2.Korinther 1:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men den, som holder os med eder fast til Kristus og salvede os, er Gud,

Norsk (1930)
Men den som binder oss tillikemed eder fast til Kristus, og som salvet oss, det er Gud,

Svenska (1917)
Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus, och den som har smort oss, det är Gud,

King James Bible
Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;

English Revised Version
Now he that stablisheth us with you in Christ, and anointed us, is God;
Bibel Viden Treasury

stablisheth.

2.Korinther 5:5
Men den, som har sat os i Stand just til dette, er Gud, som gav os Aandens Pant.

Salmerne 37:23,24
Af HERREN stadfæstes Mandens Skridt, naar han har Behag i hans Vej;…

Salmerne 87:5
Men Zion kalder man Moder, der fødtes enhver, den Højeste holder det selv ved Magt.

Salmerne 89:4
»Jeg lader din Sæd bestaa for evigt, jeg bygger din Trone fra Slægt til Slægt!« — Sela.

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

Esajas 49:8
Saa siger HERREN: Jeg hører dig i Naadens Stund, jeg hjælper dig paa Frelsens Dag, vogter dig og gør dig til Folkepagt for at rejse Landet igen, udskifte øde Lodder

Esajas 62:7
og lad ham ikke i Ro, før han bygger Jerusalem, før han faar gjort Jerusalem til Pris paa Jorden.

Romerne 16:25
Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,

Kolossenserne 2:7
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

1.Thessaloniker 3:13
saa at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige!

2.Thessaloniker 2:8,17
og da skal den lovløse aabenbares, hvem den Herre Jesus skal dræbe med sin Munds Aande og tilintetgøre ved sin Tilkommelses Aabenbarelse,…

2.Thessaloniker 3:3
Men trofast er Herren, som skal styrke eder og bevare eder fra det onde;

1.Peter 5:10
Men al Naades Gud, som kaldte eder til sin evige Herlighed i Kristus Jesus efter en kort Tids Lidelse, han vil selv fuldelig berede eder, styrke, bekræfte, grundfæste eder!

anointed.

Salmerne 45:7
Du elsker Ret og hader Uret; derfor salvede Gud, din Gud, dig med Glædens Olie fremfor dine Fæller,

Esajas 59:21
Dette er min Pagt med dem, siger HERREN: Min Aand, som er over dig, og mine Ord, som jeg har lagt i din Mund, skal ikke vige fra din eller dit Afkoms eller dit Afkoms Afkoms Mund, siger HERREN, fra nu og til evig Tid.

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Johannes 3:34
Thi han, hvem Gud udsendte, taler Guds Ord; Gud giver nemlig ikke Aanden efter Maal.

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

Romerne 8:9
I derimod ere ikke i Kødet, men i Aanden, om ellers Guds Aand bor i eder. Men om nogen ikke har Kristi Aand, saa hører han ham ikke til.

1.Johannes 2:20,27
Og I have Salvelse fra den hellige og vide alt.…

Aabenbaring 1:6
og har gjort os til et Kongerige, til Præster for sin Gud og Fader: Ham være Æren og Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

Aabenbaring 3:18
Jeg raader dig, at du af mig køber Guld, lutret i Ilden, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skam ikke skal blottes, og Øjensalve til at salve dine Øjne med, for at du kan se.

Links
2.Korinther 1:21 Interlinear2.Korinther 1:21 Flersprogede2 Corintios 1:21 Spansk2 Corinthiens 1:21 Franske2 Korinther 1:21 Tysk2.Korinther 1:21 Kinesisk2 Corinthians 1:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 1
20Thi saa mange, som Guds Forjættelser ere, i ham have de deres Ja; derfor faa de ogsaa ved ham deres Amen, Gud til Ære ved os. 21Men den, som holder os med eder fast til Kristus og salvede os, er Gud, 22som ogsaa beseglede os og gav os Aandens Pant i vore Hjerter.…
Krydshenvisninger
Habakkuk 2:12
Ve ham, som bygger By med Blod og rejser en Stad med Uret,

1.Korinther 1:8
han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

Hebræerne 13:9
Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.

1.Johannes 2:20
Og I have Salvelse fra den hellige og vide alt.

1.Johannes 2:27
Og den Salvelse, som I fik af ham, bliver i eder, og I have ikke nødig, at nogen skal lære eder; men saaledes som hans Salvelse lærer eder alt, er det ogsaa sandt og er ikke Løgn, og som den har lært eder, skulle I blive i ham.

2.Korinther 1:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden