2.Timotheus 2:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.

Norsk (1930)
Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann!

Svenska (1917)
Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.

King James Bible
Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.

English Revised Version
Suffer hardship with me, as a good soldier of Christ Jesus.
Bibel Viden Treasury

endure.

2.Timotheus 2:10
Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de skulle faa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

2.Timotheus 1:8
Derfor, skam dig ikke ved Vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans Fange, men lid ondt med Evangeliet ved Guds Kraft,

2.Timotheus 3:11
i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne, som ere komne over mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, saadanne Forfølgelser, som jeg har udstaaet, og Herren har friet mig ud af dem alle.

2.Timotheus 4:5
Du derimod, vær ædru i alle Ting, lid ondt, gør en Evangelists Gerning, fuldbyrd din Tjeneste!

1.Korinther 13:7
den taaler alt, tror alt, haaber alt, udholder alt.

2.Korinther 1:6
Men hvad enten vi lide Trængsel, sker det til eders Trøst og Frelse, eller vi trøstes, sker det til eders Trøst, som viser sin Kraft i, at I udholde de samme Lidelser, som ogsaa vi lide; og vort Haab om eder er fast,

Hebræerne 6:15
Og saaledes opnaaede han Forjættelsen ved at vente taalmodigt.

Hebræerne 10:32
Men kommer de forrige Dage i Hu, i hvilke I, efter at I vare blevne oplyste, udholdt megen Kamp i Lidelser,

Hebræerne 11:27
Ved Tro forlod han Ægypten uden at frygte for Kongens Vrede; thi som om han saa den usynlige, holdt han ud.

Hebræerne 12:2,3
idet vi se hen til Troens Begynder og Fuldender, Jesus, som for den foran ham liggende Glædes Skyld udholdt et Kors, idet han ringeagtede Skændselen, og som har taget Sæde paa højre Side af Guds Trone.…

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

a good.

2.Korinther 10:3-5
Thi om vi end vandre i Kødet, saa stride vi dog ikke efter Kødet;…

Efeserne 6:11-18
Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens snedige Anløb.…

See on

1.Timotheus 1:18
Dette Paabud betror jeg dig, mit Barn Timotheus, ifølge de Profetier, som tilforn ere udtalte over dig, at du efter dem strider den gode Strid,

Links
2.Timotheus 2:3 Interlinear2.Timotheus 2:3 Flersprogede2 Timoteo 2:3 Spansk2 Timothée 2:3 Franske2 Timotheus 2:3 Tysk2.Timotheus 2:3 Kinesisk2 Timothy 2:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Timotheus 2
2og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige ogsaa til at lære andre. 3Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand. 4Ingen, som gør Krigstjeneste, indvikler sig i Livets Handeler for at han kan behage den, som tog ham i Sold.…
Krydshenvisninger
1.Korinther 9:7
Hvem tjener vel nogen Sinde i Krig paa egen Sold? Hvem planter en Vingaard og spiser ikke dens Frugt? Eller hvem vogter en Hjord og nyder ikke af Hjordens Mælk?

1.Timotheus 1:18
Dette Paabud betror jeg dig, mit Barn Timotheus, ifølge de Profetier, som tilforn ere udtalte over dig, at du efter dem strider den gode Strid,

2.Timotheus 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, for at bringe Forjættelse om Livet i Kristus Jesus

2.Timotheus 1:8
Derfor, skam dig ikke ved Vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans Fange, men lid ondt med Evangeliet ved Guds Kraft,

2.Timotheus 2:9
for hvilket jeg lider ondt lige indtil at være bunden som en Misdæder; men Guds Ord er ikke bundet.

2.Timotheus 2:10
Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes Skyld, for at ogsaa de skulle faa Frelsen i Kristus Jesus med evig Herlighed.

Filemon 1:2
og til Søsteren Appia og Arkippus, vor Medstrider, og Menigheden i dit Hus;

2.Timotheus 2:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden