1.Mosebog 3:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!«

Norsk (1930)
I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

Svenska (1917)
I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.»

King James Bible
In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

English Revised Version
in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
Bibel Viden Treasury

In.

Prædikeren 1:3,13
Hvad Vinding har Mennesket af al den Flid, han gør sig under Solen?…

Efeserne 4:28
Den, som stjæler, stjæle ikke mere, men arbejde hellere og gøre det gode med sine egne Hænder, for at han kan have noget at meddele den, som er i Trang.

1.Thessaloniker 2:9
I erindre jo, Brødre! vor Møje og Anstrengelse; arbejdende Nat og Dag, for ikke at være nogen af eder til Byrde, prædikede vi Guds Evangelium for eder.

2.Thessaloniker 3:10
Ogsaa da vi vare hos eder, bød vi eder jo dette, at dersom nogen ikke vil arbejde, saa skal han heller ikke have Føden!

till.

Job 1:21
og sagde: »Nøgen kom jeg af Moders Skød, og nøgen vender jeg did tilbage. HERREN gav, og HERREN tog, HERRENS Navn være lovet!«

Salmerne 90:3
Mennesket gør du til Støv igen, du siger: »Vend tilbage, I Menneskebørn!«

Salmerne 104:29
Du skjuler dit Aasyn, og de forfærdes; du tager deres Aand, og de dør og vender tilbage til Støvet;

Prædikeren 5:15
Som han udgik af sin Moders Liv, skal han atter gaa bort, lige saa nøgen som han kom, og ved sin Flid vinder han intet, han kan tage med sig.

for dust.

1.Mosebog 2:7
da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsaande i hans Næsebor, saa at Mennesket blev et levende Væsen.

1.Mosebog 18:27
Men Abraham tog igen til Orde: »Se, jeg har dristet mig til at tale til min Herre, skønt jeg kun er Støv og Aske!

and.

1.Mosebog 23:4
»Jeg er Gæst og fremmed hos eder; men giv mig et Gravsted hos eder, saa jeg kan jorde min døde og bringe hende bort fra mit Ansigt!«

Job 17:13-16
vil jeg haabe, faar jeg dog Bolig i Døden, jeg reder i Mørket mit Leje,…

Job 19:26
Naar min sønderslidte Hud er borte, skal jeg ud fra mit Kød skue Gud,

Job 21:26
de lægger sig begge i Jorden, og begge dækkes af Orme!

Job 34:15
da udaanded Kødet til Hobe, og atter blev Mennesket Støv!

Salmerne 22:15,29
min Gane er tør som et Potteskaar, til Gummerne klæber min Tunge, du lægger mig ned i Dødens Støv.…

Salmerne 104:29
Du skjuler dit Aasyn, og de forfærdes; du tager deres Aand, og de dør og vender tilbage til Støvet;

Ordsprogene 21:16
Den, der farer vild fra Kløgtens Vej, skal havne i Skyggers Forsamling.

Prædikeren 3:20
Alle gaar sammesteds hen, alle blev til af Muld, og alle vender tilbage til Mulden.

Prædikeren 12:7
og Støvet vender tilbage til Jorden som før og Aanden til Gud, som gav den.

Daniel 12:2
Og mange af dem, der sover under Mulde, skal vaagne, nogle til evigt Liv, andre til Skam, til evig Afsky.

Romerne 5:12-21
Derfor, ligesom Synden kom ind i Verden ved eet Menneske, og Døden ved Synden, og Døden saaledes trængte igennem til alle Mennesker, efterdi de syndede alle;…

1.Korinther 15:21,22
Thi efterdi Død kom ved et Menneske, er ogsaa dødes Opstandelse kommen ved et Menneske.…

Links
1.Mosebog 3:19 Interlinear1.Mosebog 3:19 FlersprogedeGénesis 3:19 SpanskGenèse 3:19 Franske1 Mose 3:19 Tysk1.Mosebog 3:19 KinesiskGenesis 3:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 3
18Torn og Tidsel skal den bære dig, og Markens Urter skal være din Føde; 19i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!« 20Men Adam kaldte sin Hustru Eva, thi hun blev Moder til alt levende.
Krydshenvisninger
Romerne 5:12
Derfor, ligesom Synden kom ind i Verden ved eet Menneske, og Døden ved Synden, og Døden saaledes trængte igennem til alle Mennesker, efterdi de syndede alle;

Romerne 5:17
Thi naar paa Grund af dennes Fald Døden herskede ved den ene, da skulle meget mere de, som modtage den overvættes Naade og Retfærdigheds Gave, herske i Liv ved den ene, Jesus Kristus.)

1.Korinther 15:47
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

Hebræerne 9:27
Og ligesom det er Menneskene beskikket at dø een Gang og derefter Dom,

1.Mosebog 2:7
da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsaande i hans Næsebor, saa at Mennesket blev et levende Væsen.

1.Mosebog 3:18
Torn og Tidsel skal den bære dig, og Markens Urter skal være din Føde;

1.Mosebog 18:27
Men Abraham tog igen til Orde: »Se, jeg har dristet mig til at tale til min Herre, skønt jeg kun er Støv og Aske!

Job 4:19
endsige hos dem, der bor i en Hytte af Ler og har deres Grundvold i Støvet!

Job 34:15
da udaanded Kødet til Hobe, og atter blev Mennesket Støv!

Salmerne 90:3
Mennesket gør du til Støv igen, du siger: »Vend tilbage, I Menneskebørn!«

Salmerne 103:14
Thi han kender vor Skabning, han kommer i Hu, vi er Støv;

Salmerne 104:23
Mennesket gaar til sit Dagværk, ud til sin Gerning, til Kvæld falder paa.

Salmerne 104:29
Du skjuler dit Aasyn, og de forfærdes; du tager deres Aand, og de dør og vender tilbage til Støvet;

Salmerne 127:2
Det er forgæves, I staar aarle op og gaar sent til Ro, ædende Sliddets Brød; alt sligt vil han give sin Ven i Søvne.

Prædikeren 3:20
Alle gaar sammesteds hen, alle blev til af Muld, og alle vender tilbage til Mulden.

Prædikeren 12:7
og Støvet vender tilbage til Jorden som før og Aanden til Gud, som gav den.

1.Mosebog 3:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden