Hebræerne 10:32
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men kommer de forrige Dage i Hu, i hvilke I, efter at I vare blevne oplyste, udholdt megen Kamp i Lidelser,

Norsk (1930)
Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser,

Svenska (1917)
Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp

King James Bible
But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions;

English Revised Version
But call to remembrance the former days, in which, after ye were enlightened, ye endured a great conflict of sufferings;
Bibel Viden Treasury

call.

Galaterne 3:3,4
Ere I saa uforstandige? ville I, som begyndte i Aand, nu ende i Kød?…

Filipperne 3:16
Kun at vi, saa vidt vi ere komne, vandre i samme Retning.

2.Johannes 1:8
Giver Agt paa eder selv, at I ikke skulle tabe, hvad vi have arbejdet, men at I maa faa fuld Løn.

Aabenbaring 2:5
Kom derfor i Hu, hvorfra du er falden, og omvend dig, og gør de forrige Gerninger; men hvis ikke, da kommer jeg over dig, og jeg vil flytte din Lysestage fra dens Sted, hvis du ikke omvender dig.

Aabenbaring 3:3
Kom derfor i Hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altsaa ikke vaager, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig.

after.

Hebræerne 6:4
Thi dem, som een Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Helligaand

Apostlenes G. 26:18
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

ye endured.

Hebræerne 12:4
Endnu have I ikke staaet imod indtil Blodet i eders Kamp imod Synden,

Apostlenes G. 8:1-3
Men Saulus fandt Behag i hans Mord. Og paa den Dag udbrød der en stor Forfølgelse imod Menigheden i Jerusalem, og de adspredtes alle over Judæas og Samarias Egne, undtagen Apostlene.…

Apostlenes G. 9:1,2
Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Herrens Disciple, gik til Ypperstepræsten…

Filipperne 1:29,30
Thi eder er det forundt for Kristi Skyld — ikke alene at tro paa ham, men ogsaa at lide for hans Skyld,…

Kolossenserne 2:1
Thi jeg vil, at I skulle vide, hvor stor en Kamp jeg har for eder og for dem i Laodikea og for alle, som ikke have set mit Aasyn i Kødet,

2.Timotheus 2:3
Vær med til at lide ondt som en god Kristi Jesu Stridsmand.

*etc:

2.Timotheus 4:7,8
Jeg har stridt den gode Strid, fuldkommet Løbet og bevaret Troen.…

Links
Hebræerne 10:32 InterlinearHebræerne 10:32 FlersprogedeHebreos 10:32 SpanskHébreux 10:32 FranskeHebraeer 10:32 TyskHebræerne 10:32 KinesiskHebrews 10:32 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 10
31Det er frygteligt at falde i den levende Guds Hænder. 32Men kommer de forrige Dage i Hu, i hvilke I, efter at I vare blevne oplyste, udholdt megen Kamp i Lidelser, 33idet I dels selv ved Forhaanelser og Trængsler bleve et Skuespil, dels gjorde fælles Sag med dem, som fristede saadanne Kaar.…
Krydshenvisninger
Romerne 12:12
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

Filipperne 1:30
idet I have den samme Kamp, som I have set paa mig og nu høre om mig.

Hebræerne 5:12
Thi skønt I efter Tiden endog burde være Lærere, trænge I atter til, at man skal lære eder Begyndelsesgrundene i Guds Ord, og I ere blevne saadanne, som trænge til Mælk og ikke til fast Føde.

Hebræerne 6:4
Thi dem, som een Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Helligaand

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Hebræerne 12:4
Endnu have I ikke staaet imod indtil Blodet i eders Kamp imod Synden,

Aabenbaring 2:5
Kom derfor i Hu, hvorfra du er falden, og omvend dig, og gør de forrige Gerninger; men hvis ikke, da kommer jeg over dig, og jeg vil flytte din Lysestage fra dens Sted, hvis du ikke omvender dig.

Hebræerne 10:31
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden