Hebræerne 11:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og valgte hellere at lide ondt med Guds Folk end at have en kortvarig Nydelse af Synd,

Norsk (1930)
idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden,

Svenska (1917)
Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;

King James Bible
Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;

English Revised Version
choosing rather to be evil entreated with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;
Bibel Viden Treasury

Choosing.

Hebræerne 10:32
Men kommer de forrige Dage i Hu, i hvilke I, efter at I vare blevne oplyste, udholdt megen Kamp i Lidelser,

Job 36:21
va'r dig og vend dig ikke til Uret, saa du foretrækker ondt for at lide.

Salmerne 84:10
Thi bedre een Dag i din Forgaard end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.

Matthæus 5:10-12
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.…

Matthæus 13:21
Men han har ikke Rod i sig og holder kun ud til en Tid; men naar der kommer Trængsel eller Forfølgelse for Ordets Skyld, forarges han straks.

Apostlenes G. 7:24,25
Og da han saa en lide Uret, forsvarede han ham og hævnede den mishandlede, idet han slog Ægypteren ihjel.…

Apostlenes G. 20:23,24
kun, at den Helligaand i hver By vidner for mig og siger, at Lænker og Trængsler vente mig.…

Romerne 5:3
ja, ikke det alene, men vi rose os ogsaa af Trængslerne, idet vi vide, at Trængselen virker Udholdenhed,

Romerne 8:17,18,35-39
Men naar vi ere Børn, ere vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for ogsaa at herliggøres med ham.…

2.Korinther 5:17
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

Kolossenserne 1:24
Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og hvad der fattes i Kristi Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans Legeme, som er Menigheden,

2.Thessaloniker 1:3-6
Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre! som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmaade, og den indbyrdes Kærlighed forøges hos hver enkelt af eder alle,…

2.Timotheus 1:8
Derfor, skam dig ikke ved Vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans Fange, men lid ondt med Evangeliet ved Guds Kraft,

2.Timotheus 2:3-10
Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.…

2.Timotheus 3:11,12
i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne, som ere komne over mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, saadanne Forfølgelser, som jeg har udstaaet, og Herren har friet mig ud af dem alle.…

Jakob 1:20
thi en Mands Vrede udretter ikke det, som er ret for Gud.

1.Peter 1:6,7
i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis saa skal være, bedrøves i mange Haande Prøvelser,…

1.Peter 4:12-16
I elskede! undrer eder ikke over den Ild, som brænder iblandt eder til eders Prøvelse, som om der hændtes eder noget underligt;…

the people.

Hebræerne 4:9
Altsaa er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk.

Salmerne 47:9
Folkenes Stormænd samles med Folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens Skjolde, højt ophøjet er han!

1.Peter 2:10
I, som fordum ikke vare et Folk, men nu ere Guds Folk, I, som ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.

the pleasures.

Job 20:5
at gudløses Jubel er kort og vanhelliges Glæde stakket?

Job 21:11-13
de slipper deres Drenge ud som Faar, deres Børneflok boltrer sig ret;…

Salmerne 73:18-20
Du sætter dem jo paa glatte Steder, i Undergang styrter du dem.…

Esajas 21:4
mit Hjerte forvirres, Gru falder paa mig; Skumringen, jeg elsker, bliver mig til Angst.

Esajas 47:8,9
Saa hør nu, du yppige, du, som sidder i Tryghed, som siger i Hjertet: »Kun jeg, og ellers ingen! Aldrig skal jeg sidde Enke, ej kende til Barnløshed.«…

Lukas 12:19,20
og jeg vil sige til min Sjæl: Sjæl! du har mange gode Ting liggende for mange Aar; slaa dig til Ro, spis, drik, vær lystig!…

Lukas 16:25
Men Abraham sagde: Barn! kom i Hu, at du har faaet dit gode i din Livstid, og Lazarus ligesaa det onde; men nu trøstes han her, og du pines.

Jakob 5:5
I levede i Vellevned paa Jorden og efter eders Lyster; I gjorde eders Hjerter til gode som paa en Slagtedag.

Aabenbaring 18:7
Saa meget, som hun har forherliget sig selv og levet i Yppighed, saa meget skulle I give hende af Pine og Sørg! Fordi hun siger i sit Hjerte: Jeg sidder som en Dronning og er ikke Enke, og Sorg skal jeg ingenlunde se,

Links
Hebræerne 11:25 InterlinearHebræerne 11:25 FlersprogedeHebreos 11:25 SpanskHébreux 11:25 FranskeHebraeer 11:25 TyskHebræerne 11:25 KinesiskHebrews 11:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 11
24Ved Tro nægtede Moses, da han var bleven stor, at kaldes Søn af Faraos Datter 25og valgte hellere at lide ondt med Guds Folk end at have en kortvarig Nydelse af Synd, 26idet han agtede Kristi Forsmædelse for større Rigdom end Ægyptens Skatte; thi han saa hen til Belønningen.…
Krydshenvisninger
Job 36:21
va'r dig og vend dig ikke til Uret, saa du foretrækker ondt for at lide.

Daniel 3:18
men hvis ikke, saa maa du vide, o Konge, at din Gud dyrker vi dog ikke, og Guldbilledstøtten, som du har ladet opstille, tilbeder vi ikke!«

Apostlenes G. 7:34
Jeg har grant set mit Folks Mishandling i Ægypten og hørt deres Suk, og jeg er stegen ned for at udfri dem; og nu kom, lad mig sende dig til Ægypten!«

Hebræerne 11:37
de bleve stenede, gennemsavede, fristede, dræbte med Sværd, gik omkring i Faare— og Gedeskind, lidende Mangel, betrængte, mishandlede

Hebræerne 11:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden