham ikke.

Johannes 8:49
Jesus svarede: »Jeg er ikke besat, men jeg ærer min Fader, og I vanære mig.

1.Korinther 11:22
Have I da ikke Huse til at spise og drikke i? eller foragte I Guds Menighed og beskæmme dem, som intet have? Hvad skal jeg sige eder? Skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

Do.

Jakob 5:4
Se, den Løn skriger, som I have forholdt Arbejderne, der høstede eders Marker, og Høstfolkenes Raab ere komne ind for den Herre Zebaoths Øren.

Job 20:19
Thi han knuste de ringe og lod dem ligge, ranede Huse, han ej havde bygget.

Salmerne 10:2,8,10,14
Den gudløse jager i Hovmod den arme, fanger ham i de Rænker, han spinder;…

Salmerne 12:5
»For armes Nød og fattiges Suk vil jeg nu staa op«, siger HERREN, »jeg frelser den, som man blæser ad.«

Ordsprogene 22:16
Vold mod den ringe øger hans Eje, Gave til Rigmand gør ham kun fattig.

Prædikeren 5:8
Naar du ser den fattige undertrykt og Lov og Ret krænket paa din Egn, saa undre dig ikke over den Ting; thi paa den høje vogter en højere, og andre endnu højere vogter paa dem begge.

Esajas 3:14,15
HERREN møder til Doms med de Ældste i sit Folk og dets Fyrster: »Det er jer, som gnaved Vingaarden af, I har Rov fra den arme til Huse.…

Amos 2:6,7
Saa siger HERREN: For tre Overtrædelser af Israel, ja fire, jeg gaar ikke fra det: de sælger retfærdig for Sølv og Fattigmand for et Par Sko,…

Amos 4:1
Hør dette Ord, I basankøer, I, som bor paa Samarias Bjerg og kuer de ringe, knuser de fattige og byder eders Herrer: »Giv hid, at vi kan drikke!«

Amos 5:11
Derfor, da I træder paa den ringe og tager Afgift af hans Korn, skal I vel bygge Kvaderstenshuse, men ikke bo deri; I skal vel plante yndige Vingaarde, men Vinen skal I ikke drikke.

Amos 8:4-6
Hør, I, som knuser de fattige, gør det af med de arme i Landet…

Mika 6:11,12
tilgive Gudløsheds Vægt og Pungen med falske Lodder?…

Habakkuk 3:14
Med dit Spyd gennemborer du hans Hoved, hans Høvdinger splittes.

Zakarias 7:10
undertryk ikke Enker og faderløse, fremmede og nødlidende og tænk ikke i eders Hjerter ondt mod hverandre!

and.

Jakob 5:6
I domfældte, I dræbte den retfærdige; han staar eder ikke imod.

1.Kongebog 21:11-13
Hans Bysbørn, de Ældste og de fornemme, som boede i hans By, gjorde nu, som Jesabel havde sendt Bud til dem om, saaledes som der stod i Brevet, hun havde sendt dem;…

Apostlenes G. 4:1-3,26-28
Men medens de talte til Folket, kom Præsterne og Høvedsmanden for Helligdommen og Saddukæerne over dem,…

Apostlenes G. 5:17,18,26,27
Men Ypperstepræsten stod op samt alle de, som holdt med ham, nemlig Saddukæernes Parti, og de bleve fulde af Nidkærhed.…

Apostlenes G. 13:50
Men Jøderne ophidsede de fornemme gudfrygtige Kvinder og de første Mænd i Byen; og de vakte en Forfølgelse imod Paulus og Barnabas og joge dem ud fra deres Grænser.

Apostlenes G. 16:19,20
Men da hendes Herrer saa, at deres Haab om Vinding var forsvundet, grebe de Paulus og Silas og slæbte dem hen paa Torvet for Øvrigheden.…

Apostlenes G. 17:6
Men da de ikke fandt dem, trak de Jason og nogle Brødre for Byens Øvrighed og raabte: »Disse, som have bragt hele Verden i Oprør, ere ogsaa komne hid;

Apostlenes G. 18:12
Men medens Gallio var Statholder i Akaja, stode Jøderne endrægtigt op imod Paulus og førte ham for Domstolen og sagde:

Links
Jakob 2:6 InterlinearJakob 2:6 FlersprogedeSantiago 2:6 SpanskJacques 2:6 FranskeJakobus 2:6 TyskJakob 2:6 KinesiskJames 2:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 2
5Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham? 6Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene? 7Er det ikke dem, som bespotte det skønne Navn, som er nævnet over eder?…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 18:23
Fattigmand beder og trygler, Rigmand svarer med haarde Ord.

Ordsprogene 22:7
Over Fattigfolk raader den rige, Laantager bliver Laangivers Træl.

Esajas 3:14
HERREN møder til Doms med de Ældste i sit Folk og dets Fyrster: »Det er jer, som gnaved Vingaarden af, I har Rov fra den arme til Huse.

Apostlenes G. 8:3
Men Saulus plagede Menigheden og gik ind i Husene og trak baade Mænd og Kvinder frem og lod dem sætte i Fængsel.

Apostlenes G. 16:19
Men da hendes Herrer saa, at deres Haab om Vinding var forsvundet, grebe de Paulus og Silas og slæbte dem hen paa Torvet for Øvrigheden.

1.Korinther 11:22
Have I da ikke Huse til at spise og drikke i? eller foragte I Guds Menighed og beskæmme dem, som intet have? Hvad skal jeg sige eder? Skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

Jakob 2:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden