Markus 9:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men han sagde til dem: »Elias kommer først og genopretter alting; og hvorledes er der skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og foragtes.

Norsk (1930)
Han sa til dem: Elias kommer først og setter alt i rette skikk, og hvad står det skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet.

Svenska (1917)
Han svarade dem: »Elias måste visserligen först komma och upprätta allt igen. Men huru kan det då vara skrivet om Människosonen att han skall lida mycket och bliva föraktad?

King James Bible
And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought.

English Revised Version
And he said unto them, Elijah indeed cometh first, and restoreth all things: and how is it written of the Son of man, that he should suffer many things and be set at nought?
Bibel Viden Treasury

restoreth.

Markus 1:2-8
som der er skrevet hos Profeten Esajas: »Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.…

Esajas 40:3-5
I Ørkenen raaber en Røst: »Ban HERRENS Vej, jævn i det øde Land en Højvej for vor Gud!…

Malakias 4:6
Han skal vende Fædrenes Hjerte til Sønnerne og Sønnernes til Fædrene, at jeg ikke skal komme og slaa Landet med Band.

Matthæus 3:1
Men i de Dage fremstaar Johannes Døberen og prædiker i Judæas Ørken og siger:

*etc:

Matthæus 11:2-18
Men da Johannes hørte i Fængselet om Kristi Gerninger, sendte han Bud med sine Disciple og lod ham sige:…

Lukas 1:16,17,76
og mange af Israels Børn skal han omvende til Herren deres Gud.…

Lukas 3:2-6
medens Annas og Kajfas vare Ypperstepræster, kom Guds Ord til Johannes, Sakarias's Søn, i Ørkenen.…

Johannes 1:6-36
Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.…

Johannes 3:27
Johannes svarede og sagde: »Et Menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himmelen.

*etc:

he must.

Salmerne 22:1-31
Til Sangmesteren. Efter »Morgenrødens Hind«. En Salme af David. (2) Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mit Skrig til Trods er Frelsen mig fjern.…

Salmerne 69:1
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af David. (2) Frels mig Gud, thi Vandene naar mig til Sjælen,

*etc:

Esajas 53:1-12
Hvo troede det, vi hørte, for hvem aabenbaredes HERRENS Arm?…

Daniel 9:24-26
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.…

Zakarias 13:7
Frem, Sværd, imod min Hyrde, mod Manden, som staar mig nær, saa lyder det fra Hærskarers HERRE. Hyrden vil jeg slaa, saa Faarehjorden spredes; mod Drengene løfter jeg Haanden.

set.

Salmerne 22:6,7
Men jeg er en Orm og ikke en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til Spe;…

Salmerne 69:12
De, der sidder i Porten, taler om mig, ved Drikkelagene synger de om mig.

Salmerne 74:22
Gud, gør dig rede, før din Sag, kom i Hu, hvor du stadig smædes af Daarer,

Esajas 49:7
Saa siger HERREN, Israels Genløser, dets Hellige, til den dybt foragtede, skyet af Folk, Herskernes Træl: Konger skal se det og rejse sig, Fyrster skal kaste sig ned for HERRENS Skyld, den trofaste, Israels Hellige, der udvælger dig.

Esajas 50:6
min Ryg bød jeg frem til Hug, mit Skæg til at rives, mit Ansigt skjulte jeg ikke for Haan og Spyt.

Esajas 52:14
Som mange blev maalløse over ham, — saa umenneskelig ussel saa han ud, han ligned ej Menneskenes Børn —

Esajas 53:1-3
Hvo troede det, vi hørte, for hvem aabenbaredes HERRENS Arm?…

Zakarias 11:13
Men HERREN sagde til mig: »Kast den til Pottemageren, den dejlige Pris, de har vurderet mig til!« Og jeg tog de tredive Sekel Sølv og kastede dem til Pottemageren i HERRENS Hus.

Lukas 23:11,39
Men da Herodes med sine Krigsfolk havde haanet og spottet ham, kastede han et prægtigt Klædebon om ham og sendte ham til Pilatus igen.…

Filipperne 2:7,8
men forringede sig selv, idet han tog en Tjeners Skikkelse paa og blev Mennesker lig;…

Links
Markus 9:12 InterlinearMarkus 9:12 FlersprogedeMarcos 9:12 SpanskMarc 9:12 FranskeMarkus 9:12 TyskMarkus 9:12 KinesiskMark 9:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Markus 9
11Og de spurgte ham og sagde: »De skriftkloge sige jo, at Elias bør først komme?« 12Men han sagde til dem: »Elias kommer først og genopretter alting; og hvorledes er der skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og foragtes. 13Men jeg siger eder, at baade er Elias kommen, og de gjorde ved ham alt, hvad de vilde, efter som der er skrevet om ham.«
Krydshenvisninger
Daniel 9:26
Men efter de to og tresindstyve Uger skal en Salvet bortryddes uden Dom, og Byen og Helligdommen skal ødelægges tillige med en Fyrste. Og Enden kommer med Oversvømmelse, og indtil Enden skal der være Krig, den fastsatte Ødelæggelse.

Matthæus 16:21
Fra den Tid begyndte Jesus at give sine Disciple til Kende, at han skulde gaa til Jerusalem og lide meget af de Ældste og Ypperstepræsterne og de skriftkloge og ihjelslaas og oprejses paa den tredje Dag.

Matthæus 26:24
Menneskesønnen gaar vel bort, som der er skrevet om ham; men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forraadt! Det var godt for det Menneske, om han ikke var født.«

Markus 9:13
Men jeg siger eder, at baade er Elias kommen, og de gjorde ved ham alt, hvad de vilde, efter som der er skrevet om ham.«

Markus 9:31
Thi han lærte sine Disciple og sagde til dem: »Menneskesønnen overgives i Menneskers Hænder, og de skulle slaa ham ihjel; og naar han er ihjelslaaet, skal han opstaa tre Dage efter.«

Markus 10:33
»Se, vi drage op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skulle dømme ham til Døden og overgive ham til Hedningerne;

Apostlenes G. 1:6
Som de nu vare forsamlede, spurgte de ham og sagde: »Herre! opretter du paa denne Tid Riget igen for Israel?«

Apostlenes G. 4:11
Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I Bygningsmænd, men som er bleven til en Hovedhjørnesten.

Markus 9:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden